Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Budżet obywatelski: złóż projekt i zmieniaj Kraków

Można już składać projekty, które w tym roku będą ubiegać się o środki finansowe i poparcie krakowian w ramach siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Przez cały miesiąc będziemy czekać na propozycje działań i przedsięwzięć, jakich życzą sobie mieszkańcy, aby nam wszystkim żyło się w mieście lepiej i bardziej komfortowo.

Fot. budzet.krakow.pl
budzet.krakow.pl

Przypomnijmy, w tym roku wnioskodawcy, a potem biorący udział w jesiennym głosowaniu zdecydują, jak wydać łącznie 32 mln zł. Tym razem dużo większe niż do tej pory środki trafią do dzielnic –  aż 25,6 mln zł. Reszta – 6,4 mln zł – zostanie rozdysponowana na zadania ogólnomiejskie.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski do budżetu obywatelskiego można składać wyłącznie drogą internetową, za pośrednictwem platformy na stronie internetowej budzet.krakow.pl.

Aby to zrobić, należy zarejestrować się w platformie (bądź zalogować w przypadku osób, które już mają założone konto) oraz uzupełnić formularz internetowy zgłoszenia projektu. Aby założyć konto, należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz e-mail i numer telefonu kontaktowego wnioskodawcy. Pod wskazanym numerem i mailem wnioskodawca powinien być dostępny – to ważne na etapie weryfikacji formalnej oraz merytoryczno-prawnej, kiedy może być niezbędny kontakt ze strony urzędu.

Samo złożenie pomysłu przebiega w kilku krokach. W pierwszym wnioskodawca musi podać podstawowe dane zgłaszanej propozycji: czy ma ona charakter dzielnicowy czy ogólnomiejski, jaki jest jej tytuł, kategoria (np. kultura, zieleń, infrastruktura), miejsce realizacji oraz w maksymalnie 250 znakach ją opisać. Następnie autor propozycji powinien ją szczegółowo opisać, wykazując m.in. jej ogólnodostępność.

To jak bardzo szczegółowy będzie opis, zależy od charakteru przedsięwzięcia. Jeśli to zadanie o charakterze „twardym” opis powinien zawierać, np. wskazanie materiału, z jakiego ma być wykonana ławka lub urządzeń na placu zabaw. Jeśli propozycja należy do „miękkich” to należy wskazać np. na czym mają polegać warsztaty i do kogo będą adresowane.

W tej części autor projektu musi także przedstawić argumenty przemawiające za jego realizacją, dodać załączniki (np. mapki i zdjęcia) oraz określić harmonogram i kosztorys zadania. Trzeba pamiętać, że wszystkie zadania będą realizowane dopiero w kolejnym roku kalendarzowym (budżetowym). Oznacza to, że realizacja projektów zgłoszonych w roku 2020 rozpocznie się dopiero w roku 2021.

W kolejnym kroku wnioskodawca może zdecydować, czy projekt zapisuje do późniejszej edycji i uzupełnienia czy też jest on już gotowy do zapisania i przesłania do weryfikacji.

Więcej czasu na zebranie podpisów

Aby projekt był kompletny, należy złożyć listę poparcia, która generuje się automatycznie przy składaniu projektu. Trzeba ją wydrukować i zebrać: 15 podpisów mieszkańców dzielnicy - w przypadku projektów dzielnicowych i 15 podpisów mieszkańców Krakowa - w przypadku projektów ogólnomiejskich.

W związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców wymagana lista poparcia może być dostarczona w terminie późniejszym – maksymalnie do 24 lipca. Złożone projekty przejdą równoległą weryfikację formalną i merytoryczno-prawną. Dodatkowe informacje dotyczące uzupełnień list poparcia będą przekazywane wnioskodawcom korespondencją mailową lub telefonicznie. Dostarczenie listy poparcia jest elementem niezbędnym do prawidłowego złożenia projektu!

Gdzie po pomoc?

Aby mieć pewność, że wniosek zostanie sprawnie oceniony i nie będzie potrzeby jego uzupełnień, już na etapie jego przygotowania warto skonsultować się z pracownikami merytorycznych komórek organizacyjnych UMK lub miejskich jednostek organizacyjnych.

Numery telefonów są dostępne tutaj. Urzędnicy odpowiedzą na pytania, czy możliwa jest realizacja projektu według wstępnego zamysłu, jak zaplanować harmonogram realizacji zadania i jakie sumy wziąć pod uwagę szacując kosztorys.

Harmonogram budżetu obywatelskiego

Etap składania projektów będzie trwał do 30 kwietnia. Do 31 lipca przeprowadzona zostanie weryfikacja formalna oraz prawna zgłoszonych zadań, a 7 sierpnia nastąpi ogłoszenie wyników dokonanej oceny. W dniach 7-14 sierpnia wnioskodawcy, których pomysły zostały ocenione negatywnie, będą mogli składać protesty, które zostaną rozpatrzone do 31 sierpnia. 10 września ogłoszona zostanie lista projektów poddanych pod głosowanie, które odbędzie się w dniach 26 września-5 października. 26 października poznamy zwycięskie projekty, które będą realizowane w 2021 r.

pokaż metkę
Autor: JOANNA KORTA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat