Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Święto rodzin zastępczych

30 maja w Polsce świętujemy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To ważny dzień dla 547 rodzin zastępczych, które funkcjonują w Krakowie. To ważny dzień dla 685 dzieci, które teraz są w tych rodzinach. To również ważny dzień dla 11 rodzinnych domów dziecka, w których wychowuje się 85 dzieci.

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, 28 maja w godz. 10-16, przy  ul. Różanej 5 odbywa się piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. W pikniku wezmą udział krakowskie zawodowe rodziny zastępcze z dziećmi oraz rodzinne domy dziecka.

Organizator spotkania – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie - przygotował konkursy, gry, zabawy dla dzieci w każdym wieku i dla całych rodzin. Wszyscy uczestnicy będą mogli wziąć udział w „Kole Fortuny”.  Podczas imprezy zostaną ogłoszone wyniki konkursu literackiego „Dzień z życia rodziny…” oraz wręczenie nagród. Nagrodzone prace zostaną wydrukowane w „Dzienniku Polskim”. W programie przewidziano również występy taneczne młodzieży z placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego „SALTROM”, spotkanie z pisarką dla dzieci, Beatą Ostrowicką, śpiewy i wspólne zdjęcia. Odbędzie się również konkurs kalamburów dotyczących życia Bł. Jana Pawła II. Na wszystkich uczestników spotkania będzie czekał poczęstunek.

Każdego roku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, MOPS organizuje spotkania rodzin zastępczych. Jest to sprzyjająca okoliczność dla przypomnienia rangi ich pracy, podziękowania za miłość i trud codzienności. Jest to również okazja do spotkania wszystkich rodzin i wspólnej zabawy.

Natomiast 27 maja o godz. 10 w Sali Obrad RMK rozpocznie się konferencja „Dziecko w opiece zastępczej – jego prawa i potrzeby”. Konferencję organizują Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie, Fundacja Dom Krakowski przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa. Podczas konferencji Dyrektor MOPS Józefa Grodecka przedstawi proces rozwoju rodzinnych form opieki nad dzieckiem w Krakowie, poruszone będą tematy dotyczące planowanych zmian w opiece nad dzieckiem i rodziną w projekcie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także kwestie związane z opieką nad dzieckiem z deficytami zdrowotnymi i rozwojowymi.

Wśród rodzin zastępczych są zawodowe rodziny zastępcze – specjalistyczne, wielodzietne i pogotowia rodzinne oraz rodziny niezawodowe – spokrewnione i niespokrewnione z dzieckiem. Spokrewnioną rodziną zastępczą najczęściej są babcia, dziadek, ciocia, wujek lub dorosłe rodzeństwo – może to być małżeństwo, może być osoba samotna. Spokrewniona rodzina zastępcza jest ustanawiana przez sąd, który bierze pod uwagę stan zdrowia rodzica i jego wiek, jego możliwości opiekuńcze i wychowawcze oraz więzi, jakie łączą dziecko z potencjonalnym rodzicem zastępczym. Rodzic zastępczy otrzymuje dofinansowanie do utrzymania dziecka. Zawsze ma możliwość uzyskania wsparcia specjalistów – psychologów, pedagogów, terapeutów. W Krakowie w 466 rodzinach spokrewnionych wychowuje się 570 dzieci.

Rodziny niespokrewnione z dzieckiem również ustanawia sąd. Rodziną zastępczą niespokrewnioną może zostać małżeństwo lub osoba samotna, pod warunkiem odbycia szkolenia w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym. Trzeba również posiadać odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania, dobry stan zdrowia. Rodzicem zastępczym może być wyłącznie osoba mająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i korzystająca z pełni praw cywilnych i obywatelskich. Zaledwie 52 rodziny w Krakowie przyjęły do swoich domów nie-swoje dziecko, któremu jednak chcą dać wszystko to, co dałyby swojemu. Te rodziny również otrzymują pomoc finansową i korzystają ze wsparcia specjalistów.

