Biznes rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zapotrzebowanie na kwalifikacje a rynek pracy

Jakie są oczekiwania krakowskich pracodawców wobec kandydatów? Jakie decyzje o przyszłości na rynku pracy podejmuje młodzież mieszkająca w Krakowie? Odpowiedzi na te pytania dostarcza nowa, już szósta edycja Krakowskiego Obserwatorium Rynku Pracy.

Fot. pixabay.com

Najbardziej interesującym elementem opracowania wydaje się być przeprowadzone przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie badanie ankietowe wśród współpracujących z nim przedsiębiorców działających w różnych branżach. Badanie dotyczyło przede wszystkim oczekiwań krakowskich pracodawców wobec kandydatów do pracy.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Na podstawie tych danych widać, że krakowscy pracodawcy wśród kandydatów najbardziej oczekują umiejętności pracy w zespole, następnie gotowości do podnoszenia kompetencji zawodowych, umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz kreatywności w rozwiązywaniu problemów.

Bardzo wysoko pracodawcy oceniają elastyczność pracownika i szybkie dostosowanie do zmieniających się warunków pracy, umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz podzielność uwagi. Za mniej znaczące krakowscy pracodawcy uznali kompetencje techniczne, wykształcenie kierunkowe, czy doświadczenie na podobnym stanowisku.

– Zmieniające się oczekiwania pracodawców wymagają od pracowników lub kandydatów do pracy stałego zwiększania ich kompetencji poznawczych (kreatywnego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów), społecznych (umiejętności współpracy) i technicznych. Pozwoli to poprzez szybko przyswajaną wiedzę skutecznie dostosowywać umiejętności do rynku pracy, który w warunkach aktualnej transformacji, w tym zwłaszcza cyfrowej, ulega dynamicznym przemianom. Regularnie wspieramy rozwój kompetencji kandydatów do pracy poprzez różnorodne formy wsparcia od staży i szkoleń po dotacje na otwarcie własnego biznesu, a dla pracodawców dofinansowania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego – mówi Marek Cebulak, dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Krakowscy pracodawcy bardzo różnie podchodzą do istotności posiadania przez kandydatów potwierdzonego wykształcenia wyższego, ma to swoje odzwierciedlenie w liczbie studentów w Krakowie, gdyż w ostatnim dziesięcioleciu odnotowano znaczący ich spadek. Na te zmiany z pewnością ma wpływ także demografia.

Poniższa grafika przedstawia liczbę studentów w Krakowie w perspektywie od 2010 roku w oparciu o dane z raportów o stanie miasta Krakowa.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Bardziej od posiadanego wykształcenia krakowscy pracodawcy w badaniu ankietowym wskazali, że oczekują od kandydatów do pracy doświadczenia zawodowego lub umiejętności praktycznych. Według pracodawców współpracujących z Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie znajomość języka obcego nie jest kluczowym czynnikiem determinującym przyjęcie do pracy, jednakże należy podkreślić, że do wykonywania niektórych profesji jest to warunek w oczywisty sposób niezbędny.

Gromadzone przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie dane mają służyć do wieloaspektowych interpretacji zdarzeń i tendencji na rynku pracy w Krakowie. Mogą one być wykorzystywane przez różnych interesariuszy: władze samorządowe, przedsiębiorców, a także podmioty zaangażowane w rozwój lokalnego rynku pracy. W obecnym wydaniu publikacji szczególną uwagę zwrócono na tematykę edukacji w kontekście przyszłego zatrudnienia. W prawdzie nie udało się określić prostego schematu postępowania, ale pozwoliło zwrócić uwagę na różne czynniki mogące mieć znaczenie dla osób stojących przed dokonaniem wyboru dalszej ścieżki rozwoju zawodowego.

Z najnowszą publikacją Krakowskiego Obserwatorium Rynku Pracy można zapoznać się na stronie internetowej gupkrakow.praca.gov.pl.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-08-05
Data aktualizacji: 2022-10-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź