Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Klaster Zabłocie 20.22: budowa wchodzi w kolejna fazę

Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, adaptacja dwóch poprzemysłowych budynków przy ul. Zabłocie na potrzeby Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 wchodzi w kolejną fazę.

Fot. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Przypomnijmy, że generalnym wykonawcą inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” jest wybrana w przetargu firma Mostostal Warszawa SA. Umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwoleń administracyjnych i realizację inwestycji została zawarta w lutym 2020 r. Wartość kontraktu to 39 253 583,09 zł.

Na początku wykonawca przygotowywał projekt budowlany potrzebny do uzyskania pozwolenia na budowę. Jednocześnie prowadził roboty, na które nie była konieczna decyzja administracyjna. Demontowane były elementy infrastruktury wewnątrz takie jak: ścianki działowe, sufity podwieszane czy stare instalacje. Na zewnątrz rozebrane były wiaty.

Obecnie – po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – prace budowlane zdecydowanie przyspieszyły. Kończy się niezbędny do zrealizowania zakres robót rozbiórkowych, wykonywana jest izolacja termiczna i przeciwwilgociowa fundamentów, wzmacniane elementy konstrukcyjne. Do realizacji pozostało m.in. wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego konstrukcji, montaż instalacji, w tym elektryki i teletechniki, roboty dekarskie, a także aranżacja terenu przy budynkach.

Równolegle z adaptacją dwóch poprzemysłowych budynków, Urząd Miasta Krakowa wszczął procedurę wyboru partnera prywatnego jako operatora Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 w Krakowie w ramach dialogu konkurencyjnego, w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Klaster Zabłocie 20.22 ma być centrum społecznych i technologicznych innowacji, realizujących ideę Smart City poprzez kreatywne łączenie sektora wiedzy i technologii z inkubacją przedsiębiorczości i aktywności społecznej.

Istotą zaprojektowanej i zrealizowanej przestrzeni klastra będzie jej „otwartość”, nie tylko w kontekście architektonicznym, ale przede wszystkim w kategoriach dostępności i możliwości współkreowania jej przez samych użytkowników tworzących nową, lokalną społeczność. Tak zwana Shared Space – przestrzeń współdzielona powinna być zawsze na swój sposób „tymczasowa” i „żywa”, z której korzystanie jest uzależnione od aktualnych potrzeb i pomysłów. Będzie to zatem przestrzeń realizująca w praktyce idee partycypacji.

Istotny udział w funkcjonowaniu klastra będzie mieć miasto. Jedną z najważniejszych funkcji przewidzianych w klastrze jest działalność komórek i jednostek organizacyjnych miasta zlokalizowanych w budynku B we współpracy z organizacjami społecznymi w sferze wspierania aktywności społecznej i gospodarczej oraz dialogu społecznego, których głównym celem będzie integrowanie tych działalności z pozostałymi sferami aktywności klastra.

 

Projekt realizowany jest w oparciu do dofinansowanie ze środków przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rewitalizację w ramach osi 11 – Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, działanie 11.1 - Rewitalizacja miast, poddziałanie 11.1.1 - Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, na podstawie umowy o dofinansowanie o wartości 14 083 350,58 zł.

ADRES: ul. Zabłocie 20, Kraków
pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-03-12
Data aktualizacji: 2021-03-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat