Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Trwa matura 2022 – co nowego na egzaminach?

Do egzaminu maturalnego przystępują uczniowie kończący w tym roku licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły II stopnia oraz szkoły artystyczne. W Krakowie maturę zdaje ponad 11 tys. absolwentów. Nowością jest m.in. powracający po pandemii obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl

Haromonogram

W tym roku egzamin maturalny przeprowadzany jest od 4 do 23 maja (sesja główna), w tym: część pisemna – od 4 do 23 maja, a część ustna – od 18 do 20 maja. Co istotne, ustna matura organizowana jest wyłącznie w przypadku, gdy zdający musi przedstawić wynik z części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną lub gdy przystąpienie do części ustnej egzaminu stanowi element realizacji porozumienia międzynarodowego.

 

Zakres egzaminu

4 maja absolwenci zdawali pierwszy pisemny egzamin obowiązkowy, czyli język polski na poziomie podstawowym. Kolejne dwa pisemne egzaminy obowiązkowe na poziomie podstawowym to matematyka (5 maja) i język nowożytny (6 maja).

Ponadto w 2022 r. każdy zadający ma obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Absolwent może również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie najczęściej podyktowane są wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie.

Jak podaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, absolwenci krakowskich szkół spośród możliwych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym najchętniej wybierają – w tej kolejności – język angielski, matematykę, język polski, biologię, geografię, chemię i historię.

Podsumowując, aby zdać maturę w 2022 r., należy uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z trzech egzaminów obowiązkowych – języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego – oraz przystąpić do egzaminu z jednego dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (dla tego przedmiotu nie obowiązuje próg zaliczenia).

Warto też wiedzieć, że w tym roku po raz pierwszy absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006–2022) oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum (z 2022 r.), nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Jest to możliwe w sytuacji, gdy spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

 

Kto jeszcze może zdawać maturę?

Egzamin maturalny mogą też zdawać absolwenci liceum ogólnokształcącego oraz technikum z lat ubiegłych (do roku 2021 włącznie), którzy zdecydowali się: przystąpić do egzaminu lub egzaminów niezdanych w ubiegłych latach, przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu, przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik.

Do egzaminu maturalnego mogą również przystąpić absolwenci posiadający świadectwo dojrzałości sprzed 2005 r.

I wreszcie, nowością jest umożliwienie przystąpienia do polskiej matury uczniom-obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Polski po wybuchu konfliktu zbrojnego, czyli po 24 lutego. Dla tych zdających wprowadzono pewne ułatwienia, m.in. możliwość korzystania ze słownika polsko-ukraińskiego. W całym kraju na polską maturę zdecydowało się jedynie 41 osób z Ukrainy.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Tabaszewska
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-05-05
Data aktualizacji: 2022-05-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź