Kultura rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Kandydat na stanowisko dyrektora Teatru Groteska wybrany

Komisja konkursowa wybrała Karola Suszczyńskiego na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Groteska. Wybór komisji został 2 lutego zaakceptowany przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Nowy dyrektor może rozpocząć pracę od kolejnego sezonu artystycznego.

Fot. A. Kaczmarz / Teatr Groteska

Obradująca 1 lutego komisja konkursowa, po przesłuchaniu sześciorga kandydatów, w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów wyłoniła Karola Suszczyńskiego na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Groteska w Krakowie. Wybór ten 2 lutego został zaakceptowany przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

W ocenie komisji, Karol Suszczyński przedstawił najbardziej interesujący i w szczegółach dopracowany autorski program koncepcji organizacyjnej, finansowej i programowej teatru. Wykazał się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Udowodnił też dobrą znajomość przepisów prawa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i finansów publicznych.

Karol Suszczyński odznacza się dużymi zdolnościami menedżerskimi oraz organizatorskimi, a także umiejętnościami z zakresu zarządzania zespołami i nawiązywania dobrych kontaktów interpersonalnych. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w pozyskiwaniu środków dla instytucji – zarówno z budżetu organizatora, jak również z dodatkowych źródeł zewnętrznych.

Jako podkreślają członkowie komisji konkursowej, Karol Suszczyński wyróżniał się głęboką wiedzą o środowisku teatralnym, najważniejszych ośrodkach teatru formy, lalki i aktora w Polsce i w świecie, przemianach stylów i potrzeb tego środowiska. Zaprezentował rozwojowy model Teatru Groteska i jego zespołu z uwzględnieniem wszystkich stawianych przed kandydatem na stanowisko dyrektora tej instytucji wyzwań merytorycznych, artystycznych i zarządczych.

Karol Suszczyński jest cenionym promotorem, badaczem, jurorem, selekcjonerem, a także krytykiem i organizatorem sztuki lalkarskiej, związanym z najważniejszymi scenami tego nurtu w Polsce.

Zgodnie z przepisami, wyłonionemu kandydatowi zostaną teraz przedstawione warunki organizacyjno-finansowe teatru – w celu uzgodnienia treści umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji oraz programu jej działania. Podpisanie umowy umożliwi powołanie na stanowisko dyrektora Teatru Groteska w Krakowie. Nowy dyrektor może rozpocząć pracę od początku kolejnego sezonu artystycznego, czyli 1 września.

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej – link tutaj.


Karol Suszczyński, doktor literaturoznawstwa, historyk i badacz teatru lalek, adiunkt w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Filii w Białymstoku. Absolwent wydziału Wiedzy o Teatrze (AT, Warszawa) i Wydziału Sztuki Lalkarskiej (AT, Białystok). Autor licznych recenzji, tekstów naukowych, krytycznych i wywiadów. Publikuje w czasopismach „Teatr Lalek”, „Teatr”, „Scena”. Jego teksty pojawiały się ponadto w „Pamiętniku Teatralnym”, „Witkacym!”, „Scenach Polskich” oraz na portalu „Teatr dla Was”. Redaktor monografii w języku polskim Tęcza – mały wielki teatr (AT, Białystok – PTL Tęcza, Słupsk, 2022), Technika aktorska Michaiła Czechowa w historii, teorii i praktyce. Vademecum (AT, Białystok, 2019) i Nasz BTL. Festiwale (BTL, Białystok, 2015) oraz współredaktor monografii w języku angielskim Puppetry in the 21st Century. Reflections and Challenges (AT, Białystok, 2019). Współorganizator Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich „Lalkanielalka” w Białymstoku (2014, 2016, 2018, 2022). Od 2017 r. członek zarządu, a od 2019 r. prezes Białostockiego Stowarzyszenia Artystów Lalkarzy. Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika „Teatr Lalek”, Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA oraz Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych. W 2023 r. ukaże się jego autorska monografia Lalkowy Witkacy. Tropy i inscenizacje (AT, Warszawa).

pokaż metkę
Autor: Anna Latocha
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-02-02
Data aktualizacji: 2023-02-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź