Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Kraków i UNICEF wspólnie troszczą się o najmłodszych uchodźców

Kraków otrzyma blisko 80 milionów złotych na pomoc najmłodszym uchodźcom. To wsparcie jest możliwe dzięki współpracy miasta z UNICEF. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i zastępca dyrektora regionalnego UNICEF na Europę Środkową i Azję Philippe Cori podpisali porozumienie, które przewiduje wspólne działania na rzecz uchodźców aż do końca 2022 r.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Przez ostatnie kilka tygodni odbywały się spotkania przedstawicieli UNICEF z Wydziałem Edukacji, Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w czasie których omawiane były konkretne plany pomocy dla tej grupy uchodźców.

W toku spotkań określono obszary wymagające wsparcia, którymi są przede wszystkim działania podejmowane w sferze edukacji, projekty związane z poprawą zdrowia i rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz świadczenia związane z kompleksową pomocą dla rodzin.

– Wcześniejsze nasze rozmowy z reprezentantami UNICEF – zostały sfinalizowane. Chciałem przede wszystkim podziękować, że UNICEF tak szybko zareagował i że zaproponował konkretną pomoc w błyskawicznym tempie – powiedział prezydent Jacek Majchrowski podczas briefingu.

– Musimy wspierać dzieci, bo to one są nadzieją na przyszłość, zwłaszcza jeśli chcemy uniknąć straty jednego pokolenia. Robimy wszystko, aby zapewnić im uśmiech, bo jeśli one będą szczęśliwe to również zobaczymy uśmiech na twarzach ich rodziców – mówił w poruszającym przemówieniu podczas briefingu po podpisaniu memorandum – dyrektor Philippe Cori.

– Pierwsza transza pomocy w kwocie 50 mln złotych zostanie nam przekazana już w najbliższych dniach – dodał wiceprezydent Andrzej Kulig.

 

Edukacja

Wydział Edukacji UMK zaproponował projekty, które mają na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży dodatkowego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w ośmiu samorządowych poradniach, organizację szkoleń dla nauczycieli i asystentów wielokulturowych, które obejmują kursy języka polskiego, rozszerzenie oferty kulturalnej i wypoczynkowej skierowanej do dzieci i młodzieży, czy program dodatkowych zajęć dla uczniów związanych z historią, kulturą i geografią Polski oraz Ukrainy. Pomoc obejmie także dofinansowanie posiłków oraz wyposażenia szkół m.in. w laptopy i inne niezbędne materiały dydaktyczne oraz tworzenie stref wypoczynku w krakowskich szkołach wśród zieleni, tak aby były to miejsca spędzania czasu i relaksu dla polskich i ukraińskich uczniów. Te zadania oszacowano na kwotę 40 miliona złotych.

Polityka społeczna i zdrowie

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia przewiduje zadania, które będą dotyczyły w szczególności takich obszarów jak: niepełnosprawność, młodzież, opieka nad dzieckiem do lat 3, zdrowie oraz rodzina. Koszt tych działań oszacowano na ponad 23,5 miliona złotych z przeznaczeniem na: utworzenie centrum edukacyjno-rehabilitacyjnego dla dzieci z niepełnosprawnościami, organizowanie zajęć integracyjno-sportowych, edukacyjnych spacerów integracyjnych po Krakowie, utworzenie publicznego żłobka integracyjnego, popularyzację i realizację szczepień ochronnych wśród rodzin ukraińskich oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego i psychiatrycznego dla rodzin z Ukrainy, jak również utworzenie Centrum Rodzinnych Inicjatyw, która będzie przyjazną przestrzenią dla rodzin z dziećmi w różnym wieku.

Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przeznaczy około 15,5 mln złotych na prowadzenie 29 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, z rekreacją, zajęciami terapeutycznymi i szkoleniami dla pracowników. Dodatkowo te środki zapewnią ciepły posiłek dla dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach, wsparcie dla opiekunów tymczasowych, zajęcia adaptacyjno-kulturalne dla dzieci oraz warsztaty edukacyjne. Te pieniądze pomogą w utworzeniu nowej jednostki, która zapewni środowiskowe, mobilne wsparcie w formie asystentów rodzin.

W Krakowie mieszka obecnie ok. 6550 dzieci z Ukrainy które przybyły po 24 lutego, a które uczęszczają do krakowskich żłobków, przedszkoli i szkół. Liczba ta nie uwzględnia dzieci pozostających pod wyłączną opieką rodzin i opiekunów.


UNICEF to Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci utworzony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1946 r., aby zapewnić żywność i opiekę zdrowotną dla dzieci i matek w krajach, które zostały zniszczone przez II wojnę światową. Za założyciela UNICEF powszechnie uznawany jest polski lekarz Ludwik Rajchman, który był pierwszym prezesem UNICEF w latach 1946-1950. W 1953 r. UNICEF stał się częścią stałą Systemu Narodów Zjednoczonych. Działalność UNICEF jest finansowana w całości z dobrowolnych składek państw członkowskich ONZ, osób prawnych i fizycznych.

UNICEF we współpracy z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR) i innymi panterami zapewnia pomoc w zakresie kluczowych usług dotyczących ochrony dzieci, opieki społecznej oraz usług socjalnych. W czasie kryzysu humanitarnego UNICEF koncertuje się na ochronie dzieci w czasie ich przemieszczania się, łączeniu dzieci oddzielonych od rodzin, zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy oraz ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i przemocą.

W związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, 17 marca 2022 r. rząd podpisał porozumienie z UNICEF, które gwarantuje pomoc w różnych działaniach, m.in. w otwieraniu centrów pomocy, zapewnianiu wsparcia finansowego polskim władzom krajowym i samorządowym w celu zapewnienia wystarczającej liczby pracowników socjalnych i innych osób zajmujących się ochroną dzieci; tworzeniu przestrzeni przyjaznej dzieciom, w których zapewniony im będzie dostęp do zajęć edukacyjnych, ochrony zdrowia psychicznego czy wsparcia psychospołecznego.

bs_220422_8012.jpg
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220422_8021.jpg
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220422_8069.jpg
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220422_8075.jpg
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220422_8081.jpg
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220422_8082.jpg
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220422_8093.jpg
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220422_8108.jpg
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220422_8139.jpg
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220422_8210.jpg
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220422_8222.jpg
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
klsvzkjm.jpeg
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_220422_8012.jpg
bs_220422_8021.jpg
bs_220422_8069.jpg
bs_220422_8075.jpg
bs_220422_8081.jpg
bs_220422_8082.jpg
bs_220422_8093.jpg
bs_220422_8108.jpg
bs_220422_8139.jpg
bs_220422_8210.jpg
bs_220422_8222.jpg
klsvzkjm.jpeg
pokaż metkę
Autor: Emilia Król
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-04-22
Data aktualizacji: 2022-05-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź