Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zielono na Prądniku Czerwonym. I nie tylko

Pod koniec 2020 r. zakończone mają zostać prace nad utworzeniem parku Ogród nad Sudołem, natomiast do połowy 2021 r. zagospodarowane zostaną bulwary Białuchy – te oba zielone tereny znajdują się w Dzielnicy III Prądnik Czerwony. Natomiast cały Kraków sukcesywnie zazielenia się na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa i programu zwiększania lesistości Krakowa.

Fot. Zarząd Zieleni Miejskiej
Zarząd Zieleni Miejskiej

Z inicjatywą utworzenia na terenie Dzielnicy II Grzegórzki oraz Dzielnicy III Prądnik Czerwony Linearnego Parku Rzecznego Bulwary Białuchy wystąpił Dominik Jaśkowiec, przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

– To mój kolejny zielony projekt, realizowany w formule projektowania partycypacyjnego. Niemal dokładnie trzy lata temu, w październiku i listopadzie 2017 r., odbyły się warsztaty projektowania bulwarów organizowane przez Miejskie Centrum Dialogu, Radę Dzielnicy III Prądnik Czerwony oraz Zarząd Zieleni Miejskiej. Mieszkańcy pod okiem architektów stworzyli koncepcję bulwarów Białuchy – rzeki zwanej też Prądnikiem – na odcinku pomiędzy ul. Wileńską a al. 29 Listopada (bulwar Wiśniowa). Bulwary Białuchy to wielofunkcyjny teren rekreacyjny, który docelowo połączy Dąbie, Olszę i Prądnik Czerwony, a ściślej mówiąc – Dzielnicę II z Dzielnicą III. Pierwszy etap tego projektu, tj. bulwar Wiśniowa – jest w trakcie realizacji – mówi Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Zagospodarowanie bulwarów Białuchy realizowane jest przez Zarząd Zieleni Miejskiej ze środków miejskich i Dzielnicy III Prądnik Czerwony. W ramach zadania zrewitalizowany zostanie teren zlokalizowany wzdłuż rzeki Białucha, na odcinku ograniczonym ulicami Czerwoną, Celarowską i Wileńską.

Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącej nawierzchni i elementów małej architektury, wycinkę drzew i krzewów w złym stanie fitosanitarnym, przesadzenie trzech drzew, położenie nawierzchni asfaltowej na alejkach oraz drewnianej na tarasach, budowę nowych placów zabaw, montaż ławek i urządzeń do ćwiczeń, wymianę lamp parkowych, nasadzenia drzew i krzewów, utworzenie łąki kwietnej oraz regenerację istniejącego trawnika.

Obecnie zakończony został pierwszy etap inwestycji. Wykonano nawierzchnie asfaltowe na alejkach i część nawierzchni drewnianych na tarasach i pod ławkami. Wymieniono okablowanie i położono fundamenty pod nowe słupy lamp parkowych. Zainstalowano urządzenia do ćwiczeń w strefie seniora, powstało boisko do koszykówki, zamontowano ławki i kosze na śmieci, a także nasadzono drzewa. We wrześniu zostaną postawione nowe lampy. Etap ten kosztował 1 mln 690 tys. 890 zł. Zarząd Zieleni Miejskiej planuje w tym roku ogłosić przetarg na wykonanie pozostałych prac, aby zakończyć inwestycję. Planowany koszt prac do zlecenia to ok. 2 mln 200 tys. zł. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na połowę maja przyszłego roku.

Ogród nad Sudołem w typie założenia folwarcznego

Jak możemy przeczytać w materiałach przygotowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, jednym z głównych źródeł inspiracji przy opracowywaniu koncepcji parku przy ul. Naczelnej w Krakowie było założenie folwarczne w Sobolewie. Park ma czytelnie nawiązywać do przeszłości miejsca, czyli pozostałości dawnego folwarku dominikańskiego. Projektanci chcą zachować naturalny charakter przyrodniczy terenów nad Sudołem. Park zostanie podzielony na strefy – powstanie ogród reprezentacyjny z altaną i atrakcyjnymi nasadzeniami, przestrzenie sportowe, rabaty różane w układzie poletek, plac zabaw w typie wiejskiej zagródki oraz enklawa drzew – symboliczne arboretum.

– Ogród nad Sudołem to pierwsza część Parku Rzecznego Rozrywka – zielonej klamry mającej spiąć wzdłuż koryta potoku Sudół Dominikański – zwanego też Rozrywką – dwa parki: Zaczarowanej Dorożki i Redutę. W powstanie tego parku jestem zaangażowany od ponad 15 lat, czyli od 2004 r. Niestety, na przeszkodzie w jego utworzeniu, stoją kwestie własności gruntów. Część z tych problemów udało się rozwiązać, dlatego w rejonie ul. Naczelnej powstaje duży skwer, o powierzchni ponad 1 ha, nazwany przez mieszkańców Ogrodem nad Sudołem. Park przyjmie formę ogrodu osiedlowego – informuje Dominik Jaśkowiec.

Park Ogród nad Sudołem jest w trakcie realizacji. Prace nadzoruje Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, zakończenie zadania przewidywane jest na czwarty kwartał 2020 r., koszty inwestycji wyniosą 3 mln 258 tys. 744 zł.

Nowe drzewa z programu

W grudniu 2019 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła „Powiatowy program zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018–2040”. Program określa zasady i warunki zwiększenia powierzchni lasów na terenie gminy miejskiej Kraków, docelowo na poziomie nie mniejszym niż 8 proc. powierzchni gminy.

– Jest to program ważny, rewolucyjny, ponieważ zakłada nasadzenie na terenie miasta bardzo dużej liczby – mówi się nawet o kilkunastu milionach – drzew, które będą produkować tlen, walczyć ze smogiem i pozytywnie wpływać na klimat. Utworzą fajne tereny rekreacyjne dla mieszkańców, bo las to też miejsce, które służy rekreacji, szczególnie las w mieście. I miejmy nadzieję, że ten ambitny plan zwiększenia dwukrotnie obszaru powierzchni lasów w Krakowie zostanie zrealizowany z pożytkiem dla nas wszystkich – mówił rok temu w wywiadzie dla dwutygodnika miejskiego „Kraków.PL” inicjator programu Dominik Jaśkowiec.

Mimo że program ten przyjęty został dopiero pod koniec 2019 r., już w 2018 r. w ramach zalesień posadzono blisko 13 tys. sadzonek na ok. 3 ha w obszarze: Kujaw, Branic, Olszanicy, Witkowic. W kolejnym roku posadzono 120 tys. sadzonek na ok. 23 ha w obszarze ul. Bartniczej, w rejonie Kujaw, Branic, Baryczy. Natomiast w 2020 r., wiosną posadzono ok. 74 tys. sztuk na ok. 15 ha w obszarach: Witkowice, Rysi Stok, ul. Księcia Józefa, ul. Kąkolowa/Chałupki, Okręglik oraz Krzemieniecka/ Berdyczowska.

Zarząd Zieleni Miejskiej na swoich stronach poinformował, że maju 2020 r. zakończone zostały prace terenowe związane z opracowaniem planu zalesień realizowane w ramach „Powiatowego programu zwiększenia lesistości miasta Krakowa na lata 2018–2040”.

Tekst ukazał się w dwutygodniku Kraków.pl

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: MAŁGORZATA KUBOWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat