Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Witaj szkoło!

Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku przy ul. Monte Cassino 31 to placówka, w której 1 września (czwartek) uroczyście zainaugurowany zostanie nowy rok szkolny 2011/2012. W tym samym dniu, o godz. 12:00, otwarty zostanie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, przy ul. Porzeczkowej 3.

„W tym roku do krakowskich samorządowych przedszkoli i szkół pójdzie ponad 97 tys. dzieci i młodzieży, opiekować się i pracować z nimi będzie ok. 11 tys. nauczycieli” – mówiła podczas dzisiejszej (30 sierpnia, wtorek) konferencji prasowej Elżbieta Lęcznarowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Spraw Społecznych.

Do 116 przedszkoli samorządowych (o 2 więcej niż w roku ubiegłym), uczęszczać będzie 15 785 dzieci (działać będą 646 oddziały). W przedszkolach będzie funkcjonowało 30 oddziałów integracyjnych oraz 8 oddziałów specjalnych, w których miejsca znajdzie łącznie 185 dzieci.

Dwa przedszkola rozpoczną działalność w nowych lokalizacjach: Przedszkole nr 55 w nowoutworzonym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, przy ul. Urzędniczej 65 i Przedszkole nr 64, w budynku szkolnym na os. Oświecenia 30.

W Krakowie działać będzie 85 przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne, inne niż Gmina oraz 11 punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne.

W sumie do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie uczęszczać ok. 17 450 dzieci.

W 98 samorządowych szkołach podstawowych (bez szkół specjalnych) zaplanowano ok. 30 000 miejsc (w klasach I-VI).

Do klas pierwszych szkół podstawowych pójdzie 1634 sześciolatków. To ponad dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku. Otwarte zostaną 34 oddziały klas pierwszych (727 uczniów) składających się wyłącznie z sześciolatków. Pozostałe sześciolatki będą się uczyć w oddziałach mieszanych z siedmiolatkami.

W 56 szkołach podstawowych zaplanowano 63 oddziały przedszkolne „0” dla 1394 dzieci. W 10 szkołach zaplanowano 17 oddziałów przedszkolnych dla 397 młodszych dzieci (3-4 lata).

Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych przygotowano w 14 szkołach podstawowych 153 oddziały integracyjne w klasach I–VI oraz 2 oddziały przedszkolne „0”. W jednej szkole podstawowej zaplanowano oddział terapeutyczny.

W 56 samorządowych gimnazjach (w tym 2 gimnazjach z oddziałami przysposabiającymi do pracy zawodowej - bez gimnazjów specjalnych) zaplanowano miejsca dla 14 872 uczniów. W 12 gimnazjach przygotowano 105 oddziałów integracyjnych, w trzech gimnazjach zaplanowano 6 oddziałów terapeutycznych dla 77 uczniów.

W 83 szkołach ponadgimnazjalnych uczyć się będzie ok. 30 600 uczniów. W 33 liceach ogólnokształcących uczyć się będzie ok. 16 660 uczniów, w 6 liceach profilowanych ok. 600 uczniów, w 26 technikach ok. 10 400 uczniów oraz w 18 zasadniczych szkołach zawodowych ok. 3 000 uczniów. Zaplanowano także 15 oddziałów integracyjnych w liceach ogólnokształcących oraz 15 oddziałów integracyjnych w zasadniczych szkołach zawodowych.

W 26 zespołach szkół zawodowych oraz w Centrum Kształcenia Ustawicznego w ok. 651 oddziałach uczyć się będzie ok. 17 119 uczniów i słuchaczy.

W roku szkolnym 2011/2012 zaplanowano uruchomienie nowych zawodów: w zasadniczej szkole zawodowej - 5 zawodów (tapicer, ślusarz, obuwnik, monter mechatronik, blacharz); w technikum dla młodzieży - 6 zawodów (technik organizacji reklamy, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechatronik, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa, technik logistyk, technik awionik); w szkole policealnej – 6 zawodów, (technik farmaceutyczny, technik organizacji reklamy, technik logistyk, technik ekonomista, technik kelner, fototechnik).

Do przedszkoli i szkół specjalnych wszystkich typów będzie uczęszczać ok. 3 000 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom udzielają 4 rejonowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz 4 poradnie specjalistyczne.

Działalność kontynuować będzie 18 samorządowych placówek wychowania pozaszkolnego: 11 młodzieżowych domów kultury, 4 międzyszkolne ośrodki sportowe, 2 międzyszkolne baseny pływackie i Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy.

W budżecie Miasta Krakowa na 2011 rok na inwestycje programowe w zakresie oświaty i wychowania przeznaczono kwotę 33 282 769 zł, z czego 8 435 805 zł stanowią środki zewnętrzne. Dodatkowo na zadania inwestycyjne realizowane w ramach zadań uznanych przez dzielnice za priorytetowe zaplanowano kwotę w wysokości 421 000 . Na remonty w placówkach oświatowych ze środków Gminy Miejskiej Kraków przeznaczono 16 019 695 zł, a na Remonty ze środków Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa – 2 730 592,91 zł.

W ramach programu „Radosna szkoła” pozyskano w 2011 r. na działanie: „Pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw” dla 17 szkół - 178 606,00 zł; na działanie: „Szkolne place zabaw” (wymagany jest wkład własny Miasta w wysokości 50%) dla 8 szkół - 508 314 zł.

W roku szkolnym 2011/2012 w szkołach i placówkach oświatowych kontynuowane będą programy profilaktyczne i edukacyjne z powodzeniem realizowane w poprzednich latach. Wśród nich znalazły się m.in. projekty „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa”, „Droga do przedsiębiorczości” „Mój Trener” „Fair Play” oraz program profilaktyczny Bezpieczny Przedszkolak” realizowany przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Z kolei Straż Miejska, Policja oraz Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie po raz kolejny realizować będą program „Bezpieczna droga do szkoły”. Krakowska policja realizację Program „Bezpieczna droga do szkoły” rozpoczyna wzmożonymi działaniami na początku każdego roku szkolnego. Jego celem jest zwrócenie uwagi wszystkich uczestników ruchu na bezpieczeństwo dzieci na drogach. 1 września w godzinach od 12:00 do 16:00 uruchamiany jest numer telefonu, pod którym policjanci przyjmują uwagi i propozycje podnoszące bezpieczeństwo dzieci, dotyczące braków w oznakowaniu itp. (nr tel. 12 61-54-119). (KF)

Placówki szkolne 2011/2012

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-08-31
Data aktualizacji: 2011-08-31
Powrót

Zobacz także

Znajdź