Kultura rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa

Inspirują, wspierają, budują relacje, angażują się w pracę na rzecz młodzieży, a także aktywnie i życzliwie towarzyszą młodym ludziom we wzrastaniu – tacy są laureaci Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa, nowego konkursu organizowanego przez miasto dla podkreślenia znaczenia pracy na rzecz młodzieży w Krakowie, a także promowania takiej działalności.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Bogusław Świerzowski / krakow.pl

W Krakowie mieszka około 80 tysięcy młodych ludzi w wieku od 13 do 26 lat. Są uczniami szkół, studentami wyższych uczelni, młodymi pracownikami firm, ale jednocześnie uczestniczą w wielu inicjatywach edukacyjnych, sportowych, harcerskich czy pasjonackich, gdzie mogą rozwijać swoje talenty, kształtować charaktery, wzmacniać umiejętności.

W tych wszystkich miejscach młodym ludziom towarzyszą dorośli: nauczyciele, harcmistrze, pracownicy świetlic środowiskowych i organizacji pozarządowych, instruktorzy domów kultury, trenerzy, streetworkerzy i przedstawiciele wielu innych profesji. Często są oni dla młodych osobami, które służą wsparciem, inspirują, pomagają wzrastać, pokonywać trudności, otwierają nowe horyzonty i pomagają podnieść się, gdy spotkają ich niepowodzenia życiowe.

Z młodymi i dla młodych

Nagroda im. Antoniego Weyssenhoffa została ustanowiona przez prezydenta Krakowa dla podkreślenia znaczenia pracy i działalności na rzecz młodzieży w Krakowie. Wyróżnienie mogą otrzymać osoby pracujące z młodzieżą oraz na rzecz młodzieży, m.in. nauczyciele, wychowawcy, instruktorzy harcerscy, streetworkerzy, pracownicy świetlic środowiskowych, edukatorzy, trenerzy, pracownicy młodzieżowych domów kultury, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji, w których dorośli z zapałem oraz sukcesami pracują z młodymi ludźmi, stając się dla nich osobami inspirującymi i wspierającymi. Nagroda ma dwie kategorie. Diamentowy Weyssenhoff trafia do osoby, która zasługuje na uhonorowanie za całokształt pracy z młodzieżą. Z kolei osoba, która w roku poprzednim zrealizowała wybitne projekty na rzecz młodzieży, ma szansę na złotą statuetkę.

Laureaci 1. edycji

Kandydatów do nagrody zgłaszają młodzi ludzie – to oni wskazują, kto powinien zostać w ten sposób uhonorowany. Do tegorocznej, pierwszej edycji przedsięwzięcia zgłoszono 12 kandydatur. Członkowie Kapituły przy wyborze laureatów poszukiwali żywej relacji oraz autentycznego bycia z młodzieżą. Uwzględniali  m. in. twórcze zaangażowanie w pracę na rzecz młodzieży, aktywne i życzliwe towarzyszenie młodym ludziom we wzrastaniu, a także różnorodność podejmowanych działań. 18 czerwca, podczas uroczystej gali, poznaliśmy laureatów konkursu.

– Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej młodych krakowian spotkało na swojej drodze ludzi, którzy będą dla nich inspiracją, pomogą w rozwoju, podpowiedzą właściwe kierunki. A młodzi ludzie to bardzo bystrzy obserwatorzy. Świetnie rozpoznają autentyczne zaangażowanie, potrafią docenić okazywane wsparcie. Dlatego nowa Nagroda im. Antoniego Weyssenhoffa ma tak ogromne znaczenie – bo to młodzi ludzie sami wskazują, kto powinien zostać nią uhonorowany. To bardzo cenne wyróżnienie, za pomocą którego chcemy także pokazywać, jak ważne jest wspieranie w rozwoju młodych krakowian. Serdecznie gratuluję laureatom oraz nominowanym i dziękuję za ich pracę – podkreśla Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa, który wręczył nagrody laureatom konkursu.

Nagrodę Diamentowego Weyssenhoffa otrzymał Maciej Skoczołek – pedagog oraz socjoterapeuta, obecnie kierownik pedagogiczny placówki wsparcia dziennego „Fruwająca Miejscówka”, opiekun mieszkania chronionego dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Na pierwszym miejscu stawia dobro wychowanka, a jego dewizą jest: „nieważne, co mówisz, ważne, co robisz”. Maciej Skoczołek ma 22-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Prowadził liczne warsztaty i organizował obozy dla młodzieży. Jest współzałożycielem Krakowskiego Stowarzyszenia Ocalić Szansę, inicjatorem akcji charytatywnej „SPAC JA”, trenerem projektu „Obywatel NH”. Od 2011 r. pracuje w Fundacji „Ukryte Skrzydła”. Współpracujący z nim młodzi krakowianie podkreślają, że pan Maciej to osoba pełna zaangażowania. Prawidłowe relacje z wychowankami są dla niego priorytetem. Uważnie słucha swoich podopiecznych i zawsze im pomaga. Do każdego podchodzi indywidualnie i szanuje zdanie oraz poglądy młodzieży. 

Złotym Weyssenhoffem został nagrodzony Dawid Ostręga – trener główny drużyny juniorskiej futbolu amerykańskiego Kraków Football Kings, który zawodników traktuje, jak własnych synów, a dobro drużyny przekłada ponad własną pracę czy życie osobiste. Zdobył trzy mistrzostwa Wielkiej Brytanii,  mistrzostwo Polski z drużyną seniorów Kraków Football King. Dawid Ostręga był zastępowym, przybocznym, drużynowym harcerskiej polskiej drużyny w Londynie w Hufcu Chorągwi Wielkiej Brytanii. W USA jako harcmistrz był opiekunem 21 Męskiej Drużyny Harcerskiej, która zdobyła miano najlepszej drużyny na świecie na Zlocie Światowym ZHP. Jest pomysłodawcą i organizatorem wyjazdów zawodników, trenerów i fizjoterapeutów do USA. Zachęca do zdrowego trybu życia również w krakowskich liceach, przekazując swoją wiedzę i zapraszając do przystąpienia do drużyny. Wspierał drużynę w przygotowaniach do finału WOŚP, w którym jego podopieczni byli wolontariuszami. Uczy swoich wychowanków, czym jest pasja, rodzina i prawdziwe braterstwo. Poświęca cały swój wolny czas na pomaganie i motywowanie swoich podopiecznych. Jak podkreślali młodzi krakowianie proponujący jego kandydaturę do nagrody, pan Dawid w czasie pandemii zmotywował grupę kilkudziesięciu nastolatków do ruchu i gry na boisku.

Wyróżnienie otrzymał Zbigniew Sabiński, emerytowany dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza”, który całe swoje życie poświęcił pracy z młodzieżą.  

Do nagrody zostali nominowani także: ks. Andrzej Augustyński, Marek Hampel, Marlena Janicka, Elżbieta Kosacka, Anna Nowak, Sylwia Olejniczak-Szymańska, Bogusława Oleszko, Krzysztofa Pietrykowska, Agata Stankiewicz. Wszyscy nominowani otrzymali listy gratulacyjne i upominki.

Patron nagrody

Patronem nagrody jest Antoni Weyssenhoff (1947 – 2010) – pedagog i działacz społeczny, który przez wiele lat z prowadził działalność wspierającą młodzież w Krakowie. Był harcmistrzem i instruktorem harcerskim, dyrektorem liceum ogólnokształcącego oraz Centrum Młodzieży im. dra H. Jordana, założycielem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego oraz Towarzystwa Inicjatyw Wychowawczych im. Janusza Korczaka. Za swoje zaangażowanie i pracę na rzecz młodych ludzi został uhonorowany Orderem Uśmiechu oraz odznaką „Honoris Gratia” przyznawaną za działalność na rzecz Krakowa.

Gala została zwieńczona koncertem zespołu Sarha Crewe. Zespół jest laureatem I edycji Festiwalu Młodych Twórców zorganizowanego w ramach programu Młody Kraków 2.0.

Przypominamy, że na stronie internetowej mlodziez.krakow.pl a także na profilu Młody Kraków można śledzić informacje o inicjatywach miasta skierowanych do młodzieży. #mlodykrakow

002jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
W. Majka
003jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
W. Majka
004jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
W. Majka
005jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
W. Majka
006jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
W. Majka
007jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
W. Majka
008jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
W. Majka
009jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
W. Majka
010jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
W. Majka
011jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
W. Majka
012jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
W. Majka
013jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
W. Majka
014jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
W. Majka
015jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
W. Majka
017jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
W. Majka
018jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
W. Majka
019jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
W. Majka
020jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
W. Majka
021jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
W. Majka
023jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
W. Majka
024jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
W. Majka
025jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
W. Majka
026jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
W. Majka
027jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
W. Majka
028jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
W. Majka
029jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
W. Majka
030jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
W. Majka
031jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
W. Majka
002jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
003jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
004jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
005jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
006jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
007jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
008jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
009jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
010jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
011jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
012jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
013jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
014jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
015jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
017jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
018jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
019jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
020jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
021jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
023jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
024jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
025jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
026jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
027jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
028jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
029jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
030jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
031jpg.jpg-nagroda Weyssenhoffa
bs_210618_7702.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7708.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7725.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7737.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7752.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7763.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7768.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7771.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7778.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7786.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7809.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7820.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7825.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7827.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7843.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7845.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7854.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7858.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7866.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7868.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7872.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7877.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7884.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7887.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7889.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7900.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7905.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7909.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7916.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7941.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7951.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7956.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7965.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7979.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7988.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7991.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
Gala Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210618_7702.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7708.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7725.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7737.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7752.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7763.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7768.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7771.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7778.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7786.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7809.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7820.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7825.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7827.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7843.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7845.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7854.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7858.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7866.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7868.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7872.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7877.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7884.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7887.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7889.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7900.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7905.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7909.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7916.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7941.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7951.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7956.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7965.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7979.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7988.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
bs_210618_7991.jpg-Znamy laureatów Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa
pokaż metkę
Autor: ANNA LATOCHA
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-06-18
Data aktualizacji: 2021-06-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat