Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Program „Mieszkanie za remont” – ostatni dzień na złożenie wniosku

Tylko do dziś, 30 czerwca, można składać wnioski w I edycji „Mieszkania za remont”. To nowy program, który będzie regulował zasady najmu gminnych mieszkań w Krakowie i zastąpi funkcjonujący przez ostatnie 12 lat „Program Pomocy Lokatorom”. Dzięki niemu możliwy będzie wynajem lokalu na czas nieokreślony, w zamian za wykonanie w nim remontu. Nowością jest wydłużenie czasu remontu – z 6 do 12 miesięcy oraz brak obowiązku wpłaty kaucji.

Fot. pixabay.com

„Program Pomocy Lokatorom” funkcjonował przez ostatnie 12 lat. Był skierowany do osób chcących we własnym zakresie wykonać remont lokalu znajdującego się w centrum miasta. Stawki czynszu, po zawarciu umowy najmu, były wyższe od tych obowiązujących w mieszkaniowym zasobie gminy. Założenia programu były kwestionowane w zakresie mechanizmu ustalania stawki czynszu. Co więcej, sytuacja finansowa osób biorących udział w programie była różna i często pojawiały się problemy z zakończeniem rozpoczętego remontu. W związku z tym pojawiła się potrzeba zmodernizowania założeń dotychczasowego programu i wprowadzenie nowego – „Mieszkanie za remont”.

W nowym programie mogą uczestniczyć osoby, które:

  • mieszkają w Krakowie, z zamiarem pobytu stałego
  • nie posiadają prawa własności lub współwłasności do lokalu lub nieruchomości położonych w Krakowie i miejscowości pobliskiej, tj. położonej w powiecie krakowskim, wielickim lub proszowickim
  • osiągnęły średni miesięczny dochód netto w okresie trzech miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku na jedną osobę w wysokości:
    • 150 proc. – 350 proc. najniższej emerytury (2 007,66 zł – 4 684,54 zł) – w gospodarstwie jednoosobowym
    • 125 proc. – 300 proc. najniższej emerytury (1 673,05 zł – 4 015,32 zł) – w gospodarstwie dwuosobowym
    • 100 proc. – 250 proc. najniższej emerytury (1 338,44 zł – 3 346,10 zł) – w gospodarstwie wieloosobowym

Weryfikacji podlega dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego. Taki sposób pozwala wykluczyć osoby z bardzo niskimi dochodami, które nie gwarantują wykonania remontu w wyznaczonym terminie.

Stworzona zostanie lista osób uprawnionych, uszeregowanych według określonej punktacji. Wyeliminowany zostanie w ten sposób licytacyjny mechanizm ustalania stawki czynszu zastosowany w „Programie Pomocy Lokatorom”.

W pierwszej edycji programu listą zostanie objęte nie więcej niż 50 wniosków, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. Wnioski o umieszczenie na tej liście będą przyjmowane przez jeden miesiąc w danym roku. Kolejne edycje będą ogłaszane pod warunkiem, że poprzednia lista została zrealizowana w całości.

Złóż wniosek

Pierwsza edycja „Mieszkania za remont" zostanie przeprowadzona w terminie 1–30 czerwca. Druki wniosków i listę dokumentów do skompletowania znajdziesz w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa UMK, Rynek Podgórski 1 (parter) lub pobierzesz tutaj. Wnioski można składać przez okres jednego miesiąca w danym roku.

Po przeprowadzeniu na koszt wnioskodawcy remontu pustostanu w ramach programu „Mieszkanie za remont” lokal wynajmowany jest na czas nieokreślony. Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni jest zgodna z oceną wartości użytkowej lokalu ustaloną odgórnie – sprawdź tutaj. Obecnie te stawki mieszczą się w przedziale: 4,90 zł/m2–12,52 zł/m2. Czas na wykonanie remontu to 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia.

Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.


13 kwietnia radni podjęli uchwałę dotyczącą zasad wynajmowania lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz tymczasowych pomieszczeń. Główną zmianą, która została wprowadzona, jest zastąpienie „Programu Pomocy Lokatorom” innym programem remontowym – „Mieszkanie za remont”. Uchwała weszła w życie 6 maja.

pokaż metkę
Autor: Patrycja Piekoszewska
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-05-31
Data aktualizacji: 2022-06-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź