Komunikat archiwalny

Miasto dopłaci do zbierania deszczówki

Można już składać wnioski o dofinansowanie budowy instalacji i montażu zbiorników na wodę deszczową w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych". Informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.bip.krakow.pl/?dok_id=59487.

Miasto dopłaci do zbierania deszczówki
Fot. Magiczny Kraków

Władze Krakowa zachęcają mieszkańców miasta do zbierania wody deszczowej, poprzez przyznawanie specjalnych dopłat do zakupu i montażu instalacji służących do tego celu. W ten sposób krakowianie mogę lepiej oszczędzać wodę oraz zabezpieczyć się przed podtopieniami w czasie obfitych deszczy. Zgromadzona woda deszczowa może służyć do podlewania trawnika, ogrodu, mycia samochodu, a także do spłukiwania sanitariatów, prania czy sprzątania.

W tym roku na dofinansowanie zbiorników na deszczówkę, retencję, czy rozsączanie wody do gruntu Miasto przeznaczy milion złotych. Pieniądze na dotacje będą pochodzić z budżetu miasta, a także z Wojewódzkiego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Wnioski o dofinansowanie budowy instalacji i montażu zbiorników na wodę deszczową w ramach „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych" na 2014 rok można składać w Urzędzie Miasta Krakowa, Kancelaria Magistratu pl. Wszystkich Świętych 3/4 lub w Punkt Obsługi Mieszkańców os. Zgody 2 - pokój 7. Wnioski można też wysyłać na adres: Wydział Kształtowania Środowiska UMK, 31-949 Kraków, os. Zgody 2.

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny na stronie www.bip.krakow.pl oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańców os. Zgody 2 - pokój 7, Kancelarii Magistratu pl. Wszystkich Świętych 3/4.

Przypomnijmy, że „Krakowski program małej retencji wód opadowych" został przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa w połowie ubiegłego roku. O finansowe wsparcie na budowę lub modernizację instalacji i montaż zbiorników do gromadzenia deszczówki mogą się ubiegać osoby dysponujące tytułem własności, wynikającym np. z prawa własności, czy użytkowania wieczystego dla nieruchomości położonych na terenie Krakowa. Przyjęta w zeszłym roku uchwała to efekt współpracy pomiędzy przewodniczącym komisji infrastruktury Rady Miasta Krakowa, Wojciechem Wojtowiczem, a Wydziałem Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa.

Pokaż metkę
Autor: PAULINA POLAK, JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Zobacz także