Kolejnym rodzajem rodzin zastępczych są zawodowe rodziny zastępcze. Zawodową rodziną zastępczą może być małżeństwo lub osoba samotna, która spełnia wymagania, o których była mowa przy rodzinach zastępczych niezawodowych. Jednak charakter rodzin zawodowy jest inny. Przede wszystkim, w przypadku zawodowych rodzin zastępczych, pełnienie tej funkcji to profesja. Rodzice zastępczy otrzymują wynagrodzenie za sprawowanie profesjonalnej opieki nad dziećmi. W przypadku małżeństwa ważne jest, by jedna osoba pełniła opiekę nad dziećmi powierzonymi rodzinie, a druga miała własne źródło utrzymania (ma stałe zatrudnienie). W przypadku osób samotnych istotne jest, by miały wsparcie również ze strony najbliższej rodziny, by w wypełnianiu swojej funkcji opiekuńczej nie pozostawały same. Zawodowe rodziny zastępcze dzielą się na specjalistyczne, pogotowia rodzinne i wielodzietne.

Rodziny specjalistyczne sprawują opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym lub dzieckiem z problemami wychowawczymi. Dziecko może w tej rodzinie przebywać do czasu powrotu do swojej rodziny biologicznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej lub do pełnoletniości. Dzieci przyjmuje się do własnego domu, stąd konieczne jest przygotowanie pokoju dla dzieci, dostosowanego do potrzeb dziecka. Rodzic otrzymuje wynagrodzenie i pomoc pieniężną na utrzymanie dzieci. Sporządzana jest umowa z MOPS, która określa wysokość wynagrodzenia za opiekę nad dziećmi, liczbę dzieci, która znajdzie opiekę w rodzinie oraz warunki przyjmowania dzieci. W Krakowie jest 7 takich rodzin, opiekują się 7 dzieci.

W rodzinach wielodzietnych wychowuje się od 3 do 6 dzieci. Rodzic otrzymuje wynagrodzenie i pomoc pieniężną na utrzymanie dzieci. Również sporządzana jest umowa z MOPS. Decydując się na pełnienie funkcji rodziny wielodzietnej, należy wziąć pod uwagę własne warunki mieszkaniowe – musi znaleźć się miejsce dla 3 lub 6 dzieci. Być może z tego powodu, w Krakowie nie funkcjonuje ani jedna rodzina wielodzietna.

W przypadku pogotowi rodzinnych dzieci przyjmowane są do domu na krótki okres czasu (maksymalnie do 15 miesięcy). Okres przebywania dziecka w pogotowiu rodzinnym ma służyć określeniu problemów dziecka i jego rodziny oraz opracowaniu możliwości pomocy w ich rozwiązaniu. Rodzice zastępczy pomagają stworzyć rodzinie i dziecku warunki pozwalające na powrót dziecka do domu rodzinnego. Jeśli nie jest możliwy powrót do rodziny biologicznej, dziecko pod opieką rodzica zastępczego czeka na swoją rodzinę adopcyjną, zastępczą lub na decyzję sądu o umieszczeniu dziecka np. w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Najczęściej w pogotowiach przebywa 2-3 dzieci. Rodzic otrzymuje wynagrodzenie i pomoc pieniężną na utrzymanie dzieci. Sporządzana jest umowa z MOPS, która określa wysokość wynagrodzenia za opiekę nad dziećmi, liczbę dzieci, która znajdzie opiekę w rodzinie, ich wiek oraz warunki przyjmowania dzieci. W Krakowie mamy 22 zawodowe rodziny zastępcze – pogotowia rodzinne, w których jest 48 miejsc dla dzieci.

Wynagrodzenie rodziców zawodowych: rodziny specjalistyczne, które opiekują się dzieckiem niepełnosprawnym lub z problemami wychowawczymi otrzymują wynagrodzenie 1 976 zł (jeśli opiekują się 1 dzieckiem, 2 305 (za 2 dzieci), 2 630 zł (3 dzieci). Zawodowy rodzic, który pełni funkcję pogotowia rodzinnego otrzymuje wynagrodzenie w wysokości ok. 3 tys. zł brutto.

Rodzice zastępczy otrzymują pomoc finansową na częściowe pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka (od 658,80 do 1 241,10 – w zależności od wieku dziecka i stanu zdrowia).

Więcej na temat rodzicielstwa zastępczego na stronie jestemwdomu.krakow.pl (JD).

pokaż metkę
Osoba publikująca: PAWEŁ KRAWCZYK
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-05-28
Data aktualizacji: 2011-05-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź