Kultura rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Pierwsze posiedzenie Rady Muzeum KL Plaszow

26 października w pałacu Krzysztofory odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Muzeum KL Plaszow. Wzięło w nim udział 14 członków powołanych przez prezydenta Krakowa, którzy wybrali dodatkową osobę – przedstawiciela mieszkańców miasta, który także będzie uczestniczył w pracach kolegium.

Fot. Jan Graczyński

W spotkaniu wzięli udział członkowie rady, którzy zostali powołani przez prezydenta Krakowa:

 • Piotr Cywiński – dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, przewodniczący Rady Muzeum KL Plaszow
 • Jacek Bednarz – Radny Miasta Krakowa
 • Edyta Gawron – Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Historii Żydów
 • Lili Haber – przewodnicząca Związku Krakowian w Izraelu
 • Tadeusz Jakubowicz – przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie
 • Andrzej Kulig – I Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
 • Filip Musiał – dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie
 • Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski
 • Jarosław Sellin – sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego
  i Sportu
 • Albert Stankowski – dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego
 • Mateusz Szpytma – zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
 • Szymon Toboła – przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XIII Podgórze
 • Marian Turski – ocalały z łódzkiego getta oraz KL Auschwitz, historyk i dziennikarz
 • Anna Ziółkowska – dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie.

Zgodnie z decyzją krakowskich radnych w skład Rady Muzeum został powołany przedstawiciel mieszkańców miasta Krakowa, którego wskazali członkowie Rady na pierwszym posiedzeniu. Swój akces zgłosiły cztery osoby. 15 członkiem rady został Paweł Kubisztal – wieloletni prezes Stowarzyszenia PODGORZE.PL.

Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow rozpoczęło działalność 1 stycznia 2021 r. Od 1 marca 2021 r. jest ono współprowadzone przez Gminę Miejską Kraków i Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Muzeum powstało na gruntach należących do Gminy Miejskiej Kraków, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie oraz Skarbu Państwa. Muzeum obejmuje teren o powierzchni ok. 40 hektarów: w tym obszar ok 37 hektarów, który od 2002 r. jest wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także teren przyległy o powierzchni około 3 hektarów.

Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow ma opierać się trzech filarach. Pierwszy to teren – autentyczny świadek cierpienia i śmierci ofiar, drugi – ekspozycja muzealna prezentowana w Szarym Domu, pierwotnie budynku administracyjnym cmentarza krakowskiej gminy żydowskiej, w czasie wojny zajętym przez administrację obozową oraz w planowanym budynku muzealnym: Memoriale, a trzeci filar to edukacja i dialog.

Projekt upamiętnienia zakłada pozostawienie terenu dawnego obozu w możliwie niezmienionym i autentycznym stanie, umieszczenie tablic informacyjnych i oznaczeń ważnych miejsc, takich jak na przykład masowe groby czy plac apelowy. Natomiast obok – przy ul. Kamieńskiego, na działce nieobjętej wpisem do rejestru zabytków, powstanie nowy budynek muzealny tzw. Memoriał z wystawą stałą poświęconą historii KL Plaszow, a także parking i park. Wyremontowany zostanie też Szary Dom, w czasie wojny włączony w struktury KL Plaszow. Projekt nie przewiduje odtwarzania infrastruktury obozowej, jak również wznoszenia innych obiektów budowlanych w obszarze poobozowym. Wstęp na teren poobozowy będzie bezpłatny.

Utworzenie profesjonalnej instytucji, jaką jest muzeum, to przyjęta na całym świcie formuła organizacyjna dla opieki i zarządzania miejscami pamięci. Przewidywany czas niezbędny do zakończenia prac inwestycyjnych Muzeum – Miejsca Pamięci i przygotowania wystawy stałej szacowany jest na około pięć lat.

011jpg.jpg-KL Plaszow
W. Majka
022jpg.jpg-KL Plaszow
W. Majka
033jpg.jpg-KL Plaszow
W. Majka
055jpg.jpg-KL Plaszow
W. Majka
088jpg.jpg-KL Plaszow
W. Majka
1010jpg.jpg-KL Plaszow
W. Majka
1111jpg.jpg-KL Plaszow
W. Majka
1212jpg.jpg-KL Plaszow
W. Majka
1313jpg.jpg-KL Plaszow
W. Majka
1414jpg.jpg-KL Plaszow
W. Majka
1515jpg.jpg-KL Plaszow
W. Majka
1717jpg.jpg-KL Plaszow
W. Majka
1818jpg.jpg-KL Plaszow
W. Majka
1919jpg.jpg-KL Plaszow
W. Majka
2121jpg.jpg-KL Plaszow
W. Majka
2020jpg.jpg-KL Plaszow
W. Majka
2222jpg.jpg-KL Plaszow
W. Majka
2323jpg.jpg-KL Plaszow
W. Majka
2525jpg.jpg-KL Plaszow
W. Majka
2626jpg.jpg-KL Plaszow
W. Majka
2727jpg.jpg-KL Plaszow
W. Majka
011jpg.jpg-KL Plaszow
022jpg.jpg-KL Plaszow
033jpg.jpg-KL Plaszow
055jpg.jpg-KL Plaszow
088jpg.jpg-KL Plaszow
1010jpg.jpg-KL Plaszow
1111jpg.jpg-KL Plaszow
1212jpg.jpg-KL Plaszow
1313jpg.jpg-KL Plaszow
1414jpg.jpg-KL Plaszow
1515jpg.jpg-KL Plaszow
1717jpg.jpg-KL Plaszow
1818jpg.jpg-KL Plaszow
1919jpg.jpg-KL Plaszow
2121jpg.jpg-KL Plaszow
2020jpg.jpg-KL Plaszow
2222jpg.jpg-KL Plaszow
2323jpg.jpg-KL Plaszow
2525jpg.jpg-KL Plaszow
2626jpg.jpg-KL Plaszow
2727jpg.jpg-KL Plaszow
pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-10-26
Data aktualizacji: 2021-10-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź