Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Park XXL

Radni wystosowali uchwałę kierunkową do Prezydenta w sprawie przyspieszenia prac mających na celu utworzenie parku Doliny Prądnika. Autorem projektu uchwały jest Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców".

Fot. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Obszar parku będą wyznaczać: od południa linia kolejowa, od wschodu ul. Głogowa i ul. Dożynkowa, od północy granica miasta, a od zachodu granice miasta oraz istniejąca i planowana (zapisana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) zabudowa wzdłuż ul. Zygmunta Glogera.

Teren proponowanego parku „Dolina Prądnika” jest wyznaczony w Studium jako zieleń urządzona. Proponowany park obejmowałby teren wielkości ok. 135 ha przeznaczonych na poszerzenie lasu łęgowego. Jak zaznaczają projektodawcy należałoby stworzyć w odpowiedniej odległości od rzeki trakt pieszy oraz wyznaczyć osobny szlak rowerowy w kierunku Zielonek, który nie kolidowałby z ruchem pieszych. Natomiast w pobliżu osiedla przy ul. Głogowej proponują utworzenie ogólnodostępnego, naturalnego placu zabaw. Radni zwracają także uwagę na wykopanie samoutrzymujących się oczek wodnych (jeśli pozwoli na to analiza hydrogeologiczna). Miejsca te stanowiłyby stanowiska lęgowe dla płazów, ptaków i innych zwierząt, a tym samym byłby również miejscem edukacji przyrodniczej dla najmłodszych. Co istotne, oprócz wartości przyrodniczych, krajobrazowych i rekreacyjnych, park miałby zapewniać ochronę zabytków, ze względu na zachowany schron amunicyjny Marszowice. 

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2021-04-16
Data aktualizacji: 2021-04-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat