Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ekolaur XX-lecia dla Wodociągów Miasta Krakowa

23 listopada, odbyła się w Katowicach uroczysta gala wręczenia Ekolaurów Polskiej Izby Ekologii. Wodociągi Miasta Krakowa zostały nagrodzone prestiżowym Ekolaurem XX-lecia za wieloetapowe przedsięwzięcie realizowane sukcesywnie od 20 lat, pod wspólną nazwą „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie”. Nagrodę odebrał Wojciech Szczepanik – członek zarządu Wodociągów Miasta Krakowa.

Fot. Jan Graczyński

Projekt na miarę metropolii 

Pierwszą potężną inwestycję „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie” o kluczowym znaczeniu dla miasta, Wodociągi Miasta Krakowa realizowały w latach 2003-2010. Fundusze pozyskano z przedakcesyjnego funduszu ISPA. Drugim projektem, który doczekał się już szóstego etapu była „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – etap I” (2005-2010), współfinansowana z Funduszu Spójności. W latach 2013-2015 Wodociągi Miasta Krakowa realizowały trzy kolejne etapy projektu – II, III i IV. Nakłady inwestycyjne wyniosły łącznie 348 mln zł netto, z czego 172 mln zł stanowiło dofinansowanie unijne.  Główne cele, które osiągnięto przy realizacji  I, II, III i IV etapu projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie ” to wybudowanie zbiorników wody pitnej Górka Narodowa Wschód, o pojemności 30 tys. m2, stanowiących zapas wody dla południo-wschodniej części miasta, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Kujawy, gdzie zastosowano system nadrzędnego sterowania, który wykorzystuje rozbudowane algorytmy sekwencjonowania procesów do poprawy efektywności usuwania azotu i fosforu przy jednoczesnej optymalizacji energetycznej procesów. Przeprowadzono również modernizację systemu dezynfekcji wody pitnej w Zakładzie Uzdatniania Wody Raba, umożliwiając zastosowanie jednej z najnowocześniejszych technologii – dezynfekcję za pomocą lamp UV.

Przedsięwzięcie o niespotykanej skali

Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie” nie zakończył się na IV etapie. W kolejnym, podjęto trudne zadanie polegające na modernizacji trzech nitek syfonu pod Wisłą, każdej o długości ok. 277 m i średnicy DN 1500. Renowacja tego odcinka była przedsięwzięciem bezprecedensowym. Wodociągi Miasta Krakowa jako pierwsze na świecie przeprowadziły modernizację metodą CIPP na tak długim odcinku kanału o tak dużej średnicy! Zadaniem syfonu jest przerzut ścieków na prawy brzeg Wisły, w celu umożliwienia przejęcia ścieków z lewobrzeżnej części Krakowa do umiejscowionej po drugiej stronie rzeki oczyszczalni ścieków Płaszów. Syfon od czasu swojego powstania, pełni więc kluczową rolę dla krakowskiego systemu kanalizacyjnego.

Sieć pod pełną kontrolą

Kolejnym istotnym elementem projektu była rozbudowa i zwiększenie funkcjonalności posiadanych modeli hydraulicznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z ich integracją z posiadanymi systemami GIS, SCADa, Billing. Dopełnieniem działania modeli jest wdrożenie systemu do modelowania w trybie rzeczywistym, predykcyjnym dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W tym celu w ramach V etapu rozbudowywany jest inteligentny system zarządzania sieciami.

Etap VI – czy to już koniec?

Etap VI programu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie” to również pakiet inwestycji, w ramach których kontynuowana jest m.in. modernizacja oczyszczalni ścieków „Kujawy”. Ostatni etap ma za zadanie usprawnienie gospodarki energetycznej oczyszczalni poprzez zwiększenie ilości produkowanego biogazu, który dalej w procesie technologicznym zostanie wykorzystany do produkcji ciepła i energii elektrycznej.
 
Elementami projektu były między innymi modernizacja węzła przeróbki osadu, budowa węzła oczyszczania biogazu z usuwaniem organicznych związków krzemu, montaż turbiny gazowej oraz jednostki kogeneracyjnej.
 
Realizacja projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie” w oczywisty sposób wpłynęła na poprawę jakości i komfortu życia mieszkańców Krakowa. Przyniosła trwały efekt ekologiczny, wpisując się w strategię rozwoju miasta-metropolii – dynamicznego centrum gospodarczego i kulturalnego południowej Polski.

Więcej informacji o kolejnych etapach projektu można znaleźć tutaj.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-11-24
Data aktualizacji: 2021-11-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź