Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

„Łąki na Klinach” – konsultacje społeczne

Prezydent Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. „Łąki na Klinach”. Konsultacje odbywają się w terminie 18 czerwca–9 lipca.

Fot. materiały prasowe
materiały prasowe

W ramach konsultacji odbędą się jeszcze:

  • dyżur telefoniczny: 21–25 czerwca, w godz. 10.00–12.00 – nr tel. 12 616 88 84
  • dyżur stacjonarny: 28–30 czerwca, w godz. 16.00–17.00 w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2, pok. 411
  • możliwość wypełnienia formularza konsultacyjnego w czasie trwania konsultacji społecznych.

Formularz konsultacyjny

Wypełniony i podpisany osobiście formularz, należy dostarczyć do 9 lipca w wybrany sposób:

  • mailowo: ws.umk@um.krakow.pl (w formie skanu/zdjęcia)
  • faksem, pod numer: 12 616 8891
  • pocztą tradycyjną na adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31–949 Kraków
  • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje – projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach””.

Formularz konsultacyjny oraz materiały merytoryczne są dostępne na tych stronach internetowych: bip.krakow.pl, obywatelski.krakow.pl oraz ngo.krakow.pl.


Konsultacje prowadzone są przez Wydział Kształtowania Środowiska we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-06-10
Data aktualizacji: 2021-06-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat