Komunikacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Trwają Kompleksowe Badania Ruchu 2023

12 maja Kraków rozpoczął realizację badań ankietowych w ramach Kompleksowych Badań Ruchu 2023. Zakresem objęty został krakowski obszar metropolitalny – razem 36 gmin. Jednym z elementów kompleksowych badań ruchu są ankiety przeprowadzane wśród mieszkańców. Dotyczą one podróży krakowian oraz ich preferencji transportowych.

Fot. materiały prasowe

Biorąc udział w badaniu, mieszkańcy przyczyniają się do usprawnienia systemu transportu w swoim otoczeniu. Na te działania składają się: badania ankietowe mieszkańców, badania napełnienia pojazdów komunikacji zbiorowej, badania natężenia ruchu drogowego.

Ankieterzy przeprowadzą wywiady w losowo wybranych gospodarstwach domowych z wszystkimi obecnymi mieszkańcami powyżej szóstego roku życia. Łącznie przebadanych zostanie 10 tys. gospodarstw domowych, z czego 6 tys. z terenu Krakowa oraz 4 tys. ze strefy podmiejskiej. Wywiady w gospodarstwach domowych są prowadzone od 10 maja do 17 czerwca włącznie, w każdą środę, czwartek i piątek po godz. 17.00 oraz w soboty po godz. 10.00.

Na czym polega ta ankieta?

Badanie ankietowe polega na wizycie ankietera w wylosowanych gospodarstwach domowych (zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w mieszkaniach). Wywiad jest przeprowadzany ze wszystkimi obecnymi domownikami i składa się z pytań dotyczących ogólnej charakterystyki gospodarstwa domowego, m.in.:

  • liczby osób w gospodarstwie
  • liczby samochodów
  • liczby rowerów.

Drugim, niezwykle ważnym elementem ankiety jest tzw. dzienniczek podróży. W jego ramach ankieter zbiera od respondenta szczegółowe informacje o podróżach (które miały miejsce w dniu poprzedzającym wizytę – w przypadku ankietowania od środy do piątku oraz które miały miejsce we czwartek – w przypadku ankietowania w soboty), dotyczące m.in.:

  • źródła i celu podróży
  • czasu podróży
  • wykorzystywanych środków transportu.

Ostatnią częścią ankiety są pytania poświęcone preferencjom respondentów dotyczących kierunków rozwoju systemu transportowego, w których mieszkańcy opowiedzą m.in. o tym, co mogłoby ich skłonić do częstego korzystania z komunikacji zbiorowej, roweru, spacerów i co mogłoby poprawić komfort wykonywanych podróży.

Każda ankieta ma charakter anonimowy, a udział w niej jest dobrowolny.

A w terenie?

Dodatkowo zostanie zrealizowanych 800 krótkich ankiet na parkingach typu Park+Ride / Bike+Ride, dotyczących aktualnie realizowanych podróży przez korzystających z nich użytkowników. Badania te będą wykonywane w godz. 6.00–9.00 oraz 15.00–17.00 we wtorki, środy i czwartki.

Jak rozpoznać ankietera?

Każdy ankieter działający na zlecenie Krakowa będzie posiadał w widocznym miejscu identyfikator zawierający: zdjęcie, imię i nazwisko, numer służbowy, nazwę pracodawcy, dane Krakowa, nazwę projektu, imię i nazwisko oraz numer kontaktowy do kierownika badań, pieczęć Krakowa oraz pracodawcy. Ponadto każdy ankieter będzie posiadał list polecający Prezydenta Miasta Krakowa.

Cel badań

W wyniku prowadzonych badań powstanie szczegółowy raport zawierający opis zachowań komunikacyjnych mieszkańców krakowskiego obszaru metropolitalnego. Rezultaty posłużą do opracowania modelu ruchu systemu transportowego Krakowa i obszaru metropolitalnego oraz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej.

Wypracowany model ruchu będzie stanowił podstawę do podejmowania decyzji dotyczących realizacji bieżących zadań oraz planowania rozwoju systemu transportowego krakowskiego obszaru metropolitalnego w celu poprawienia i ułatwienia przemieszczania się jego mieszkańców po całym obszarze. Ponadto, opracowanie SUMP będzie podstawą do ubiegania się o pozyskanie dofinansowania na projekty związane z systemem transportowym ze środków Unii Europejskiej w perspektywie 2021–2027 (m.in. na budowę i rozbudowę węzłów przesiadkowych, parkingów P&R, tras rowerowych, modernizację taboru).

Zgromadzenie danych o przemieszczeniach mieszkańców metropolii jest niezbędne do racjonalnego zarządzania systemem transportu zarówno w mieście, jak i w regionie.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego z Funduszy Europejskich: POIS.06.01.00-00-0084/22 pn. „Od idei do zmiany – Plan zrównoważonej mobilności Metropolii Krakowskiej”. Umowa na realizację badań ankietowych została podpisana 27 kwietnia. Wykonawcę wyłoniono w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, tj. konsorcjum firm: IBC Advisory SA z siedzibą w Warszawie, CBM Indicator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz MWG Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-04-29
Data aktualizacji: 2023-06-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź