Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

O edukacji dla przyszłości na forum i warsztatach – zgłoś swój udział!

Miasto Kraków i Centrum Innowacyjnej Edukacji zapraszają na New Education Forum Kraków, którego część główna odbędzie się już 14 marca w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. Wydarzenie zgromadzi szerokie grono osób, którym zależy na edukacji nadążającej za wyzwaniami współczesnego świata. Dzień wcześniej, czyli dziś, 13 marca, odbędą się warsztaty dla nauczycieli z samorządowych szkół w Krakowie.

Fot. materiały prasowe

Trzy panele dyskusyjne

– To przełomowe wydarzenie obejmie trzy dynamiczne panele, z których każdy będzie dotyczył krytycznych aspektów nowoczesnej edukacji. Od integracji edukacji ekonomicznej w szkołach podstawowych i średnich po innowacyjną rolę sztucznej inteligencji w kształtowaniu środowisk uczenia się, a wreszcie głęboki wpływ sztucznej inteligencji na rynki pracy i ścieżki kariery – informują organizatorzy, zachęcając do udziału w bezpłatnym wydarzeniu. Może w nim wziąć udział każdy, komu bliska jest tematyka spotkania.

Link do rejestracji.

Wersja robocza agendy do pobrania w tym miejscu [PDF]

Wydarzenie ma na celu przedefiniowanie współczesnej edukacji. Kładąc nacisk na innowacje, współpracę międzysektorową i myślenie przyszłościowe, forum zgromadzi ekspertów, nauczycieli, decydentów i interesariuszy, aby zbadać trzy kluczowe kwestie.

Panel 1 „Konieczność edukacji ekonomicznej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – kształtowanie świadomych obywateli dla zrównoważonej przyszłości” poświęcony będzie kluczowej roli wczesnej edukacji ekonomicznej w rozwijaniu umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywaniu problemów. Przeanalizuje też spodziewane długoterminowe korzyści ekonomiczne wynikające z włączenia edukacji ekonomicznej do programów szkolnych, w tym m.in. to, w jaki sposób taka wiedza umożliwia uczniom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących finansów osobistych, inwestycji i wyborów zawodowych. Dyskusja toczyć się będzie wokół wkładu edukacji ekonomicznej w rozwój odpowiedzialnego i świadomego obywatelstwa, kluczowego dla radzenia sobie ze złożonymi wyzwaniami społecznymi. Uczestnicy skorzystają m.in. z doświadczeń Katarzyny Basiak-Gały, dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie.

W Panelu 2 „Przyszłość sztucznej inteligencji i edukacji ekonomicznej: Innowacje, wyzwania i współpraca w środowiskach szkolnych” omówiony zostanie transformacyjny potencjał sztucznej inteligencji w edukacji formalnej. Poprzez eksplorację angażujących modeli integracji koncepcji ekonomicznych z edukacją wczesnoszkolną uczestnicy uzyskają wgląd w rolę technologii cyfrowych w usprawnianiu edukacji w szkołach podstawowych i średnich. Ważnym wątkiem będą też kwestie związane ze sztuczną inteligencją, w tym obawy dotyczące korzystania z niej w edukacji oraz jej potencjał do zrewolucjonizowania metodologii oceny i zrozumienia przez uczniów pojęć ekonomicznych. W tym panelu weźmie udział m.in. Sebastian Drzewiecki, wiceprezes ABSL.

Panel 3 „Nawigacja w przyszłość - Wpływ sztucznej inteligencji na zmiany na rynku pracy i wspólne rozwiązania dla ścieżek edukacji i karier” zaoferuje panoramiczne spojrzenie na zmieniający się krajobraz rynków pracy w erze sztucznej inteligencji. Dyskusja pokaże, że w dialogu między instytucjami edukacyjnymi, decydentami politycznymi i sektorem prywatnym możliwe jest identyfikowanie wspólnych rozwiązań dla skutecznej edukacji cyfrowej w szkołach i ułatwienie świadomych wyborów zawodowych w obliczu natłoku rozwiązań technologicznych. Uwzględniona zostanie rola partnerstw z firmami technologicznymi i integracja nowych technologii, takich jak wirtualna rzeczywistość, w przygotowywaniu uczniów do wyboru kariery zawodowej związanej ze sztuczną inteligencją. Celem jest wypełnienie luki między nauką akademicką a praktycznymi umiejętnościami wymaganymi przez ewoluujący rynek pracy.

Warsztaty dla nauczycieli

Na dzień przed główną częścią NEF, czyli 13 marca, odbędą się warsztaty dla nauczycieli z samorządowych szkół w Krakowie. Przewidziano dwa odrębne spotkania do wyboru:

  • w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22, ul. Zabłocie 20, budynek „A” – dziś, 13 marca, w godz. 14.00–18.00, program i tematyka: działania edukacyjne Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK, współpraca z nauczycielami oraz edukatorami, prezentacja Klastra i działalności Centrum Wielokulturowego oraz Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców, warsztaty dotyczące współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji (relacje instytucjonalne z innymi krajami, fundusze europejskie i perspektywy na przyszłość w ramach UE), wyzwań edukacji wielokulturowej, uchodźców i integracji, finansowania działań edukacyjnych (Erasmus +, Horyzont Europa czy Europejski Fundusz Społeczny), warsztaty dotyczące motywacji w pracy nauczyciela i przygotowania uczniów do wejścia na zmieniający się rynek pracy (czynniki wspierające, momenty demotywujące, tendencje na polskim i europejskim rynku pracy, metody pracy z uczniami); spotkanie ma charakter partycypacyjny, przewiduje pracę na konkretnych przypadkach, zakłada zaangażowanie uczestników
  • –w Krakowskim Salonie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego w Krakowie, ul. Basztowa 20 – dziś, 13 marca, w godz. 14.00–17.00, program i tematyka: oprowadzanie po trzech modułach w atrakcyjny sposób prezentujących najważniejsze zagadnienia związane z historią pieniądza w kontekście historii Polski, eksperckie wystąpienie dotyczące tematyki edukacji ekonomicznej (2024 rok jest, zgodnie z decyzją Senatu RP, Rokiem Edukacji Ekonomicznej), prezentacja działań edukacyjnych KSE skierowanych m.in. do krakowskich szkół, wymiana dobrych praktyk i dyskusji na temat działań realizowanych przez samych edukatorów – to wszystko w samym sercu Starego Miasta, w zabytkowej siedzibie Narodowego Banku Polskiego, z widokiem na Barbakan i Bramę Floriańską.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Zainteresowani udziałem proszeni są o przesłanie wiadomości e-mail z imieniem i nazwiskiem, nazwą szkoły, adresem poczty elektronicznej i numerem telefonu na adres: tomasz.kobylanski@um.krakow.pl.

Organizatorami warsztatów są: Centrum Innowacyjnej Edukacji oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa przy wsparciu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Krakowie, Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie, Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa, Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie oraz Fundacji Internationaler Bund Polska.

Czym jest NEF?

New Education Forum od 2015 roku jest platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie innowacji edukacyjnych. NEF działa w całej Europie, skupiając przedstawicieli ponad 440 instytucji z 21 państw członkowskich UE – europejskich regionów i miast, instytucji szkolnictwa wyższego i badawczych, a także pracodawców z różnych branż.

Do tej pory wydarzenie odbywało się w całej Europie, w tym w Atenach, Linz, Gdańsku, Casercie, Edynburgu, Limerick, Santander, Warszawie, Brukseli, Poznaniu, Comillas, Turynie czy Berlinie. Jego celem jest budowanie szerokiej koalicji na rzecz dostosowania edukacji do zmian cywilizacyjnych, prowadzenie debat i tworzenie cennych partnerstw, analizowanie lokalnych uwarunkowań, stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi oraz praktycznych rozwiązań, odpowiadających potrzebom regionalnego i europejskiego rynku pracy.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę: www.neweducationforum.com.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Tabaszewska
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-03-04
Data aktualizacji: 2024-03-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź