Biznes rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Niewielkie zmiany na rynku pracy z początkiem 2024 roku

W najnowszym wydaniu Krakowskiego Obserwatorium Rynku Pracy położono nacisk się na zjawisku zwiększonej liczby zwolnień grupowych, które miały miejsce z początkiem tego roku. Zaprezentowane zostały dane statystyczne dotyczące nie tylko w skali regionu, ale i całego kraju. Przedstawiono także procesy i trendy panujące w naszym mieście oraz dane, którymi dysponuje Grodzki Urząd Pracy w Krakowie.

Ostatni kwartał 2023 roku zapisał się dla Krakowa rekordowo niską stopą bezrobocia na poziomie 1.9%. Tak niski wynik nie mógł utrzymywać się bez końca, a mając na uwadze kilka czynników, które jednocześnie się na siebie nałożyły, to musiały one doprowadzić do pewnych i niekoniecznie korzystnych zmian.

Mogły mieć na to wpływ długofalowe skutki inflacji oraz znaczący wzrost kwoty minimalnej, co bezpośrednio przełożyło się na wzrost kosztów zatrudnienia pracownika 
i świadczonych przez firmy usług. Nieodzowną przyczyną lekkiego wzrostu stopy bezrobocia z początkiem roku kalendarzowego jest także sezonowość, ponieważ sporo działalności świadczy swoje usługi w cieplejszych porach roku. Ten ostatni trend jest obserwowany przez Grodzki Urząd Pracy od latmówi Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Czynniki te mogły być powodem przeprowadzonych w Krakowie w I kwartale zwolnień grupowych. Ważnym aspektem redukcji etatów na dużą skalę może być także optymalizacja procesów wewnętrznych zachodzących w firmach, która wynika z postępu technicznego lub została wymuszona kwestiami społecznymi. Nie bez znaczenia pozostaje także rozwój sztucznej inteligencji, która jest w stanie w pewnym stopniu zastąpić pracę wykonywaną przez człowieka.

W I kwartale 2024 roku w Krakowie pracodawcy zgłosili zamiar zwolnienia w trybie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników:

  • 437 osób w styczniu,
  • 549 osób w lutym,
  • 154 osób w marcu.

Widoczne w ostatnim miesiącu kwartału zmniejszenie rozmiaru zwolnień grupowych pozwala spojrzeć w przyszłość nieco pozytywniej i uznać, że solidne podstawy lokalnego rynku pracy okażą się silniejsze od tymczasowych trudności. Należy jednak liczyć się z faktem, że rozwój gospodarczy może pociągać za sobą procesy redukcji etatów bądź likwidacji zakładów pracy, co jest naturalną konsekwencją konkurencyjności podmiotów obecnych na rynku.

Na koniec marca 2024 roku stopa bezrobocia w Krakowie wyniosła 2,1%. W stosunku do ostatniego kwartału 2023 r. wartość ta uległa wzrostowi – wynosiła bowiem wówczas 1,9%, o czym wspominaliśmy na początku. Tendencja może i jest zwyżkowa, ale nadal wydaje się być stabilna.

– Wzrost liczby zwolnień grupowych, jaki nastąpił na początku roku, z pewnością wymaga dalszych obserwacji. Jeśli skala zwolnień grupowych pozostanie znacząca, a przyrost osób bezrobotnych będzie notował niepokojące odczyty, będziemy reagować na bieżąco. Wierzę jednak, że Kraków jest miejscem, które ciągle się rozwija i konkuruje o pracowników z największymi miastami nie tylko z Polski, ale i Europy. Mamy nadzieję, że jeżeli chodzi o rynek zatrudnienia, to pozostanie takim nadal – dodaje Marek Cebulak.

Szersze rozwinięcie powyższego tematu znaleźć można w najnowszej publikacji Krakowskiego Obserwatorium Rynku Pracy.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-05-09
Data aktualizacji: 2024-05-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź