Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Bilety i miejsca parkingowe

O cenach biletów okresowych oraz systemie detekcji wolnych miejsc parkingowych „smart parking” rozmawiali radni z Komisji Infrastruktury.

Fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego przedstawił dwa projekty uchwał dotyczące zmiany uchwały nr XXI/231/11 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

Druk nr 3275 dotyczy ustalenia cen za zakup biletów okresowych metropolitalnych we wszystkich trzech strefach. Bilet okresowy mieszkańca w I strefie kosztować będzie 109 zł, ale mieszkańcy w granicy I strefy będą mogli korzystać dodatkowo z Kolei Małopolskich.

– 109 zł za bilet okresowy mieszkańca w I strefie to kwota wynikająca z taryf obu systemów transportowych – naszych i Kolei Małopolskich. Ta cena biletu nie może być niższa, by integrację przeprowadzić. Druk nr 3275 musi być przyjęty w zaproponowanej formie – nie możemy go zmieniać, bo kwoty w nim zawarte wynikają z porozumienia ze wszystkimi stronami – Gminą Miejską Kraków, Urzędem Marszałkowskim, gminami tzw. obwarzanka krakowskiego skupionymi w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska. Jeżeli nie będzie zgody Rady Miasta Krakowa na wprowadzenie integracji biletowej w I strefie, to druk 3275 zostanie wycofany i zastąpiony drukiem nr 3276 – tłumaczył radnym Łukasz Franek.

Drugi druk, nr 3276 zawiera dwie tabele. W pierwszej tabeli znajdują się ceny biletów okresowych dla strefy I - i w tym przypadku Rada Miasta Krakowa może wprowadzać zmiany, natomiast druga tabela to bilety metropolitalne w strefie II i III.  – Miasto  ma podpisane porozumienia z kilkunastoma gminami, gdzie przejęliśmy rolę organizatora transportu. I tutaj jest wyraźne oczekiwanie ze strony włodarzy gmin i marszałka województwa, by w obszarze metropolitalnym wprowadzony został bilet metropolitalny dla strefy II i III  dla połączeń aglomeracyjnych – wyjaśniał Franek.

Radny Michał Starobrat wnioskował, by bilet 5+1 był dostępny dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla tych, którzy korzystają z Internetu. Jak tłumaczył wiceprezydent Andrzej Kulig, miasto jest w fazie przenoszenia biletu i karty krakowskiej z MPK do Zarządu Transportu Publicznego, ale zapewniał, że wszystko zmierza do takiego rozwiązania. Radni wydali pozytywną opinie dla obu druków.

Smart parking

Klub radnych Platforma – Koalicja Obywatelska złożył projekt uchwały kierunkowej w sprawie objęcia obszaru strefy płatnego parkowania (lub jego części), zautomatyzowanym systemem detekcji wolnych miejsc parkingowych "smart parking" (druk nr 3267). – Zadaniem systemu automatycznej detekcji zajętości miejsc parkingowych będzie bardziej efektywne zarządzanie strefą płatnego parkowania poprzez zbieranie i analizowanie danych na temat dostępności miejsc parkingowych oraz możliwości zaparkowania na nich pojazdów. Informacje o ilości wolnych miejsc będą udostępniane na interaktywnych tablicach i za pośrednictwem mobilnej aplikacji – możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu uchwały. Jak tłumaczył radny Łukasz Sęk - uchwała ma rozpocząć proces wdrażania takiego systemu w Krakowie. Celem będzie oszczędność czasu kierowców oraz mniejszy ruch.  

Okazuje się, ze taki system był już testowany kilka lat temu w Krakowie na ul. Szlak i Ogrodowej, ale się nie sprawdził. Jak wyjaśniała radnym Dorota Iwanicka z Zarządu Dróg Miasta Krakowa – niektórzy parkujący zajmowali dwa miejsca i aktywowały się dwa czujniki, albo informacja o wolnych miejscach pojawiała się w systemie po 30 sekundach, a w tym czasie te miejsca były już zajmowanie. Jednak wiceprezydent Kulig podkreślał, że system ten testowany był kilka lat temu. – Technologia poszła do przodu, monitorowanie miejsc parkingowych to jest przyszłość. Ta uchwała powinna być początkiem poszukiwania nowych technologii.

Natomiast radny Andrzej Hawranek dodawał, że tego typu rozwiązania już funkcjonują, nie tylko w miastach zachodniej Europy, ale także w polskich miastach.  - Mamy na kim się wzorować, to co się nie udało parę lat temu, może udać się za rok – mówił Hawranek. Radni wydali pozytywną opinię dla tego druku. Również pozytywnie opiniowali projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2023 (druk nr 3279).

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-03-07
Data aktualizacji: 2023-03-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź