Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zdecyduj, kto odbierze odpady z Twojej firmy

Firmy, od których odpady komunalne odbiera miasto, mogą w terminie do 28 stycznia złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Będzie ono obowiązywać od 1 kwietnia.

Fot. Gospodarka Komunalna

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – zarządca Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Będzie ono obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2025 r.

Firmy, od których odpady komunalne odbiera miasto, mogą do 28 stycznia złożyć do prezydenta Krakowa pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, obowiązujące od 1 kwietnia 2022 r.

W oświadczeniu należy wskazać przedsiębiorcę (wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej), z którym została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych, oraz dołączyć do oświadczenia kopię umowy. W innym przypadku, złożone oświadczenie zostanie uznane jako nieskuteczne.

Zawarta umowa powinna zawierać odbiór wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, tj. papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła, bioodpadów oraz odpadów zmieszanych.

Oświadczenia wraz z kopią umowy można przesyłać pocztą tradycyjną lub składać osobiście w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej UMK: 12 616 87 69, 12 616 89 91.

Więcej informacji tutaj.

pokaż metkę
Autor: Gospodarka komunalna
Osoba publikująca: Marta Műller-Reczek
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-11-30
Data aktualizacji: 2022-01-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź