Biznes rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Pomoc w ramach rządowej tarczy antykryzysowej

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie uruchamia rozwiązania zapisane w tzw. tarczy antykryzysowej. Od piątku, 3 kwietnia mikroprzedsiębiorcy mogą się ubiegać o mikropożyczki.

Fot. gov.pl

Przepisy, które mają na celu wspomóc polskich przedsiębiorców, a także zapewnić ochronę pracownikom i pracodawcom w obliczu kryzysu gospodarczego, weszły w życie 1 kwietnia. Jednym z ważniejszych rozwiązań tzw. tarczy antykryzysowej są pożyczki udzielane pracodawcom na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności w wysokości 5 tys. zł. Zadanie to realizowane będzie przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie.

Udzielone wsparcie będzie mieć charakter bezzwrotny, jeżeli mikroprzedsiębiorca przez okres trzech miesięcy od dnia jego udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. W przeciwnym wypadku pożyczka podlega zwrotowi przez okres 12 miesięcy.

O pożyczkę mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy.

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania mikropożyczki, w tym obowiązujące instrukcje oraz zasady, znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W serwisie resortu pracy znajdują się również wszystkie wnioski wraz z załącznikami, jakie należy złożyć w urzędzie pracy.

Zasady składania dokumentów dotyczących wsparcia w formie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy:

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dwoma egzemplarzami podpisanej umowy należy złożyć do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Można to zrobić:

  • elektronicznie przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie praca.gov.pl,
  • elektronicznie przy wykorzystaniu platformy ePUAP,
  • elektronicznie przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres e-mail: grodzki@gup.krakow.pl,
  • składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do dedykowanej wrzutni na dokumenty znajdującej się przy wejściu do siedziby Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie,
  • przesyłając tradycyjną pocztą na adres Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków. Liczy się data stempla pocztowego.

Grodzki Urząd Pracy prosi o pobieranie druków i wniosków ze strony internetowej urzędu, ponieważ tylko one będą rozpatrywane.

pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2020-04-03
Data aktualizacji: 2020-04-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź