Biznes rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

„Kalejdoskop możliwości” – twoja szansa na zawodową zmianę

Staż, szkolenia, dotacja lub dofinansowanie, a oprócz tego w pakiecie usługi pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego – z tych wariantów aktywizacji zawodowej mogą bezpłatnie skorzystać krakowianie i krakowianki, aby zwiększyć swoje szanse na konkurencyjnym rynku pracy. Chętnych rekrutuje Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Jakie kryteria trzeba spełnić?

Fot. materiały prasowe

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie poszukuje 451 osób chętnych do udziału w projekcie „Kalejdoskop możliwości II”. Działania finansowane są ze środków unijnych i krajowych, a ich cel to zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez wyposażenie uczestników w kompetencje i kwalifikacje niezbędne na rynku pracy, w tym także wiedzę z zakresu podstaw przedsiębiorczości i zakładania własnej działalności gospodarczej.

W grupie docelowej 51% mają stanowić kobiety, a działania adresowane są do osób spełniających jedno z kryteriów:

  • osoby w wieku powyżej 50. roku życia
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • migranci, w tym z Ukrainy.

W projekcie mogą wziąć udział także osoby w wieku do 29. roku życia (w tym zaliczane do kategorii NEET), przy czym preferowani będą ci, którzy spełniają dodatkowo jedno z wcześniej wymienionych kryteriów. To samo zastrzeżenie dotyczy udziału kobiet.

Podczas wizyty w GUP doradca klienta zidentyfikuje potrzeby i predyspozycje kandydata do projektu i określi odpowiednie formy wsparcia. W zależności od głównej formy aktywizacji, rekrutacja prowadzona będzie do końca 2024 roku, a częściowo również w pierwszej połowie 2025 roku.

W ramach projektu dostępne są cztery formy wsparcia:

  • staż (281 miejsc)
  • dotacja na podjęcie działalności gospodarczej (100 miejsc)
  • wsparcie szkoleniowe (40 miejsc)
  • dofinansowanie do zatrudnienia osoby powyżej 50. r.ż. (30 miejsc).

Projekt „Kalejdoskop możliwości II” realizowany jest od początku 2024 roku, a zakończy się w czerwcu 2025 roku. Środki na jego realizację pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (6,8 mln zł) oraz wkładu krajowego (1,2 mln zł).

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-04-05
Data aktualizacji: 2024-05-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź