Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Premetro zamiast metra

Z przedstawionej radnym realizacji Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie wynika, że w naszym mieście nie powstanie metro. Najkorzystniejszym rozwiązaniem wynikającym ze Studium jest tzw. premetro – czyli tramwaj poruszający się częściowo w tunelach i po estakadach. Dyskutowano o tym podczas wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

Fot. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

W przeprowadzonym w 2014 r. referendum 55% proc. głosujących mieszkańców opowiedziało się za tym, aby w Krakowie powstało metro. Na te wyniki powoływał się radny Michał Drewnicki, mówiąc, że zdanie mieszkańców nie zostało wzięte pod uwagę.

Wskazana w Studium jako najbardziej optymalna nowa linia tramwajowa miałaby przebiegać ze Wzgórz Krzesławickich do ul. Jasnogórskiej. Jej planowana długość to 22 km, ponad 30 stacji, dwa tunele i jedna estakada. Koszt oszacowany został na ok. 6 mld zł, podczas gdy koszt budowy metra w Krakowie to według twórców Studium – ponad 12 mld zł. - Obliczone wskaźniki wykazały, że projekt z czysto finansowego punktu widzenia nie jest efektywny. Jest to jednak powszechnie występująca sytuacja w sektorze transportu publicznego. Realizacja projektu w wariancie premetra T6D skutkuje znacznie mniejszym obciążeniem budżetu GMK, niż w przypadku wariantu metra. Ten wariant charakteryzuje się też najlepszymi efektami ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia – mówił do radnych Michał Bogucki z firmy ILF Consulting Engineers, która opracowała Studium. Radni powołując się na niewystarczającą ilość danych w przedstawianej podczas połączonego posiedzenia dwóch komisji prezentacji zadawali dużo szczegółowych pytań oraz prosili o udostępnienie szczegółowych zapisów Studium. Radny Jakub Kosek wskazywał m.in., że nie ma w tym opracowaniu mowy o przedłużeniu premetra do szybko rozwijającego się terenu, jakim jest Nowa Huta Przyszłości, a radny Grzegorz Stawowy z kolei zwracał uwagę na to, że nie ma punktów stycznych z SKA.

Radni zadecydowali też, że ze względu na obszerność opracowania będą wnioskować, by punkt obrad w sprawie informacji Prezydenta Miasta Krakowa na temat realizacji Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie, został zdjęty z porządku obrad sesji RMK, która odbędzie się w środę 9 czerwca.

Tutaj można zapoznać się z prezentacją na temat Studium prezentowanego radnym.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-06-08
Data aktualizacji: 2021-06-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat