Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

CEEB: nie zwlekaj, zgłoś swoje źródło ciepła!

Zarządcy i właściciele budynków, którzy do 30 czerwca nie zgłosili źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, wciąż mogą to zrobić. Mimo upływu terminu obowiązek ten pozostaje aktualny i będzie podlegał weryfikacji. Przypominamy więc, jak i gdzie złożyć deklarację, a tym samym uniknąć postępowania mandatowego.

Fot. pixabay.com

Kraków zajmuje pierwsze miejsce wśród dużych miast, jeśli chodzi o stopień wypełnienia bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Niemniej jednak jeszcze około 20 procent budynków zlokalizowanych w mieście nie zostało wpisanych do rejestru źródeł ciepła. Właściciele i zarządcy budynków, zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów, mieli czas na złożenie deklaracji do 30 czerwca.

Niezłożenie deklaracji w terminie jest wykroczeniem podlegającym mandatowi do 500 zł lub w postępowaniu sądowym grzywnie do 5000 zł. Aby uniknąć postępowania mandatowego, zarządcy i właściciele budynków mogą skorzystać z instytucji czynnego żalu i złożyć deklarację najszybciej, jak to możliwe.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ogólnopolski rejestr źródeł ciepła, zawierający informacje zarówno na temat domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej czy lokali usługowych. Formularz deklaracji zawiera podstawowe dane dotyczące nieruchomości, tj. dane osobowe właściciela lub zarządcy, telefon, adres e-mail, dokładny adres budynku, a przede wszystkim liczbę i rodzaj źródeł ciepła, ich przeznaczenie i rodzaj stosowanego paliwa.

Deklarację można złożyć:

  • w formie elektronicznej – wystarczy wejść na stronę internetową ceeb.gov.pl, gdzie znajduje się aktywny formularz. Po zalogowaniu się za pomocą Profilu Zaufanego wystarczy wypełnić arkusz, w którym trzeba wpisać adres nieruchomości, dane kontaktowe do właściciela oraz zaznaczyć odpowiednie źródło ciepła. Po zatwierdzeniu i wysłaniu formularza, trafi on bezpośrednio do bazy danych.
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać pocztą albo złożyć
    w Wydziale ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa pod adresem Rynek Podgórski 2, 30-533 Kraków.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma być narzędziem identyfikującym źródła niskiej emisji, ale nie tylko. Docelowo ma także uwzględniać informacje m.in. na temat udzielonego wsparcia finansowego w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów. Do CEEB będą również wpisywane informacje pochodzące z rejestrów kontroli i interwencji. Ustawa mówi m.in. o kontrolach kominiarskich, kontrolach przedsiębiorców prowadzonych przez inspekcję ochrony środowiska, kontrolach dotyczących gospodarowania odpadami czy ściekami.

Więcej informacji na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można uzyskać na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem: gunb.gov.pl.

Wzory deklaracji dostępne są do pobrania tutaj.

Szczegółowe informacje można także uzyskać w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego zlokalizowanym przy Rynku Podgórskim 1, pod numerem infolinii Wydziału ds. Jakości Powietrza: 12 616 88 48 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.krakow.pl.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Tabaszewska
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-07-28
Data aktualizacji: 2022-08-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź