Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krakowscy ósmoklasiści jak co roku świetnie zdają egzaminy

Znamy już wyniki egzaminów ósmoklasisty w całej Polsce. Podobnie jak w poprzednich latach uczniowie z Krakowa byli świetnie przygotowani, a ich rezultaty należą znów do najlepszych nie tylko w Małopolsce, ale i w skali całego kraju. Dodatkowo krakowianie mogą w tym roku pochwalić się jeszcze wyższą średnią z języka angielskiego i matematyki.

Fot. Magiczny Kraków

Każdy ósmoklasista, aby ukończyć szkołę podstawową, musi przystąpić do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

W tym roku do egzaminu ósmoklasisty w Krakowie przystąpiło około 5 tys. uczniów i uczennic, w tym ponad 4,7 tys. uczniów i uczennic będących obywatelami polskimi, którzy  rozwiązywali zadania na arkuszach standardowych (podawane przez CKE średnie wyniki dotyczą właśnie tych zdających). Egzamin ósmoklasisty pisali też uczniowie i uczennice z Ukrainy – w całym kraju była to grupa około 11,3 tys. zdających.

Krakowscy uczniowie zdający na egzaminie najbardziej popularny język obcy nowożytny – język angielski – zdobyli średnio 83 proc. (w ubiegłym roku – 80 proc.). To bardzo wysoki rezultat, przewyższający aż o 13 proc. średnią osiąganą w Małopolsce. W całym kraju egzamin z języka angielskiego zdawano przeciętnie na 66 proc.

Bardzo wysokie wyniki krakowscy ósmoklasiści osiągnęli także na uznawanym co roku za najtrudniejszy egzaminie, czyli na egzaminie z matematyki. W Krakowie średni wynik wyniósł aż 71 proc. i jest o jeden punkt procentowy wyższy niż w ubiegłym roku (w porównaniu do zaledwie 59 proc. w Małopolsce i 52 proc. w skali kraju).

Krakowskim ósmoklasistom jeszcze lepiej poszedł egzamin z języka polskiego – uczniowie zdawali go na 74 proc. To o 7 proc. więcej niż w Małopolsce, gdzie w tym roku zdobywano średnio 67 proc., i aż o 13 proc. więcej niż średnia krajowa.

Dodatkowe informacje o wynikach egzaminów ósmoklasisty w 2024 r. są dostępne na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oke.krakow.pl. Można tam znaleźć m.in. informację o tym, że w całym kraju 5011 uczniów i uczennic (czyli około 2,6 proc. wszystkich zdających) uzyskało ze wszystkich trzech egzaminów od 90 proc. do 100 proc. punktów możliwych do zdobycia.

Warto przypomnieć, że uczniowie zdający w Krakowie egzamin ósmoklasisty za najwyższy możliwy do osiągnięcia rezultat – czyli 100 proc. – otrzymują nagrodę „Ósmoklasista 100%”. Jest ona przyznawana przez Miasto Kraków w ramach Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów.

Rokroczne świetne wyniki egzaminacyjne krakowskich ósmoklasistów świadczą o zaangażowaniu i wytrwałej pracy uczniów, którzy wkładają ogromny wysiłek w przygotowanie się do egzaminu kończącego szkołę podstawową, jak również o tym, że mogą oni liczyć na ciągłe, skuteczne wsparcie swoich nauczycieli. Krakowska kadra pedagogiczna wyróżnia się wysokimi kwalifikacjami i dużą aktywnością, gdy chodzi o uczestnictwo w finansowanych przez miasto różnych formach doskonalenia zawodowego, które podnoszą kompetencje do pracy z uczniami, nie tylko na lekcjach, ale także w ramach zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, w różnorodnych projektach i programach rozszerzających i wzbogacających szkolny program nauczania.

Zobacz też podsumowanie mijającego roku szkolnego.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Tabaszewska
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-07-04
Data aktualizacji: 2024-07-11
Powrót

Zobacz także

Znajdź