Klimat rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Kongres Zielonej Energii

Green Energy Congress poświęcony był nowatorskim rozwiązaniom dla ekologii

23 września w Krakowskim Centrum Kongresowym ICE odbył się Kongres Zielonej Energii (Green Energy Congress) poświęcony nowatorskim rozwiązaniom dla ekologii. Jego celem było  przypomnienie założeń transformacji energetycznej, która jest elementem rządowej strategii Zielony Ład oraz podsumowanie polskich uwarunkowań dla nadchodzących zmian. Kongres przebiegał w trzech ścieżkach tematycznych: energetyka, przemysł i społeczeństwo. Wzięli w nim udział eksperci m.in. z dziedzin ochrona środowiska oraz energetyka,  przedstawiciele środowiska naukowego oraz biznesu.

Podczas Kongresu ogłoszono wyniki konkursu Top Eco Innovation na nowatorski pomysł lub narzędzie, które ogranicza negatywny wpływ działalności człowieka na klimat i środowisko naturalne.

Partnerem głównym kongresu było Miasto Kraków. Kolejna edycja jest zaplanowana na przyszły rok.

Kongres zainaugurowało wystąpienie prof. Zdzisława Krasnodębskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) który przybliżył słuchaczom założenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz szanse dla Polski wynikające  z tej europejskiej strategii, wpierającej transformację energetyczną państw członków UE.

Nawiązaniem to tego tematu była prezentacja założeń obecnej polityki energetycznej Polski do roku 2040, przygotowana przez przedstawicielkę Polskiego Instytutu Ekonomicznego Magdalenę Maj.
Po części inauguracyjnej uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień merytorycznych w trzech panelach tematycznych.

W grupie Energetyka dominowały tematy powiązane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (także w kontekście aukcji OZE 2021). Omówiono także wpływ zmian w polskiej energetyce na sprzedaż energii oraz digitalizację procesów w tym sektorze. W sesji prelegentami byli przedstawiciele m.in.: Lotos Petrobaltic, Polkomtel (Plus), Energetyka Sp. z o.o., Polenergia, Grupy Columbus oraz Urzędu Regulacji Energetyki.

W sekcji tematycznej Przemysł wystąpili przedstawiciele biznesu i środowiska naukowego: m.in.: Hydrogen Poland, ELZAB S.A., Veolia, Instytutu Studiów Energetycznych, Ecol-Group. Zaprezentowali oni innowacyjne rozwiązania z obszaru odnawialnych źródeł energii dla przemysłu (jak, np.: energia geotermalna, fotowoltaika, technologia wodorowa, odzysk deszczówki, magazynowanie zielonej energii).  

W części zatytułowanej Społeczeństwo udział wzięli przedstawiciele: WWF Polska,  SEEDiA, Centrum UNEP/GRID Warszawa, Implant Warsaw i Klubu Sportowego Warta Poznań. W wystąpieniach poruszali tematy związane z oczekiwaniami społecznymi w kwestiach środowiskowych, budowaniem ekoświadomości konsumentów i ekologicznego wizerunku firm oraz rozwiązań pro-ekologicznych dla rodzin (fotowoltaika, pompy ciepła, rekuperacja). 

O olbrzymim, lokalnym potencjale, jaki drzemie w polskich firmach najlepiej świadczyć mogły nagrody i wyróżnienia przyznane po raz pierwszy w konkursie Top Eco Innovation na nowatorski pomysł lub narzędzie, ograniczające szkodliwy wpływ działalności człowieka na środowisko. Zwycięzcą konkursu została małopolska firma Airly oferująca narzędzia do monitorowania jakości powietrza.

Miejsce drugie kapituła Konkursu przyznała dla krakowskiego Instytutu Biopolimerów i włókien chemicznych (Sieć Badawcza Łukasiewicz) za biodegradowalną maskę ochronną, która już po 4- tygodniach ulega całkowitemu rozkładowi, dzięki czemu nie zanieczyszcza środowiska naturalnego, co w czasie ich masowego stosowania na świecie ma niebagatelne znaczenie.

Miejsce  trzecie przypadło firmie Euroloop za  ładowarkę do samochodów elektrycznych Willbert.  Poza nagrodami głównymi wyróżnieniem specjalnym została nagrodzona firma Beemunity która produkuje środki ochrony przed szkodliwym wpływem pestycydów dla owadów zapylających, w szczególności dla pszczół.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Imponujące osiągnięcia polskiej myśli technicznej pozwalają w przyszłość patrzeć z optymizmem.

Więcej na ten temat tutaj

Laureaci Konkursu Top Eco Innovation
Laureaci Konkursu Top Eco Innovation
pokaż metkę
Autor: Gospodarka komunalna
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej
Data publikacji: 2021-09-28
Data aktualizacji: 2021-09-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat