Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Dziękujemy za pracę na rzecz edukacji

Obchodzony 14 października Dzień Edukacji Narodowej to okazja, aby uhonorować pracę i docenić osiągnięcia nauczycieli, opiekunów, wychowawców i dyrektorów szkół. Tradycyjnie w tym dniu w sali obrad Rady Miasta Krakowa wręczane są Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, a od 2014 r. – także certyfikaty dla laureatów konkursu „Krakowski nauczyciel z pasją”.

Fot. pixabay.com

W krakowskich szkołach, przedszkolach i placówkach samorządowych pracuje ponad 13 tys. nauczycieli. To kadra o najwyższych kwalifikacjach: niemal 96 proc. ma tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne, a ponad 60 proc. – najwyższy stopień awansu zawodowego. To dzięki ich pracy i zaangażowaniu uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne, odkrywają swoje pasje, a często również życiową drogę. 14 października to tradycyjnie dzień podziękowania za ten trud. Słowa wdzięczności płyną także od prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego:

Szanowni Państwo,

Dzień Edukacji Narodowej każdego roku jest okazją, aby docenić osoby zaangażowane w działania na rzecz krakowskiej edukacji.

Wśród nich są nie tylko dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji z wielu krakowskich przedszkoli, szkół i placówek, ale także osoby zaangażowane w pracę różnego rodzaju instytucji o charakterze edukacyjnym. Nie sposób w tym miejscu pominąć rodziców, którzy są pierwszymi nauczycielami dla swoich dzieci, a w czasie pandemii razem z pedagogami angażowali się w proces nauki i wychowania. Dlatego też współpraca z nimi pozostaje jednym z najbardziej istotnych aspektów działań Miasta Krakowa w zakresie edukacji.

W tym roku oprócz życzeń wszelkiej pomyślności oraz radości z dalszego rozwijania własnych zainteresowań i pasji, chciałbym podziękować wszystkim Państwu za ogromny wysiłek włożony w edukację młodych krakowian w czasie wciąż trwającej epidemii COVID-19 oraz kilkumiesięcznego nauczania zdalnego. Dla wielu z Państwa był to czas wyrzeczeń, dlatego raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję za ten trud.

Życzę Państwu wielu sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań.

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

Nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Z okazji Dnia Nauczyciela przyznawane są Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W tym roku otrzymało je 73 dyrektorów oraz 193 nauczycieli samorządowych przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek.

To wyróżnienie przysługuje m.in. za wyjątkowe wyniki w pracy z uczniami, zarówno zdolnymi, jak i o szczególnych potrzebach, podnoszenie jakości pracy szkoły m.in. poprzez innowacje i własne programy, aktywne uczestnictwo w tworzeniu uzupełniającej oferty zajęć i imprez dla uczniów i środowiska lokalnego, podnoszenie kwalifikacji, zaangażowanie we współpracę z rodzicami uczniów.

W przypadku dyrektorów szkół bierze się pod uwagę m.in. takie kryteria, jak: odpowiednia organizacja pracy placówki, racjonalne planowanie i wydatkowanie środków, realizacja projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole.

Certyfikaty „Krakowski nauczyciel z pasją”

Miasto Kraków od 2014 r. organizuje konkurs „Krakowski nauczyciel z pasją”. Wyróżniane są w ten sposób osoby, które swoją pasją zawodową zarażają nie tylko uczniów, ale i całe środowisko szkolne, a często również lokalne. Laureatem może zostać nauczyciel, który został zgłoszony jako jedyny przedstawiciel szkoły lub placówki w drodze zgodnej decyzji dyrekcji, rady pedagogicznej i rady rodziców. Zdarza się, że społeczność szkolna nominuje do tego tytułu nauczyciela będącego już posiadaczem certyfikatu. Nauczyciele nominowani trzy razy otrzymują złoty certyfikat.

W tym roku certyfikat otrzymało 57 nauczycieli, w tym dwoje – złoty certyfikat. Wyróżnieni nauczyciele pracują na wszystkich etapach edukacyjnych: w przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach, szkołach kształcących w zawodach, szkołach muzycznych, a także prowadzą zajęcia w młodzieżowych domach kultury. Zajmują się różnymi dziedzinami wiedzy, a wielu z nich ma już w swoim dorobku różnego rodzaju nagrody, m.in. medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody kuratora oświaty czy Prezydenta Miasta Krakowa.

Miasto wspiera nauczycieli

Kraków wspiera nauczycieli w podnoszeniu i uzupełnianiu kwalifikacji zawodowych, zarówno merytorycznie, jak i finansowo. W budżecie miasta co roku wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W 2021 r. ta kwota przekracza 6 mln zł (to o 1 mln zł więcej niż w zeszłym roku) i przeznaczona jest m.in. na pokrycie opłat za kursy kwalifikacyjne, studia licencjackie dające uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu, studia magisterskie (jednolite i uzupełniające), studia podyplomowe, studia doktoranckie, a także inne formy nadające kwalifikacje. Wysokość refundacji wynosi do 60 proc., 70 proc., 80 proc., a na kierunkach priorytetowych – nawet do 95 proc. Wszystko zależy od celów polityki oświatowej państwa oraz aktualnych priorytetów edukacyjnych miasta. Te z kolei wynikają z wnikliwej obserwacji zjawisk zachodzących w obszarze edukacji.

W tym roku poszerzona została lista kierunków z najwyższym, 95 proc. dofinansowaniem. Są na niej m.in. stosowanie w nauczaniu narzędzi informatycznych, w tym e-learningu; techniki programowania i kodowania; nauczanie języka obcego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej; nauczanie języka polskiego jako obcego; realizacja zajęć z preorientacji zawodowej w przedszkolach czy nauczanie pływania na etapie szkoły podstawowej (tylko wuefiści). Na taki poziom dofinansowania mogą też liczyć nauczyciele chcący podnosić kwalifikacje w specjalnościach związanych z edukacją włączającą, przyrodniczą czy wielokulturową. Łącznie na liście znajdują się 22 kierunki.

Warto wiedzieć, że dofinansowanie do opłat za studia czy kursy nadające kwalifikacje nauczycielom to tylko jedno z wielu działań realizowanych przez miasto w celu ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników pedagogicznych. Środki z puli na doskonalenie zawodowe są także przeznaczane na szkolenia i wspomaganie rozwoju nauczycieli realizowane bezpośrednio przez szkoły oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Tabaszewska
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-10-14
Data aktualizacji: 2021-10-14
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat