Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Miasto pomaga seniorom dotrzeć na szczepienie

Zgodnie z zaleceniami rządowymi, miasto organizuje transport do punktów szczepień dla osób z niepełnosprawnościami, a także dla seniorów 70+, którzy nie mają możliwości dotarcia do punktu szczepień we własnym zakresie lub przy wsparciu bliskich. Osoby, które chcą skorzystać ze wsparcia miasta i mają wyznaczony termin szczepienia przeciw Covid-19, mogą zgłaszać się za pomocą infolinii.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Urząd Miasta Krakowa organizuje transport do punktów szczepień – pomoc na terenie Krakowa dla uprawnionych pacjentów działa od 25 stycznia. Z transportu do punktu szczepień mogą skorzystać mieszkańcy Krakowa, którzy posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie R lub N albo, odpowiednio, I grupę z wymienionymi schorzeniami, a także mieszkańcy powyżej 70. roku życia mający obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania.

Osoby chcące skorzystać ze wsparcia miasta w dotarciu na szczepienie, mogą się kontaktować za pomocą specjalnej infolinii: 12 616 52 66, czynnej od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–15.00.

 

Miasto nie wyznacza terminów szczepień

Prosimy pamiętać, że Urząd Miasta Krakowa nie ma uprawnień do wyznaczania terminu i miejsca szczepienia, bez których niemożliwe jest zakwalifikowanie mieszkańca do skorzystania z transportu organizowanego przez miasto.

Miasto nie ma również kompetencji do zapewniania transportu sanitarnego i przewozów wymagających asysty lekarza czy pielęgniarki. Taki transport jest realizowany przez podmioty lecznicze w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Miasto nie dowozi też zespołów szczepiących do mieszkańców Krakowa – tę usługę świadczą punkty szczepień. 

Przygotowanie przed kontaktem z infolinią

Osoby zgłaszające chęć skorzystania z organizowanego przez miasto transportu, będą proszone o odpowiedź na kilka pytań, weryfikujących uprawnienia i możliwość objęcia tą usługą. Dlatego przed skontaktowaniem się z infolinią należy przygotować niezbędne dokumenty i informacje pozwalające na prawidłowe przyjęcie zgłoszenia, takie jak:

  • dane osoby, dla której transport jest zamawiany, w tym adres zamieszkania
  • aktualny numer orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie R lub N, albo, odpowiednio, I grupę z wymienionymi schorzeniami (dane wymagane wyłącznie podczas rejestracji osoby niepełnosprawnej)
  • informacje o występowaniu obiektywnych i niemożliwych do przezwyciężenia trudności w dotarciu tej osoby do punktu szczepień
  • informacje o zakresie niezbędnego wsparcia, w tym środka transportu, jaki powinien zostać zapewniony (np. dostosowanie do przewozu osoby na wózku inwalidzkim, konieczność zabrania wózka, balkoniku)

 

Przygotowanie do skorzystania z usługi transportu

Przewoźnicy współpracujący z miastem realizują usługę w systemie „od drzwi do drzwi”. Oznacza to, że osoba korzystająca z transportu powinna być przygotowana, w tym odpowiednio ubrana i zabezpieczona, na czas podróży i pobytu w punkcie szczepień. Musi także posiadać przy sobie potrzebne dokumenty. W wyjątkowych sytuacjach i w fizycznych utrudnieniach, kierowca pomoże zejść od drzwi mieszkania do samochodu i wsiąść do niego.

Kierowca nie może jednak asystować osobie przewożonej w punkcie sczepień. Dlatego ważne jest, aby rodziny/opiekunowie osób korzystających z usługi transportu udzielali wsparcia swoim bliskim czy podopiecznym w przygotowaniu i korzystaniu z transportu, a także przy procedurze związanej ze szczenieniem (np. pomoc w gabinecie, udzielenie informacji o przebytych chorobach lub przyjmowanych lekarstwach). Osoby asystujące mają prawo do bezpłatnego skorzystania z transportu wraz z osobą uprawnioną.

Od 15 stycznia na konkretny termin szczepienia rejestrują się osoby, które skończyły 80 lat, a od 22 stycznia – osoby, które skończyły 70 lat. Szczepienia dla tych grup osób rozpoczęły się 25 stycznia.

Rejestracja na szczepienia:  

Szczegółowe informacje na temat Narodowego Programu Szczepień dostępne są na rządowej stronie internetowej gov.pl.

