Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Ważne sprawy społeczne

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej RMK zajęła się tematami, które co sezon powracają w jej pracach. Program pomocy bezdomnym i bezrobotnym - rozeznanie możliwości utrzymania ze środków gminnych, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, jadłodajni oraz noclegowni w okresie zimowym. Zaopiniowano również dwa projekty uchwał oraz interweniowano w sprawie Banku Żywności.

Radni zapoznali się z danymi w zakresie: pomocy mieszkaniowej, noclegowni i ogrzewalni, pomocy rzeczowej oraz innych form wsparcia osób bezrobotnych i bezdomnych.

– W Krakowie jest w tej chwili ok. 2000 osób bezdomnych. Z różnych form korzysta ok. 1400 z nich. Nie mamy wpływu na postępowanie pozostałych. Nie wszyscy chcą przyjąć pomoc i zgodzić się na pewne warunki, niezbędne do spełnienia – tłumaczyła Jolanta Chrzanowska, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Te zasady to m.in. trzeźwość. Ci, którzy nie spełniają tego wymogu trafiają do ogrzewalni – mówił Adam Chrapisiński, dyrektor Miejskiego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. – Tej jesieni mieliśmy już 171 wizyt. Ubiegła zima to 1230 pobytów. Ogrzewalnia pracowała do 10 kwietnia ze względu na długo utrzymujący się mróz. O planowanym otwarciu drugiej takiej działającej sezonowo placówki mówiła Anna Okońska-Walkowicz, pełnomocnik Prezydenta ds. Edukacji i Spraw Społecznych. – Chcemy też utworzyć miejsca w Domach Pomocy Społecznej dla kilkunastu osób mieszkających w schroniskach, a cierpiących na długotrwałe powikłania z powodu odmrożeń.

Pozytywnie zaopiniowano projekty w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi, przekształcenia Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ''Parkowa'' i w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania konsultacyjnej doradczo-opiniującej Rady Seniorów.

Na posiedzenie zaproszono również reprezentantkę Banku Żywności, która przybliżyła działalność organizacji, jej potrzeby i współpracę z miastem. Choć instytucja powołana do zapobiegania marnowaniu żywności i przekazywaniu jej potrzebującym regularnie wspiera miejskie placówki pomocy, to sama nie otrzymuje pomocy od miasta. Stanisław Zięba, Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zapowiedział starania o zdobycie dla banku środków budżetowych pozwalających choćby na pokrycie kosztów magazynu wynajmowanego od miasta.

pokaż metkę
Autor: JAN BIŃCZYCKI
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Data publikacji: 2013-11-19
Data aktualizacji: 2013-11-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat