Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Potrzeby są znacznie większe

Między innymi o problemach osób dotkniętych autyzmem mowa była na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej.

Fot. plakat

Jednym z gości była Alina Perzanowska, prezes Fundacji Wspólnota Nadziei, która działa od 1998 r. Fundacja zajmuje się pomocą osobom w spektrum autyzmu i ich rodzinom. Fundacja utworzyła, prowadzi i rozwija Farmę Życia w Więckowicach koło Krakowa. Prowadzi tam ośrodek pobytu stałego (Małopolski Dom Pomocy Społecznej „Na Farmie Życia”) oraz centrum terapii, rehabilitacji i aktywizacji zawodowej i społecznej (Dzienne Centrum Aktywności) dla dorosłych osób niepełnosprawnych z autyzmem.

 – Zaburzenia w spektrum autyzmu to duży problem społeczny. Kiedy zakładaliśmy Fundację autyzm diagnozowany był u 2-5 osób na 10 tys. Obecnie jest to 100 osób na 10 tys. Dzięki współpracy z MOPS-em dostajemy dofinansowanie, ale potrzeby są znacznie większe. Bolejemy też nad tym, że w szeroko pojętej pomocy społecznej nie została do tej pory wyodrębniona grupa osób ze spektrum autyzmu – mówiła Alina Perzanowska.

W Krakowie od 10 lat działa też Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych. Jest to placówka obejmująca całościowym oddziaływaniem terapeutyczno-edukacyjnym uczniów z autyzmem oraz pokrewnymi niepełnosprawnościami. Ośrodek powstał w 2013 r. w wyniku połączenia trzech renomowanych szkół i placówek z długoletnią tradycją w edukacji uczniów niepełnosprawnych. Celem połączenia było zapewnienie miejsca nauki i terapii dla osób z autyzmem o różnym poziomie funkcjonowania i poziomie intelektualnym na wszystkich szczeblach edukacji. Uczniowie Centrum Autyzmu to dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 roku życia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w normie intelektualnej lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

- W samym Krakowie wydanych jest 1127 orzeczeń z uwagi na autyzm. W szkołach integracyjnych uczy się ponad 900 uczniów, a w szkolnictwie specjalnym – ponad 200. Co roku podczas rekrutacji możemy przyjąć po 5 osób do każdej z 4 klas, a w tym roku zgłosiło się 77 osób – mówiła do radnych Aneta Garncarz, dyrektor Ośrodka.

Radny Józef Jałocha pytał, jaka jest przyszłość tych osób po zakończeniu edukacji. – Od dawna borykamy się z problemem brakującej liczby miejsc pracy dedykowanych osobom w spektrum autyzmu oraz odpowiedniego systemu ich zatrudniania – mówiła Elżbieta Kois-Żurek, dyrektor wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK. Z kolei Aneta Garncarz wymieniała przykłady osób ze spektrum autyzmu, które po zakończeniu kształcenia w Ośrodku studiują na ASP, czy Uniwersytecie Pedagogicznym.

Radni wydali  pozytywną opinię dla projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2023 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków (druk 3294).

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-03-22
Data aktualizacji: 2023-03-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź