Komunikat archiwalny

Nowy park miejski w Czyżynach

Rada Miasta Krakowa na sesji 8 stycznia przyjęła przygotowany przeze mnie projekt uchwały kierunkowej w sprawie utworzenia parku miejskiego pod roboczą nazwą „Park Centralny”. Projekt dotyczy obszaru od ul. Centralnej do ul.  Piotra Tomickiego i dalej w kierunku Łąk Nowohuckich.

Nowy park miejski w Czyżynach
Fot. Archiwum prywatne

Pomimo że na części tego terenu zostały już zrealizowane nowe inwestycje, dalej jest on bogaty w roślinność. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczony jest na tym obszarze teren z przeznaczeniem pod zieleń urządzoną, co otwiera drogę do utworzenia nowego parku. Mogłoby to być doskonałe zielone połączenie, którego przedłużenie w stronę ronda Dywizjonu 308 pozwoliłoby de facto na stworzenie zielonego szlaku – od placu Centralnego do parku Lotników Polskich. W okolicy ulic Centralnej i Sołtysowskiej powstaje w ostatnich latach coraz więcej nowych bloków, zabudowa się rozwija. Podobnie dzieje się od strony ulicy bpa Piotra Tomickiego. Konieczne jest zabezpieczenie terenu zielonego dla obecnych i przyszłych mieszkańców tych okolic, tak żeby mieli oni miejsce do wypoczynku, rekreacji i uprawiania sportu.

Nazwę nadadzą mieszkańcy?

W nawiązaniu do placu Centralnego i ulicy Centralnej projekt parku zatytułowałem roboczo „Park Centralny”, ale nazwa tak naprawdę może być wskazana na końcu prac przez samych mieszkańców. Po przyjęciu tej uchwały rozmawiałem z wicedyrektorem Zarządu Zieleni Miejskiej. Obiecał on, że jednostka ta do połowy 2020 r. – razem z Wydziałem Skarbu Miasta – przeprowadzi analizę własności działek na obszarze planowanego parku. Część z nich już jest miejska, część trzeba będzie wykupić. Do tego konieczne jest ustalenie ich statusu w księgach wieczystych, sprawdzenie, czy nie toczą się sprawy o odzyskanie terenu - w Krakowie jest dużo takich obszarów - oraz czy nie ma innych przeciwwskazań. Po dokonaniu tej analizy, w drugiej połowie roku powinny odbyć się konsultacje z mieszkańcami dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu, tak żeby mogli oni już na pierwszym etapie prac wskazać, jak powinien wyglądać park. Następnym krokiem będzie przygotowanie projektu z uwzględnieniem wyniku konsultacji oraz możliwości finansowych i przestrzennych. Dokument ten powinien być sporządzony w taki sposób, aby jak najlepiej chronić zieleń istniejącą na omawianym obszarze. Po zaakceptowaniu projektu czeka nas krok najważniejszy, czyli zapewnienie finansowania prac w budżecie miasta i sama realizacja planu poprzedzona wykupem koniecznych działek. Projekt będzie realizowany najprawdopodobniej etapami. Zależy to od tego, jak szybko uda się wykupić grunty.

Uchwała unieważniona, ale działamy

Dwunastego lutego dotarła do mnie informacja o unieważnieniu przez Wojewodę Małopolskiego przyjętej przez radnych uchwały kierunkowej. Uchwała miała pozytywną opinię radców prawnych Urzędu Miasta Krakowa, ale zdaniem Wojewody Rada Miasta przekroczyła swoje uprawnienia. Jednak ta decyzja to tylko drobna przeszkoda na drodze do utworzenia parku. Złożę taki sam projekt – tym razem jako rezolucję Rady, której Wojewoda nie powinien unieważnić po przyjęciu. Niezależnie od tego Zarząd Zieleni Miejskiej może prowadzić wszystkie prace, które zostały wcześniej zaplanowane. Cel mamy jasno wyznaczony. Nie uda się go zrealizować w miesiąc czy w rok, ale krok po kroku będziemy podejmować wszystkie działania konieczne, aby go osiągnąć.


Łukasz Sęk, radny Miasta Krakowa

dwutygodnik

Pokaż metkę
Autor: Łukasz Sęk
Osoba publikująca: EWELINA GARBACKA-KALEMBA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także