szczepimy się_gov

bs_210125_4718.jpg-Transport seniorów
Transport seniorów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210125_4721.jpg-Transport seniorów
Transport seniorów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210125_4724.jpg-Transport seniorów
Transport seniorów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210125_4728.jpg-Transport seniorów
Transport seniorów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210125_4733.jpg-Transport seniorów
Transport seniorów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210125_4738.jpg-Transport seniorów
Transport seniorów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210125_4739.jpg-Transport seniorów
Transport seniorów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210125_4742.jpg-Transport seniorów
Transport seniorów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210125_4743.jpg-Transport seniorów
Transport seniorów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210125_4748.jpg-Transport seniorów
Transport seniorów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210125_4751.jpg-Transport seniorów
Transport seniorów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210125_4754.jpg-Transport seniorów
Transport seniorów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210125_4756.jpg-Transport seniorów
Transport seniorów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210125_4760.jpg-Transport seniorów
Transport seniorów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210125_4763.jpg-Transport seniorów
Transport seniorów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210125_4770.jpg-Transport seniorów
Transport seniorów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210125_4778.jpg-Transport seniorów
Transport seniorów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210125_4782.jpg-Transport seniorów
Transport seniorów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210125_4786.jpg-Transport seniorów
Transport seniorów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210125_4790.jpg-Transport seniorów
Transport seniorów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210125_4792.jpg-Transport seniorów
Transport seniorów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210125_4794.jpg-Transport seniorów
Transport seniorów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210125_4796.jpg-Transport seniorów
Transport seniorów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210125_4804.jpg-Transport seniorów
Transport seniorów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210125_4806.jpg-Transport seniorów
Transport seniorów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210125_4810.jpg-Transport seniorów
Transport seniorów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210125_4814.jpg-Transport seniorów
Transport seniorów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210125_4821.jpg-Transport seniorów
Transport seniorów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210125_4825.jpg-Transport seniorów
Transport seniorów Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_210125_4718.jpg-Transport seniorów
bs_210125_4721.jpg-Transport seniorów
bs_210125_4724.jpg-Transport seniorów
bs_210125_4728.jpg-Transport seniorów
bs_210125_4733.jpg-Transport seniorów
bs_210125_4738.jpg-Transport seniorów
bs_210125_4739.jpg-Transport seniorów
bs_210125_4742.jpg-Transport seniorów
bs_210125_4743.jpg-Transport seniorów
bs_210125_4748.jpg-Transport seniorów
bs_210125_4751.jpg-Transport seniorów
bs_210125_4754.jpg-Transport seniorów
bs_210125_4756.jpg-Transport seniorów
bs_210125_4760.jpg-Transport seniorów
bs_210125_4763.jpg-Transport seniorów
bs_210125_4770.jpg-Transport seniorów
bs_210125_4778.jpg-Transport seniorów
bs_210125_4782.jpg-Transport seniorów
bs_210125_4786.jpg-Transport seniorów
bs_210125_4790.jpg-Transport seniorów
bs_210125_4792.jpg-Transport seniorów
bs_210125_4794.jpg-Transport seniorów
bs_210125_4796.jpg-Transport seniorów
bs_210125_4804.jpg-Transport seniorów
bs_210125_4806.jpg-Transport seniorów
bs_210125_4810.jpg-Transport seniorów
bs_210125_4814.jpg-Transport seniorów
bs_210125_4821.jpg-Transport seniorów
bs_210125_4825.jpg-Transport seniorów
zdjęcie 25.01.2021, 17 13 38.jpg
Dowóz seniorów do punktów szczepień Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 25.01.2021, 17 13 47.jpg
Dowóz seniorów do punktów szczepień Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 25.01.2021, 17 14 11.jpg
Dowóz seniorów do punktów szczepień Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 25.01.2021, 17 14 32.jpg
Dowóz seniorów do punktów szczepień Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 25.01.2021, 17 14 50.jpg
Dowóz seniorów do punktów szczepień Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 25.01.2021, 17 15 02.jpg
Dowóz seniorów do punktów szczepień Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 25.01.2021, 17 15 08.jpg
Dowóz seniorów do punktów szczepień Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 25.01.2021, 17 15 18.jpg
Dowóz seniorów do punktów szczepień Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 25.01.2021, 17 15 29.jpg
Dowóz seniorów do punktów szczepień Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 25.01.2021, 17 15 47.jpg
Dowóz seniorów do punktów szczepień Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 25.01.2021, 17 16 19.jpg
Dowóz seniorów do punktów szczepień Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 25.01.2021, 17 16 21.jpg
Dowóz seniorów do punktów szczepień Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 25.01.2021, 17 25 18.jpg
Dowóz seniorów do punktów szczepień Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 25.01.2021, 17 25 44.jpg
Dowóz seniorów do punktów szczepień Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 25.01.2021, 17 26 13.jpg
Dowóz seniorów do punktów szczepień Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 25.01.2021, 17 27 11.jpg
Dowóz seniorów do punktów szczepień Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 25.01.2021, 17 27 53.jpg
Dowóz seniorów do punktów szczepień Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 25.01.2021, 17 28 01.jpg
Dowóz seniorów do punktów szczepień Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 25.01.2021, 17 28 21.jpg
Dowóz seniorów do punktów szczepień Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 25.01.2021, 17 28 24.jpg
Dowóz seniorów do punktów szczepień Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 25.01.2021, 17 30 36.jpg
Dowóz seniorów do punktów szczepień Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 25.01.2021, 17 30 38.jpg
Dowóz seniorów do punktów szczepień Bogusław Świerzowski / krakow.pl
zdjęcie 25.01.2021, 17 13 38.jpg
zdjęcie 25.01.2021, 17 13 47.jpg
zdjęcie 25.01.2021, 17 14 11.jpg
zdjęcie 25.01.2021, 17 14 32.jpg
zdjęcie 25.01.2021, 17 14 50.jpg
zdjęcie 25.01.2021, 17 15 02.jpg
zdjęcie 25.01.2021, 17 15 08.jpg
zdjęcie 25.01.2021, 17 15 18.jpg
zdjęcie 25.01.2021, 17 15 29.jpg
zdjęcie 25.01.2021, 17 15 47.jpg
zdjęcie 25.01.2021, 17 16 19.jpg
zdjęcie 25.01.2021, 17 16 21.jpg
zdjęcie 25.01.2021, 17 25 18.jpg
zdjęcie 25.01.2021, 17 25 44.jpg
zdjęcie 25.01.2021, 17 26 13.jpg
zdjęcie 25.01.2021, 17 27 11.jpg
zdjęcie 25.01.2021, 17 27 53.jpg
zdjęcie 25.01.2021, 17 28 01.jpg
zdjęcie 25.01.2021, 17 28 21.jpg
zdjęcie 25.01.2021, 17 28 24.jpg
zdjęcie 25.01.2021, 17 30 36.jpg
zdjęcie 25.01.2021, 17 30 38.jpg
pokaż metkę
Autor: Anna Latocha
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-01-15
Data aktualizacji: 2021-03-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź