Nie tylko o balecie

Radni z Komisji Kultury i Ochrony Zabytków spotkali się podczas posiedzenia z Agnieszką Glińską, dyrektorem artystycznym Art Color Ballet oraz Agnieszką Łakomą, Plastykiem Miejskim.

Nie tylko o balecie
Fot. Agnieszka Glińska

W 1998 roku Agnieszka Glińska, zafascynowana tańcem, muzyką i malarstwem, założyła w Krakowie zespół Art Color Ballet. Pierwszy spektakl był formą eksperymentu performance łączącego malarstwo na ciele, żywą muzykę oraz taniec. Ogromne zainteresowanie tą nową formą sztuki doprowadziło do stworzenia pierwszego w Polsce zespołu tańca wykorzystującego w spektaklach bodypainting. Autorskie kompozycje choreografii, scenografii, muzyki oraz makijażu ciała, tworzą spektakl malarstwa ożywionego. Zespół współtworzą profesjonalni tancerze, pasjonaci sztuki tańca i malarstwa, performerzy, akrobaci, muzycy, plastycy i charakteryzatorzy. Dzięki połączeniu tak wielu środków ekspresji artystycznej zespół wypracował nowy sposób wyrazu. Zespół liczy ok. 40 członków. Radny Adam Kalita pytał, w jaki sposób radni mogliby pomóc zespołowi. – Szukamy stałego miejsca do działania. Mamy lokal w Rynku Głównym, ale nie spełnia on nietypowych potrzeb. Jesteśmy w trakcie rozmów z dyrekcją NCK, gdzie moglibyśmy wynająć salę, ale potrzebny jest jej remont – mówiła Agnieszka Glińska.

Agnieszka Łakomy opowiedziała radnym o swoich obowiązkach. – Plastyk Miasta integruje środowisko artystyczne z urzędem, tworzy katalog dobrych praktyk, czyli wzorce zasad lokalizacji nośników informacji wizualnej w Krakowie – mówiła Plastyk Miasta. Radny Jakub Kosek pytał, czy niepasujący do wyglądu Rynku Głównego sklep sieci „Żabka” uzyskał stosowne pozwolenia. – Nie uzyskał ani opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków, ani Miejskiego Plastyka. Wyjaśniamy tę sprawę – mówiła Agnieszka Łakoma.

Radni  pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ustanowienia „Nagrody Krakowa - Miasta Literatury UNESCO”. – Nagroda ta ma na celu wspieranie wartościowych inicjatyw wydawniczych. Będą ją mogli otrzymać: pisarze, tłumacze, ilustratorzy czy redaktorzy. Przeznaczone jest na nią 200 tys. zł – mówiła Katarzyna Jakubowiak, koordynator projektu.

Pozytywną opinię otrzymał również projekt uchwały w sprawie Udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w 2020 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności.

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: EWELINA GARBACKA-KALEMBA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także