Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Unijne wsparcie dla Krakowa w zakresie mobilności

Gmina Miejska Kraków jest partnerem w projekcie UE „Dynaxibility4CE”, mającym na celu rozwój narzędzi ułatwiających planowanie niskoemisyjnej mobilności. W ramach projektu opracowano plan działań na rzecz realizacji Strefy Czystego Transportu w Krakowie oraz dla rozwoju mobilności jako usług w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym.

Fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

W projekcie „Dynaxibility4CE”, współfinansowanym ze środków UE, partnerstwo tworzy trzynastu partnerów z różnych miast, m.in. Austrii, Belgii, Niemiec, Węgier, Chorwacji, Włoch i Polski. Koordynatorem projektu jest jednostka zarządzająca transportem w Lipsku. Polskim partnerem projektu jest Gmina Miejska Kraków, w imieniu której działania projektowe realizuje Zarząd Transportu Publicznego Krakowie.

Głównym celem projektu jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie tworzenia narzędzi ułatwiających planowanie mobilności, zorientowanej na obniżanie emisji dwutlenku węgla, a także na wpływanie na zmianę zachowań komunikacyjnych i wybór niskoemisyjnych form transportu. Ponadto w projekcie rozwijane są nowe narzędzia, umożliwiające długofalową redukcję emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu.

Kraków boryka się z szeregiem problemów zakresie mobilności, związanych z:

  • ciągłym wzrostem wskaźnika motoryzacji
  • postępującymi niekorzystnymi zmianami podziale zadań przewozowych (rosnący udział podróży odbywanych samochodem)
  • złą jakością powietrza, będącą wynikiem m.in. wzmożonego użytkowania samochodów
  • problemami związanymi z parkowaniem samochodów
  • rosnącym zatłoczeniem komunikacyjnym obszarze śródmiejskim.

Realizacja przez miasto działań projektowych, będąca uzupełnieniem konsekwentnie wdrażanych środków polityki transportowej, jest jednym ze sposobów ograniczania skali powyższych problemów. W zakresie zadań lokalnych, Zarząd Transportu Publicznego Krakowie opracowuje plan działań dla Obszaru Funkcjonalnego (Gmina Miejska Kraków wraz z gminami ościennymi). Dotyczy on wykorzystania nowych trendów zrównoważonej mobilności miejskiej w koncepcji mobilności jako usługi MaaS (Mobility as a service) oraz regulacji ograniczeń w dostępie dla pojazdów w miastach, jako elementu zintegrowanej polityki mobilności (UVAR).

W oparciu o wyniki dotychczasowych działań i badań, oraz przy współpracy z organizacjami pozarządowymi opracowano plan działań na rzecz realizacji Strefy Czystego Transportu Krakowie. W planie działań zaproponowano wstępne zasady funkcjonowania SCT, obszar jej obowiązywania, etapy wprowadzania SCT oraz pakiety wsparcia dla mieszkańców i przedsiębiorców. Wskazano ponadto, w jaki sposób i do kiedy będzie wypracowywany docelowy kształt SCT.

W Polsce MaaS dopiero się rozwija. Przeanalizowano stan obecny i wyznaczono kierunki działań na przyszłość, uwzględniając poszczególne poziomy administracyjne, które obowiązują w Polsce. Rozwój Mobility as a service przede wszystkim wesprze proces decyzyjny i nakieruje go na wybór zrównoważonych środków transportu. W działania zostaną włączone m.in. jednostki samorządowe, operatorzy komunikacji miejskiej, kontrolerzy biletów, operatorzy shared-mobility, a przede wszystkim użytkownicy system transportowego w mieście.

Opracowany w ten sposób zakres SCT zostanie ujęty w projekcie uchwały i następnie przedstawiony Radzie Miasta Krakowa. Ostateczne decyzje o kształcie SCT podejmie Rada Miasta Krakowa. W zakresie MaaS działania zostały już zainicjowane – jest to m.in. procedowanie przetargu na uruchomienie hurtowni danych.

Zachęcamy do odwiedzenia specjalnej zakładki na stronie poświęconej tematyce Strefy Czystego Transportu, gdzie można się dowiedzieć więcej informacji zakresie harmonogramu konsultacji społecznych, idei SCT czy propozycji wprowadzenia strefy.

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem dalszych aktualizacji i chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie, zapraszamy do odwiedzenia strony głównej projektu lub śledzenia na Twitterze lub LinkedIn.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Margerita Krasnowolska
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-04-04
Data aktualizacji: 2022-05-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź