Biznes rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konferencja o turkusowym podejściu w organizacji pracy

Jak turkusowa organizacja pracy wpływa na zaangażowanie i efektywność? Na ile jest możliwe takie podejście w polskiej ochronie zdrowia i na czym można budować siłę zespołu medycznego, będą dyskutować uczestnicy konferencji, która odbędzie się już jutro, 23 maja w Collegium Medicum UJ, przy ul. św. Anny 12 w Krakowie.

Fot. materiały prasowe

Praca z innymi ludźmi nie oznacza, że działamy jako zespół. Prawdziwa praca zespołowa to efektywna współpraca, wzajemne zaufanie i dobra komunikacja. To uznanie wspólnego celu i świadome dążenie do jego realizacji – piszą organizatorzy konferencji.

Praca zespołowa została również uznana za jedną z kluczowych kompetencji XXI wieku. Według Andrzeja Jacka Bliklego, jednego z prelegentów majowej konferencji, działanie zespołowe będzie zyskiwać na znaczeniu i stanie się wkrótce nowym paradygmatem pracy.

Obecny model zarządzania się wyczerpuje, co widać wyraźnie w niskich wynikach badań zaangażowania pracowników, wykonywanych co roku w około 160 państwach całego świata przez amerykański Instytut Gallupa (w Polsce zaledwie 14 proc. zatrudnionych czerpie zadowolenie z pracy i chodzi do niej z przyjemnością). Przekłada się to na rosnący odsetek wypalonych zawodowo, szczególnie dużo jest ich w zawodach medycznych – o czym opowie podczas konferencji prof. Dominika Dudek, kierownik Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ.

Pracy zespołowej nie można jednak po prostu wdrożyć. Żeby zespół działał efektywnie i z zaangażowaniem konieczne jest wykonanie wcześniej pracy nad budowaniem zaufania czy empatycznej komunikacji. To także wyzwanie dla liderów związane ze stopniowym oddawaniem odpowiedzialności pracownikom i wspierania ich w rozwoju i samodzielnej pracy. Nie jest to łatwe, ale też nie jest niemożliwe. Doskonały przykład, że się da to Samodzielny Publiczny ZOZ w Dęblinie. Jego dyrektorka Urszula Pielacka-Chodoła od sześciu lat korzysta z turkusowego podejścia opartego na partnerstwie i współpracy zespołowej. I ma konkretne efekty, także finansowe. Kiedy zaczynała pracę w 2018 roku, SPZOZ miał na koncie 1700 zł zysku, a w roku 2023 – prawie 1 300 000 zł.

– Każdy czuje się tu szefem i bierze pełną odpowiedzialność za swój obszar. Każdy też ma świadomość, że jest równie ważny w zespole - i lekarz, który przyjmuje pacjenta, i osoba, która dba o czystość. Wszyscy wiedzą, co mają robić i działają samodzielnie – twierdzi Urszula Pielacka-Chodoła, która podczas konferencji opowie o swoich sześcioletnich turkusowych doświadczeniach, o budowaniu atmosfery zaufania, odpowiedzialności i zaangażowania, o sile zespołu.

W programie konferencji zaplanowane są także dwa panele z udziałem dyrektorów szpitali oraz przedstawicieli samorządów lekarzy i pielęgniarek. Będą oni dyskutować o takiej organizacji szpitali, by stały się one wymarzonym miejscem pracy dla personelu medycznego. Wspólnie z przedstawicielką Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zastanowią się także nad nową koncepcja opiekowania się seniorami w ich domach oraz możliwościami czerpania z doświadczeń turkusowej firmy Buurtzorg, która od kilkunastu lat z sukcesem świadczy takie usługi w Holandii.

Konferencję zakończy wystąpienie Agnieszki Gibalskiej-Dembek z Centrum Medycznego Żelazna w Warszawie, która podzieli się dobrymi praktykami ze szpitala św. Zofii dotyczącymi komunikacji z pacjentem w sytuacjach trudnych.

­– Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia, przedstawiciele wszystkich zawodów medycznych z Krakowa i Małopolski, a także pracownicy naukowi, którzy kształcą przyszłych medyków. Mamy nadzieję, że, zainspirowani ciekawymi wykładami i dyskusjami, w przyszłości staną się liderami zmiany w swoich środowiskach – mówi dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ, dyrektorka Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ, jednego z organizatorów konferencji „Siła zespołu w ochronie zdrowia” i jednocześnie jedna z prelegentek, która w swoim wystąpieniu skupi się na najważniejszych wyzwaniach ochrony zdrowia w Polsce.


Turkus to kolejny, po czerwieni, bursztynie, oranżu i zieleni, etap ewolucji organizacji pracy zdefiniowany przez belgijskiego myśliciela i przedsiębiorcę społecznego Frederica Laloux w jego przełomowej książce „Pracować inaczej”. Ewolucja ta jest efektem procesu przemian świadomości i potrzeb ludzi, który według antropologów rozpoczął się 100 tysięcy lat temu.

Koncepcja turkusowej organizacji opiera się na trzech podstawowych filarach. Pierwszy to samoorganizacja – polega ona na tym, że większość czynności zarządczych sprawuje zespół, który może wybierać ze swojego grona nieformalnych liderów, mniejsze zespoły współpracują ze sobą. Drugi filar, czyli dążenie do pełni bazuje na indywidualnym podejściu do pracownika – ma on okazję wykorzystania swoich talentów, jest zachęcany do swobodnego wyrażania się i stałego rozwoju. Trzeci filar zawiera ewolucyjny cel – to znaczy, że cele organizacji są elastycznie dostosowywane do aktualnych potrzeb i sytuacji, a w razie potrzeby zmieniane, zwykle nie są wyrażane w liczbach a w zamierzeniach, zysk schodzi na dalszy plan, nie jest najważniejszy)

Więcej informacji oraz rejestracja na konferencję „Turkusowa organizacja w ochronie zdrowia” znajduje się na stronie turkusowadroga.pl.

pokaż metkę
Autor: Emilia Król
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-04-23
Data aktualizacji: 2024-05-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź