Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zima w mieście – półkolonie dla dzieci z niepełnosprawnościami

Już po raz kolejny Kraków organizuje zimowy wypoczynek dla dzieci z niepełnosprawnościami. Półkolonie zimowe potrwają do 15 stycznia.

Fot. pixabay.com
pixabay.com

Oferta Miasta skierowana jest do uczniów klas I–IV szkoły podstawowej, którzy są samodzielni i mogą wziąć udział w półkolonii bez rodzica/opiekuna. Półkolonie organizowane są zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podczas półkolonii zostaną zachowane wszystkie zasady bezpieczeństwa i przestrzegane zalecenia rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, dotyczące stanu epidemii COVID-19. Półkolonie zimowe dla dzieci z niepełnosprawnościami, organizowane w ramach akcji „Zima w mieście 2021”. są finansowane lub współfinansowane przez Gminę Miejską Kraków, dlatego udział w nich jest bezpłatny.

 

Realizatorami wypoczynku zimowego są:

Szkolny Klub Sportowy RZAK

Termin: II turnus 11-15 stycznia, godz.8.00–16.00

Organizuje półkolonie integracyjne dla 72 dzieci poniżej 13. roku życia, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Na każdym z turnusów będą trzy grupy liczące po 12 dzieci. Miejscem półkolonii zimowej jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 90, w której SKS ma siedzibę na ul. Czarnogórskiej 14.

W półkolonii wezmą udział dzieci z niepełnosprawnościami, takimi jak: autyzm w tym z zespołem Aspergera, afazją ruchową, trudnościami w nauce wynikającymi z upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim.

W ramach półkolonii zapewniono organizację bezpiecznej aktywności sportowej tzn. zajęcia sportowe prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów: zespołowe gry sportowe, gimnastyka ogólnorozwojowa, gry i zabawy rekreacyjne, tenis stołowy, a także warsztaty psychoedukacyjne, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy oraz panel poświęcony zagadnieniom z zakresu ratownictwa medycznego.

W programie zaplanowano również wycieczkę do zoo i parku Jordana. Ponadto uczestnicy mają zapewniony transport oraz wyżywienie.

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja

Termin: 11-15 stycznia, godz.8.00–15.30

Półkolonia zimowa dla 12 dzieci z niepełnosprawnością wzroku jest realizowana na terenie placówki edukacyjnej – Zespołu Szkół i Placówek „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” przy ul. Tynieckiej 6.

W programie przewidziano integrację uczestników poprzez aktywizację ruchową, aktywność fizyczną i zajęcia muzyczne. Program obejmuje aspekty rewalidacyjne, rekreacyjne, edukacyjne, artystyczne i sportowe. W czasie turnusu zaplanowano zajęcia na świeżym powietrzu w oparciu o ścieżkę edukacyjno-sensoryczną i ogród przynależący do placówki, a także zajęcia na sali gimnastycznej, siłowni i w sali doświadczeń świata, znajdujących się w budynku.

Na turnusie realizowane będą zajęcia wokalno-muzyczne, zajęcia rytmiczne, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe (ergometry, piłka toczona dla niewidomych, tenis stołowy dla niewidomych), gry i zabawy, zajęcia edukacyjne (spotkanie z fizyką, ścieżka edukacyjno-sensoryczna), zajęcia rewalidacyjne (doskonalenie orientacji przestrzennej oraz czynności samoobsługowych) i zajęcia integracyjne realizowane w czasie wszystkich form zajęć.

Organizator zapewnia ponadto transport uczestników na zajęcia oraz wyżywienie.

Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski

Termin: 11-15 stycznia, godz. 8.30–16.00

Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży z wadą słuchu i mowy pozostających pod stałą opieką Specjalistycznej Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG, dzieci i młodzieży z wadą słuchu i mowy, uczęszczających do krakowskich szkół integracyjnych oraz słyszących dzieci rodziców głuchych. W ramach półkolonii zostaną utworzone dwie grupy liczące po 12 dzieci. Miejscem półkolonii będzie Szkoła Podstawowa nr 58 przy ul. Pigonia.

Program w szczególności nastawiony będzie na integrację w oparciu o aktywizację ruchową, zajęcia muzyczne, plastyczne, robótek ręcznych. W ramach półkolonii planowane są zajęcia z muzykoterapii, ceramiki, szycia maskotek, warsztatów edukacyjnych oraz zajęć sportowych. Dzieciom czas będą urozmaicać zaproszeni goście: magik i kuglarze. Organizator planuje również wyjścia do ICE i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na warsztaty edukacyjne.

Uczestnicy półkolonii otrzymają również wyżywienie.

Fundacja Poland Business Run

Termin: II turnus: 11-15 stycznia, w godzinach: 8.00–16.00

Miejscem organizacji półkolonii zimowych jest Szkoła Podstawowa nr 32 im. Karola Chodkiewicza na ul. Królowej Jadwigi 78. W zajęciach weźmie udział łącznie 24 dzieci uczęszczających do klas I–IV ze szkół podstawowych, szkół integracyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych mieszkające i/lub uczęszczających do szkoły na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Każdy z turnusów obejmie grupę maksymalnie 12 dzieci.

Uczestnikami półkolonii są dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, m.in. z obniżoną sprawnością sensoryczną, społeczną oraz intelektualną, zespołem Downa, autyzmem, zespołem Aspergera, dziecięcym porażeniem mózgowym, obniżona sprawnością ruchową.

W ramach półkolonii zostaną zorganizowane zajęcia uaktywniające dzieci oraz różnego rodzaju zajęcia sportowe, gry i zabawy. Nad bezpieczeństwem uczestników półkolonii będzie czuwała wykwalifikowana kadra specjalistów. Ponadto organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie oraz transport na zajęcia wraz z dowozem dzieci z określonych punktów w Krakowie.

Więcej informacji na stronie internetowej polandbusinessrun.pl

Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT

Termin: II turnus: 11-15 stycznia, w godzinach: 8.00–16.00

Miejscem realizacji półkolonii integracyjno-sportowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 2. Celem półkolonii jest wspieranie aktywności integracyjnej dzieci poprzez sport, ruch, edukację i jednocześnie odciążenie rodziców dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Forma wypoczynku przewidziana jest wyłącznie dla dzieci I–IV szkół podstawowych, szkół integracyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych i szkół specjalnych, które mają możliwość przebywać (bez udziału rodzica/opiekuna prawnego/faktycznego) pod opieką zapewnioną przez organizatorów i brać udział w zajęciach. W półkoloniach może uczestniczyć maksymalnie grupa do 48 osób (cztery grupy po 12 osób) w każdym z dwóch turnusów (łącznie 96 osób w dwóch turnusach), z czego część dzieci to grupa z niepełnosprawnościami. Każdego dnia będą prowadzone zajęcia o charakterze sportowym pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej i trenerskiej. W trakcie turnusów będą realizowane zajęcia integracyjno-sportowe o charakterze edukacyjno-poznawczym.

W ramach półkolonii zapewnione będą dwa posiłki: drugie śniadanie i obiad dla wszystkich uczestników.

Więcej informacji na stronie internetowej prolandsport.pl

Realizację ferii zimowych zleca i koordynuje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – Referat ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami. Telefon kontaktowy: 12 616 5075, 12 616 5278.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2021-01-11
Data aktualizacji: 2021-01-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat