Biznes rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Jest Miejski Architekt Krajobrazu

Wypracowanie strategii rozwoju terenów zieleni, a także spójnej polityki dotyczącej ich ochrony, utrzymania i kształtowania to główne zadanie Miejskiego Architekta Krajobrazu, który działa w strukturze Wydziału Kształtowania Środowiska. We wrześniu na to stanowisko została powołana Katarzyna Rajss-Kałużna, która od 2006 roku pracuje w krakowskim Magistracie.

Miejski Architekt Krajobrazu zajmie się koordynacją prac związanych z opracowaniem koncepcji rozwoju i systemu zarządzania terenami zieleni miejskiej, jako spójnej, planowej i długoterminowej polityki rozwoju terenów zieleni. Ma ona być oparta na takich założeniach, jak:

- integracja rozproszonej struktury zieleni w ciągły system

- tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej i ochrona terenów cennych przyrodniczo

- zachowanie istniejących terenów zieleni miejskiej i ich rozwój.

„Opracowanie takiej koncepcji poprzedzi przygotowanie jednolitej bazy danych dotyczących terenów zieleni w mieście. Dlatego jako Miejski Architekt Krajobrazu zajmę się też ogólną inwentaryzacją zieleni" – informuje Katarzyna Rajss-Kałużna.

Wprowadzanie strategii rozwoju terenów zieleni łączy się ściśle z planowaniem przestrzennym. Dlatego Miejski Architekt Krajobrazu będzie brał udział w sporządzaniu opracowań planistycznych Gminy m.in. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w zakresie dotyczącym ochrony i kształtowania systemu zieleni miejskiej oraz planowania i ochrony krajobrazu.

„Będę też podejmować działania w bardziej szczegółowej skali. Chodzi m.in. o nadzór nad wprowadzaniem standardów zakładania i pielęgnacji terenów zieleni, a w przypadku inwestycji reprezentacyjnych - opiniowanie koncepcji i projektów w zakresie zagospodarowania terenów zieleni publicznej" – wyjaśnia Miejski Architekt Krajobrazu. Katarzyna Rajss-Kałużna będzie też uczestniczyć w posiedzeniach Rady Programowej ds. Zieleni, a także koordynować działania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na cele związane z kształtowaniem i rozwojem systemu zieleni w Krakowie.

Warto wiedzieć, że Katarzyna Rajss-Kalużna ukończyła w 2005 r. Wydział Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej na kierunku architektura krajobrazu. Od 2006 r. pracuje w Magistracie, w Wydziale Kształtowania Środowiska, w referacie ochrony zieleni.

Przypomnijmy, że w czerwcu tego roku Kraków dołączył do grona metropolii wyróżnionych nagrodą Europejskiego Miasta Drzew „European City of the Trees" (ECOT). Wyróżnienie zostało przyznane podczas dorocznego posiedzenia w naszym mieście Europejskiej Rady ds. Drzew, połączonego  z Seminarium Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew. Uzasadniając przyznanie Krakowowi tytułu miasta drzew, przedstawiciel Europejskiej Rady ds. Drzew, Jan Goevert zaznaczył, że Kraków to miasto, gdzie dobrze zadbaną zieleń można znaleźć w każdym zakątku. „Właśnie powszechna dostępność terenów zielonych, które są i w centrum i w dzielnicach peryferyjnych, a także dobre rozplanowanie zieleni wśród rzek i ciągów komunikacyjnych zadecydowało o przyznaniu Krakowowi tego wyróżnienia" – argumentował Jan Goevert.

pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Data publikacji: 2013-10-02
Data aktualizacji: 2013-10-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź