Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dotacje dla przedszkoli niesamorządowych

Czy krakowskie przedszkola niesamorządowe powinny mieć podniesione dotacje na każde dziecko? Radni z klubu „Kraków dla Mieszkańców” oraz grupa radnych z klubu Koalicji Obywatelskiej zgłosili dwa odrębne projekty uchwał w sprawie zwiększenia dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Miejska Kraków. Dyskusja na temat tych projektów uchwał odbyła się na posiedzeniu Komisji Edukacji.

Fot. pixabay.com

Uchwała klubu radnych „Kraków dla Mieszkańców” dotyczy wyrażenia zgody na otrzymywanie przez publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne publiczne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

W Krakowie znaczącą liczbę placówek zaspokajających potrzeby miasta w zagwarantowaniu
miejsc w przedszkolach stanowią przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne lub inne niż gmina osoby prawne. Jeśli chodzi o przedszkola publiczne niesamorządowe to powstały one ze względu na niewystarczającą liczbę miejsc w przedszkolach samorządowych. W 2015 roku Miasto podjęło inicjatywę aby osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne organy, prowadzące przedszkola niepubliczne, mogły zakładać nowe lub przekształcać istniejące placówki z formy niepublicznej (płatnej) na publiczną, czyli ogólnodostępną, za 1 zł za godzinę pobytu dziecka. Dzięki temu możliwe jest spełnienie spoczywającego na Gminie Miejskiej Kraków obowiązku zapewnienia każdemu dziecku w wieku przedszkolnym miejsca w publicznym przedszkolu.

Od tego czasu liczba tego rodzaju placówek rokrocznie wzrasta i obecnie uczęszcza do nich blisko połowa krakowskich dzieci. - Obecna uchwała Rady  Miasta Krakowa w kwestii dotacji dla niesamorządowych przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach i punktów przedszkolnych obowiązuje do 31 sierpnia 2022 roku. Jednak już teraz wśród prowadzących placówki rosną niepokoje związane z ryzykiem obniżenia przez Gminę Miejską Kraków obecnego poziomu dotacji. Obawy są coraz większe nie tylko dlatego, że od stycznia 2022 r. wzrośnie płaca minimalna. Perspektywa utrzymania placówek staje się jeszcze bardziej niepewna w sytuacji niespotykanego od wielu lat poziomu inflacji oraz rosnących cen energii i paliw, a więc gigantycznego wzrostu wszystkich kosztów związanych z prowadzeniem przedszkoli. Przyjęcie proponowanej uchwały zagwarantuje spokojne funkcjonowanie placówek, a także pozwoli na zarezerwowanie niezbędnej do tego kwoty w projekcie budżetu miasta na 2022 rok – tłumaczył radny Łukasz Gibała.

Projekt zakłada iż w okresie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2026 r. publiczne przedszkola, nie będące przedszkolami specjalnymi, otrzymają ma każdego pełnosprawnego ucznia dotację z budżetu Gminy w wysokości 120 proc. podstawowej dotacji dla przedszkoli. Identyczną dotację otrzymałyby także szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny. Natomiast inne publiczne formy wychowania przedszkolnego otrzymałyby dotację w wysokości 60 proc.

Podobną uchwałę, ale w sprawie niepublicznych przedszkoli złożyła grupa radnych z klubu Kolacji Obywatelskiej. Referentką i pomysłodawcą tego projektu uchwały jest radna Małgorzata Jantos. Projekt radnej Jantos, podobnie jak projekt klubu radnych „Kraków dla Mieszkańców” jest odpowiedzią na niepewną sytuację ekonomiczną przedszkolnych placówek niepublicznych. W zaproponowanym projekcie uchwały niepubliczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, otrzymałyby na każdego pełnosprawnego ucznia dotację z budżetu Gminy w wysokości 85 proc. podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Identyczna dotację otrzymałyby niepubliczne szkoły z oddziałami przedszkolnymi. Nieco niższą, bo 65-procentową dotację otrzymałyby niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego. – W autopoprawce zaproponuję, by okres dotowania był dłuższy, do 31 grudnia 2026 r., a nie jak jest zapisane w projekcie uchwały do 31 grudnia 2024 r. – dodała radna Małgorzata Jantos.

Obydwa omawiane na posiedzeniu komisji druki otrzymały negatywną opinię Prezydenta Miasta Krakowa. Według opinii prezydenckiej Miasto w tym momencie dotuje wspomniane instytucje już w wysokości wyższej niż to wynika z ustawy. Dodatkowo w opinii prezydenta możemy wyczytać, iż zwiększanie dotacji, które de facto faworyzuje przedszkola niesamorządowe może mieć również negatywne skutki w zakresie zatrudnienia nauczycieli w przedszkolach samorządowych. Z pewnością nauczyciele, których coraz większy deficyt widzimy na rynku zatrudnienia będą wybierać przedszkola, które dysponują większymi środkami na wydatki bieżące, a więc również na ich wynagrodzenia. Podkreślić należy również, że większe środki dla prywatnych placówek wychowania przedszkolnego, w sposób oczywisty oznaczają mniejsze środki dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę. Wydaje się, że Miasto powinno iść w kierunku równego zwiększania środków dla publicznych przedszkoli, na czym skorzystają wszystkie dzieci, a w perspektywie również przedszkola niesamorządowe – czytamy w uzasadnieniu opinii. Podobnego zdania był również reprezentant związków zawodowych.

Inne zdanie natomiast wyrazili radni. – Ustawa w aspekcie wychowania przedszkolnego nakłada określone obowiązki na samorząd. Czy uważają Państwo, iż dotowanie tych przedszkoli niesamorządowych, które działają dla dzieci i rodziców pracujących i płacących podatki na terenie Gminy Miejskiej Kraków, osłabi krakowski samorząd oraz będzie to droższe niż wybudowanie nowych przedszkoli samorządowych? Czy zdają sobie państwo sprawę, ile kosztuje obecnie wybudowanie nowego przedszkola? A musiałoby się tak stać, gdyby wspomniane przedszkola niesamorządowe musiały się pozamykać. Dodatkowo należy podkreślić, że przedszkola niesamorządowe pracują w innych warunkach. Dają dużo szerszą ofertę zajęć oraz lepszego wspomagania psychopedagogicznego, dają dzieciom dużo więcej propozycji do spędzania czasu aktywnie. Poza tym kwestia najważniejsza, to rodzice decydują gdzie posyłają swoje dziecko, a posyłają tam gdzie mu będzie lepiej. Nie możemy spowodować, by te placówki musiały się zamknąć, a rodzice musieli szukać wolnych miejsc w przedszkolach samorządowych w innych dzielnicach i zapisywać prywatnie na zajęcia dodatkowe, których nie oferuje samorządowa placówka, a które wcześniej były oferowane przez przedszkola niesamorządowe – mówiła radna Teodozja Maliszewska.

Komisja pozytywnie oceniła obywa druki. Pozytywne opinię wydała także dla projektu Budżetu Miasta Krakowa na 2022 rok oraz w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa w zakresie merytorycznego działania Komisji.

Obywa projekty uchwał dotyczące zwiększenia dotacji niesamorządowym placówkom przedszkolnym będą również przedstawiane na sesji 1 grudnia.

pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-12-01
Data aktualizacji: 2021-12-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź