Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Sprawdź, jaki dodatek na ogrzewanie przysługuje w Krakowie

Mieszkańcy Krakowa ogrzewający swoje gospodarstwa gazem skroplonym LPG oraz olejem opałowym, zgodnie z ustawą z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, mogą już składać wnioski o dopłaty do tych źródeł ciepła. Aby otrzymać jednorazową pomoc, należy złożyć stosowny wniosek do Krakowskiego Centrum Świadczeń.

Fot. pixabay.com

Warto zaznaczyć, że dodatek nie przysługuje osobom, które ogrzewają swoje mieszkania gazem sieciowym (rachunki za użytkowanie przesyła gazownia) lub gazem LPG z butli gazowej. Dodatek nie przysługuje również w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC). W tym przypadku administracja rządowa przewiduje inne formy wsparcia.

Wsparcie na wniosek mieszkańca Krakowa przysługuje niezależnie od dochodów. Dodatkiem zostaje objęte gospodarstwo domowe, nie zaś każdy z właścicieli danej nieruchomości.

Zgodnie z ww. ustawą, dodatek ten przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe wynosi odpowiednio:

  • 3000 złotych — w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego
  • 1000 złotych — w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym
  • 500 złotych — w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
  • 2000 złotych — w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 roku.

Warunkiem otrzymania będzie wpis lub zgłoszenie kotła gazowego albo olejowego jako głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Chociaż ustawa przewiduje dopłaty do innych źródeł ciepła, takich jak pelet drzewny czy inny rodzaj biomasy, a także drewna kawałkowego, to w Krakowie z uwagi na obowiązującą od 2019 r. uchwałę antysmogową takie wnioski będą rozpatrywane negatywnie.

pokaż metkę
Autor: Emilia Król
Osoba publikująca: Marta Műller-Reczek
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-09-22
Data aktualizacji: 2022-09-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź