Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dobra energia w oświacie

W obecnym roku kończy się możliwość korzystania ze środków dotychczasowej unijnej perspektywy finansowej 2014–2020. Warto przypomnieć, że w okresie jej trwania Kraków zrealizował szereg projektów z zakresu termomodernizacji, a największym z uwagi na pulę zaangażowanych środków i skalę oddziaływania była modernizacja energetyczna budynków oświatowych, co pozwoliło obniżyć koszty funkcjonowania szkół i przedszkoli, poprawić estetykę budynków oraz zredukować emisję pyłów.

Fot. MCOO

Wykonany w latach 2015–2019 program termomodernizacji 27 budynków oświatowych to jeden z najdroższych projektów zrealizowanych w obszarze krakowskiej oświaty z udziałem środków unijnych. Całkowita jego wartość wyniosła 27,7 mln zł, z czego z UE pochodziło 12,6 mln zł. Ponieważ jednym z głównych celów działań termomodernizacyjnych jest poprawa efektywności energetycznej, programem objęto budynki generujące najwyższe koszty ogrzewania. Były one wysokie m.in. z uwagi na niewystarczającą izolację przegród zewnętrznych budynków oraz nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową. Znaczne straty ciepła obniżały też sprawność instalacji grzewczych.

Modernizacja budynków, w zależności od potrzeb wskazanych w audytach energetycznych, obejmowała szereg prac, w tym w szczególności takie działania, jak: docieplenie przegród zewnętrznych, stropów i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę lub modernizację wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, wymianę zasobników do ciepłej wody użytkowej, a także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE).

Korzyści uzyskane dzięki termomodernizacji to przede wszystkim zmniejszenie energochłonności budynków, a co za tym idzie – obniżenie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli. Redukcja zużycia energii pierwotnej (w szczególności paliw kopalnych) w elektrociepłowniach zasilających krakowski system ciepłowniczy wpływa z kolei na zmniejszenie emisji CO2 i pyłów do atmosfery, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Racjonalne wykorzystanie energii pomaga zapobiegać zmianom klimatycznym i zwiększa bezpieczeństwo energetyczne. Są też korzyści społeczne wynikające z termomodernizacji – poprawia się komfort użytkowania infrastruktury oświatowej, a obiekty zyskują na estetyce.

Kontynuacją wieloletniego programu był zrealizowany przez miasto w 2021 r. projekt termomodernizacyjny obejmujący trzy budynki – dwie szkoły podstawowe i przedszkole (całkowita wartość projektu to prawie 6 mln zł, w tym 2,3 mln zł z UE). W ubiegłym roku rozpoczęła się termomodernizacja kolejnych sześciu budynków oświatowych (szkoły i przedszkola), której koszt to prawie 11 mln zł, z czego 5,2 mln zł to środki unijne.

Termomodernizacja w skrócie – korzyści:

  • zmniejszone koszty ogrzewania budynków – oszczędności dla użytkowników
  • ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery
  • poprawa komfortu użytkowania infrastruktury
  • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców
  • zwiększenie jakości ekologicznej regionu
  • promocja działań i postaw proekologicznych.

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie niemal co roku realizuje termomodernizację budynków oświatowych. Łącznie w latach 2004–2022 zostało jej poddanych 140 jednostek oświatowych.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Tabaszewska
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-01-20
Data aktualizacji: 2023-01-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź