Biznes rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Prezydencja z INSPIRE

Rozpoczął się kolejny etap krakowskich spotkań w ramach prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Dziś (7 września) w Magistracie odbędzie się spotkanie poświęcone wdrażaniu dyrektywy INSPIRE w zakresie tematów związanych z ochroną środowiska.

Tematyka związana z INSPIRE pojawia się w naszym mieście nie po raz pierwszy. Coroczne krakowskie sympozja organizowane pod hasłem „Krakowskie spotkania z INSPIRE” są źródłem wiedzy na temat INSPIRE oraz stanowią swoiste forum wymiany poglądów na temat wykorzystywania informacji przestrzennej na potrzeby rozwoju społecznego i gospodarczego Polski. Uczestnikami tych spotkań jest każdego roku ponad 180 wybitnych autorytetów naukowych z całej Polski. To za każdym razem doskonała okazja  do poruszania tematyki związanej z zarządzaniem kryzysowym, omawiania problematyki dziedzictwa kulturowego oraz kształtowania się przestrzeni, wreszcie podejmowania kwestii społeczeństwa informacyjnego”  – mówił podczas otwarcia spotkania  Dyrektor Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji Miasta UMK Marcin Kandefer.

Dwudniowe spotkanie, które dziś rozpoczęło się w Magistracie dotyczy wdrażania zapisów INSPIRE związanych z obszarami chronionymi, regionami biogeograficznymi, rozmieszczeniem gatunków oraz siedliskami. Biorąc pod uwagę zróżnicowaną strukturę instytucji zajmujących się zarządzaniem na obszarach chronionych w Europie, w spotkaniu uczestniczą przedstawiciele instytucji państwowych oraz polscy i zagraniczni  eksperci, którzy w praktyce zajmują się tą tematyką. Celem spotkania jest nawiązanie współpracy i wymiana informacji na temat zagadnień wynikających z wdrażania zarówno samej Dyrektywy jak i przepisów wykonawczych w tym zakresie.

Organizatorem wydarzenia jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa.

Dodajmy, że Kraków jako jedno z pięciu miast - gospodarzy prezydencji będzie organizatorem największej (poza Warszawą) liczby spotkań. Choć nasze miasto funkcję gospodarza przejmie dopiero w październiku, już we wrześniu odbędzie się tu szereg konferencji i spotkań na poziomie eksperckim. Przykładowo, od 7 do 9 września  zaplanowano m.in. seminarium i spotkanie panelowe dotyczące aspektów celnych, spotkanie Grupy Roboczej ds. Kredytów Eksportowych Rady UE, którego celem jest zawiązanie sieci współpracy ekspertów kształcenia medycznego i wypracowanie deklaracji mogącej stanowić podstawę do dalszych prac, spotkanie Komitetu Specjalnego ATHENA poświęcone mechanizmom zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne.

Harmonogram pozostałych wrześniowych spotkań prezydencyjnych dostępny jest pod adresem

http://www.krakow.pl/prezydencja_ue/aktualnosci/8572,279,komunikat,kolejne_spotkania_prezydencji.html (KS).

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-09-07
Data aktualizacji: 2011-09-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź