Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Projekt MOWIS 2010

Przeprowadzenie badań socjologicznych na temat potencjału i potrzeb krakowskich organizacji pozarządowych oraz preferowanych form i zasad współpracy z samorządem – to główne założenia  projektu „MOWIS – Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W czerwcu 2010 r. rozpoczęto realizację badań socjologicznych pt. „Analiza potencjału i potrzeb krakowskich organizacji pozarządowych w zakresie poprawy jakości świadczonych usług we współpracy z administracją samorządową”. Badania trwały do końca września 2010 r. i zakończyły się opublikowaniem raportu. Badania przeprowadziła firma BBS Obserwator z Krakowa.

Badania obejmowały: ewaluację programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z NGOs oraz jakości świadczonych usług na podstawie dostępnych danych Urzędu Miasta Krakowa, utworzenie kompleksowej bazy teleadresowej organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Krakowa z uwzględnieniem zróżnicowania geoprzestrzennego (podział na dzielnice) i dziedzinowego (obszary, formy i rodzaje działalności, badania ankietowe na próbie 500 organizacji, wywiady z NGOs). Raport dostępny jest na stronie www.ngo.krakow.pl

Kolejnym elementem projektu było Opracowanie raportu dotyczącego możliwości współpracy polskich i norweskich organizacji pozarządowych.

W październiku 2010 r. został opracowany raport pt. „Wspólnie dla budowania społeczeństwa obywatelskiego. Kontekst funkcjonowania i możliwości współpracy pomiędzy polskimi a norweskimi organizacjami pozarządowymi”, będący efektem współpracy osób realizujących projekt z parterem – organizacją Antirasistisk Senter z Olso.

Raport został opracowany przez Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network, jest dostępny na stronie www.ngo.krakow.pl

Od stycznia do kwietnia 2010 r. oraz od listopada do grudnia 2010 r. były kontynuowane w MOWIS szkolenia i warsztaty doradcze dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracowników samorządowych. W szkoleniach i warsztatach, cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło udział łącznie ponad 1200 osób. W samych szkoleniach wzięło udział 950 przedstawicieli NGOs reprezentujących blisko 200 organizacji pozarządowych oraz ponad 180 pracowników samorządowych.

Przedstawiciele NGOs uczestniczący w min. 5 szkoleniach otrzymali Certyfikaty Animatora NGOs ds. współpracy z samorządem lokalnym, a dla pracowników samorządowych uczestniczących w min. 4 szkoleniach – Certyfikaty Animatora samorządowego ds. współpracy z III sektorem. Wręczenie ponad 90 certyfikatów odbyło się Urzędzie Miasta Krakowa.

Jednym z głównych celów projektu „MOWIS – Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych  w Krakowie” (dofinansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy) było stworzenie opiniotwórczego portalu internetowego dla organizacji pozarządowych, będącego jednocześnie platformą wymiany doświadczeń pomiędzy krakowskimi organizacjami. Celem portalu jest z jednej strony udostępnienie organizacjom rzetelnej informacji z zakresu III sektora, z drugiej – promocja społeczeństwa obywatelskiego w Krakowie.

Na stronach portalu udostępniona zostanie Baza Projektów realizowanych przez krakowskie NGOs. Poszukujący inicjatyw pozarządowych w swojej dzielnicy będą mieli możliwość znalezienia ich w Bazie i zobaczenia lokalizacji na mapie. Kolejna funkcjonalność - Krakowska Księga Dotacji będzie obejmowała spis projektów realizowanych we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa. Nadrzędnym celem portalu jest jednak to, aby był on tworzony nie tylko dla ale przez organizacje pozarządowe, dlatego każda będzie miała możliwość promowania się w Bazie Krakowskich Organizacji Pozarządowych i informowania o swojej działalności poprzez kreowanie merytoryczne i graficzne swojej „wizytówki”, przesyłanie informacji do Aktualności na stronie, umieszczanie komunikatów i ogłoszeń.

Na stronach www.ngo.krakow.pl od listopada do grudnia 2010 r. uruchomione zostały szkolenia e-learningowe dla organizacji pozarządowych z następujących tematów:

•        Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2010 r.

•        Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? – krok po kroku

•        Komunikacja społeczna.

W szkoleniach udział wzięło prawie 50 osób z organizacji pozarządowych.

Promocji projektu towarzyszyły działania informacyjne w prasie i w Internecie (rekrutacja na szkolenia i warsztaty), materiały promocyjne. Na stadionie „Wisły Kraków” umieszczono baner MOWIS. Zrealizowano również kampanię promującą projekt w TV Kraków, w krakowskich tramwajach oraz autobusach. (JD).

pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2010-12-22
Data aktualizacji: 2010-12-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź