Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zamknięcie hoteli i innych miejsc noclegowych!

Od 1 kwietnia obowiązują kolejne ograniczenia w związku z epidemią koronawirusa.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl
Bogusław Świerzowski / krakow.pl

W związku z obowiązywaniem od dnia 08 marca 2020 r. przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) oraz wejściem w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 566) informuję, że:

zgodnie z § 1. ww. rozporządzenia „Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Na podstawie § 8. ust. 1. pkt  1 lit. k  ww. rozporządzenia „W okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1, ustanawia się czasowe ograniczenie prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty, działalności:

związanej z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu  art. 3 ust. 1 pkt 8  ustawy  z dnia  29 sierpnia  1997 r. o usługach  hotelarskich  oraz  usługach  pilotów  wycieczek  i przewodników  turystycznych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 238)”.

 

Zgodnie z § 9. ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, ograniczenia, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. k , polegają na całkowitym zakazie, w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r., prowadzenia działalności, z wyłączeniem realizacji usług polegających na zapewnieniu miejsca zakwaterowania dla osób:

a) objętych kwarantanną lub izolacją,

b) wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295),

c) w związku z wykonywaniem przez nie czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej.

Nowe wyjaśnienia dotyczące zakazu:

Hotele i inne miejsca noclegowe mogą pozostać otwarte również dla osób, które były zakwaterowane w obiekcie noclegowym przed 31 marca. Szczegóły tutaj.

Powyższe przepisy nie wpływają na status obiektów, które zostały wpisane do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Pozostają one nadal w ww. ewidencji,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 238).

NOWE!!!

Informujemy również, że z dniem 31 marca 2020 r. opublikowano Ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568

W treści ww. ustawy czytamy:

"Art. 19. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374) w art. 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Domniemywa się, że w obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie bez uprzedniego zgłoszenia do właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38, nie są spełnione wymagania sanitarne, o których mowa w ust. 1 pkt 2.”."

pokaż metkę
Osoba publikująca: Magdalena Brzostowska
Podmiot publikujący: Wydział Ds. Turystyki
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat