Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Miasto Kraków i Uniwersytet Pedagogiczny razem na rzecz nauki

Miasto Kraków i Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej zawarły wczoraj (25 tycznia, wtorek) porozumienie w sprawie współpracy.

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa porozumienie podpisały  Elżbieta Lęcznarowicz – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa oraz Anna  Korfel - Jasińska – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Sygnatariuszami porozumienia ze strony uczelni byli prof. dr hab. Michał Śliwa – Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz prof. Barbara Kędzierska - Dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Gmina Miejska Kraków i Uniwersytet Pedagogiczny zadeklarowały wolę współpracy w następujących obszarach:

1) współorganizowanie konferencji związanych z szeroko pojętym procesem kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz pracowników placówek kulturalno-oświatowych,

2) konsultacje naukowo - dydaktyczne pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego dla nauczycieli oraz doradców metodycznych funkcjonujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kraków,

3) współorganizowanie, w ramach Programu uczenia się przez całe życie, warsztatów tematycznych dla nauczycieli, szczególnie w zakresie integrowania technologii informacyjnej w szkolnym procesie dydaktycznym,

4) współtworzenie systemu informacji odnośnie kompetencji i specjalizacji absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego zgodnie z potrzebami rynku pracy,

5) inspirowanie i prowadzenie badań w zakresie podstawowych problemów oświaty,  jej rozwoju w aktualnych uwarunkowaniach społeczno - gospodarczych.

Współpraca będzie realizowana na podstawie dwustronnych uzgodnień pomiędzy Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa a poszczególnymi Wydziałami Uniwersytetu Pedagogicznego w zależności od potrzeb i możliwości każdej ze stron Porozumienia.

Porozumienie zawarte zostało na czas określony, do 31 grudnia 2013 r.

Ze strony Miasta Krakowa za realizację postanowień wynikających z Porozumienia odpowiedzialny jest Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, natomiast ze strony Uniwersytetu Pedagogicznego -  Dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego. (JD).

pokaż metkę
Osoba publikująca: MARCIN FABER
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-01-26
Data aktualizacji: 2011-01-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź