Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Serwis www.dlaseniora.krakow.pl

Miasto Kraków od lat stara się integrować oraz intensywnie rozwijać działania na rzecz seniorów. Realizuje działania w ramach projektu społecznego „Kraków dla Seniora”, którego głównym założeniem jest zintegrowanie instytucji pomagających ludziom starszym.

W czerwcu 2008 r. powstał projekt społeczny „Kraków dla Seniora”, ukierunkowany na rozwój, integrację i aktywizację grupy seniorów w Krakowie, uwzględniając aspekty społeczne, gospodarcze i kulturowe.

W ramach projektu „Kraków dla Seniora” są realizowane działania w obszarach: kultura, zdrowie, rekreacja, profilaktyka, edukacja, szkolenia, informacja, poradnictwo, bezpieczeństwo i transport.

8 lipca 2009 r. został uruchomiony miejski serwis internetowy pn. „Kraków dla Seniora”, który ma za zadanie przede wszystkim dostarczać seniorom możliwie szeroki zakres informacji o różnorodnych działaniach realizowanych dla nich na terenie Krakowa.

Jednym z etapów realizacji projektu „Kraków dla Seniora”, jest podpisane 30 kwietnia bieżącego roku porozumienie o współpracy z ZUS-em, w zakresie którego realizowane są m.in. spotkania informacyjno-doradcze z przedstawicielami ZUS-u, publikacja informacji ZUS dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych na stronach serwisu www.dlaseniora.krakow.pl, również z możliwością pobrania wybranych wydawnictw ZUS  przez internautów, jak również  warsztaty doradcze dla seniorów z zakresu świadczeń emerytalno-rentowych.

14 września br. Miasto Kraków przystąpiło, jako pierwsze miasto w Polsce, do Koalicji Na Rzecz Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci”. Koalicja Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci” to inicjatywa zainaugurowana przez UPC Polska i Akademię Rozwoju Filantropii, jednocząca firmy, organizacje pozarządowe, urzędy oraz instytucje przeciw wykluczeniu technologicznemu seniorów. Koalicja koncentruje się na popularyzacji wiedzy na temat nowych technologii oraz  podejmowaniu i wspieraniu inicjatyw, które przyczyniać się będą do ich popularyzacji wśród osób 50+. Jednym z kluczowych zadań koalicji jest także budowanie partnerstwa międzysektorowego na rzecz walki z wykluczeniem cyfrowym oraz inicjowanie debaty społecznej dotyczącej  tego problemu. (JD).

pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat