Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Apel prezydenta o zmiany w rządowych programach proekologicznych

Prezydent Jacek Majchrowski wystąpił do minister klimatu i środowiska Anny Moskwy w sprawie wprowadzenia pilnych zmian w programach „Stop smog” oraz „Ciepłe mieszkanie”. Miasto chce umożliwić mieszkańcom korzystanie z obu form dofinansowania, by w obecnych, trudnych warunkach gospodarczo-ekonomicznych nie pozbawiać krakowian możliwości ubiegania się o rządowe wsparcie finansowe.

Fot. Jan Graczyński

W ramach pierwszego z nich Miasto Kraków w grudniu 2021 r. porozumiało się w sprawie realizacji 944 przedsięwzięć polegających na wymianie lub likwidacji źródeł grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych oraz przeprowadzeniu termomodernizacji. Kraków jest jedną z 19 gmin, jakie przystąpiły do realizacji tego rządowego programu z największą alokacją środków – aż 50 mln zł.

Niestety z powodu obecnej sytuacji spowodowanej wojną w Ukrainie, wysoką inflacją oraz znaczącym wzrostem cen energii oraz materiałów i usług budowlanych, przewidziana w programie kwota wsparcia finansowego w wysokości 53 tys. zł staje się niewystarczająca na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięć ujętych w programie. Ponadto zmiany wprowadzone w bieżącym roku w programie „Czyste powietrze”, w ramach których przewidziano dofinansowanie nawet do 79 tys. zł powodują, że program ten staje się konkurencyjny dla programu „Stop smog”, wypierając ten ostatni z uwagi na wyższe kwoty możliwego do uzyskania wsparcia.

Co ważne, w wyniku przeprowadzonych dwóch naborów wniosków do udziału w programie „Stop smog” mieszkańcy złożyli 128 wniosków, z których 61 odrzucono głównie z powodu niespełnienia kryterium dochodowego lub majątkowego wymaganego w programie, a 22 osoby zrezygnowały z udziału w programie. Barierą powodującą, że mieszkańcy zniechęcają się do udziału w tym programie jest zbyt niski poziom wsparcia w stosunku do cen rynkowych oraz konieczność spełnienia szeregu skomplikowanych kryteriów.

W związku z tym prezydent Krakowa wychodzi z inicjatywą i apeluje do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o pilne wprowadzenie modyfikacji w zakresie programu „Stop smog”, które ułatwiłyby jego konsumpcję w szerszym zakresie.

Wśród najważniejszych aspektów, o jakie wnioskuje miasto znajduje się:

  • zwiększenie kwoty dofinansowania o ok. 100 proc., tj. do poziomu 110 tys. zł
  • rezygnacja z obowiązku spełnienia warunku dotyczącego stanu majątkowego wnioskodawcy
  • rezygnacja z warunku dotyczącego konieczności wymiany urządzeń niespełniających standardów niskoemisyjnych w co najmniej 80% budynków.

Jednocześnie prezydent Krakowa zawnioskował do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o rozważenie możliwości poszerzenia zakresu realizowanych przedsięwzięć w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”, dzięki czemu miasto mogłoby uczestniczyć w jego realizacji. Obecnie z uwagi na wymogi programu, które narzucają konieczność likwidacji nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe, Kraków jako miasto, w którym obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania paliw stałych, został odgórnie wyeliminowany z możliwości udziału w tej inicjatywie.

Prezydent apeluje zatem, aby w tym programie uwzględnić możliwość realizacji przedsięwzięć polegających na wymianie nieefektywnych źródeł grzewczych opartych nie tylko na paliwach stałych, ale jakichkolwiek urządzeń i systemów grzewczych niespełniających standardów niskoemisyjnych, a w przypadku posiadania proekologicznych systemów grzewczych dopuszczenie możliwości wykonania inwestycji z zakresu wymiany okien i drzwi bez konieczności wymiany źródła grzewczego, co w efekcie przełoży się na poprawę efektywności energetycznej dotowanych nieruchomości. Ponadto, prezydent wnioskuje o uwzględnienia spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych jako beneficjentów końcowych, gdyż z punktu widzenia segmentu do jakiego kierowane jest wsparcie, tj. budynków wielorodzinnych ma to duże znaczenie.

Przeczytaj:

pokaż metkę
Autor: Kamil Popiela
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-11-14
Data aktualizacji: 2022-11-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź