Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Sprawozdanie ze współpracy miasta z NGO w roku 2019

Przedsięwzięcia z zakresu spraw społecznych, inicjatywy skierowane do seniorów i młodzieży, nieodpłatna pomoc prawna czy mieszkania chronione dla osób w kryzysie bezdomności, inicjatywy z zakresu wielokulturowości, kulturalne i sportowe – to tylko wybrane przykłady pokazujące zakres współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi (NGO), wymienione w sprawozdaniu za 2019 rok.

Fot. pixabay.com

Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi zadania miasta z różnych obszarów mogą być realizowane z wykorzystaniem dodatkowego potencjału. Współpraca ta umacnia partycypację społeczną – co ważne zwłaszcza w rozwiązywaniu lokalnych problemów – i jest jednym z elementów długofalowej Strategii Rozwoju Krakowa w zakresie celów związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.

Kraków współpracuje z organizacjami pozarządowymi zarówno na zasadzie współpracy finansowej, jak też korzystając z różnych form pozafinansowych, takich jak między innymi: informowanie, prowadzenie konsultacji, tworzenie wspólnych zespołów doradczych, wspieranie międzysektorowej współpracy i III sektora w profesjonalizowaniu się oraz w działaniach promocyjnych, a także wzmacnianie potencjału sektora pozarządowego.

W ubiegłym roku we współpracy z organizacjami pozarządowymi miasto zrealizowało wiele zadań. Wśród nich były między innymi przedsięwzięcia z zakresu polityki społecznej i zdrowia, a także inicjatywy z zakresu wielokulturowości i przeciwdziałania dyskryminacji. Można tu wymienić na przykład projekty skoncentrowane na integracji osób z niepełnosprawnościami, takie jak konferencje, kongresy, turnieje, szkolenia, półkolonie, organizowany cyklinie Tydzień Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością” czy Tramwaj Praw Człowieka, który jeździł po Krakowie 10 grudnia jako mobilny punkt zachęcający do rozmowy o otwartości, równości i przeciwdziałaniu dyskryminacji.

Wiele inicjatywy realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi ma jednak charakter długoterminowy lub cykliczny i odbywa się w oparciu o Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019-2022. Można tu wymienić funkcjonowanie Centrum Obywatelskiego mieszczącego się przy ul. Reymonta 20, Centrów Aktywności Seniora czy udzielane mieszkańcom wsparcie w postaci usług opiekuńczych.

Organizacje pozarządowe angażowane są też w decyzje i działania mające wpływ na kierunki rozwoju miasta – dla przykładu można przypomnieć, że Komisje Dialogu Obywatelskiego zrzeszają przedstawicieli aż 114 NGO, a organizacje pozarządowe współpracują także z Miejskim Centrum Dialogu czy zgłaszają pomysły w ramach Inicjatywy Lokalnej.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi można znaleźć tutaj, a aktualne informacje w tym zakresie na bieżąco można śledzić na stronie internetowej ngo.krakow.pl.

pokaż metkę
Autor: ANNA LATOCHA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-06-09
Data aktualizacji: 2020-06-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź