Komunikat archiwalny

Umowa na budowę klastra innowacji na Zabłociu podpisana

Najpierw projekt budowlany, potem pozwolenie na budowę i na koniec realizacja prac. We wtorek, 11 lutego Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie i Mostostal Warszawa SA podpisały umowę dotyczącą budowy Klastra innowacji społeczno-gospodarczych Zabłocie 20.22.

Umowa na budowę klastra innowacji na Zabłociu podpisana
Fot. materiały prasowe / ZIM

To właśnie oferta Mostostal Warszawa SA okazała się najkorzystniejsza spośród pięciu propozycji złożonych w przetargu na zaprojektowanie i budowę klastra. Wprawdzie wyniki przetargu zostały zaskarżone do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, która jednak podtrzymała decyzję komisji przetargowej, co otworzyło drogę do podpisania umowy ze zwycięską firmą.

– To będzie pierwsze takie miejsce w Krakowie zorganizowane przez samorząd, gdzie swoje aspiracje i pomysły będą mogli rozwijać przedstawiciele różnych środowisk. Tym bardziej cieszymy się, że udało się rozstrzygnąć postępowanie przetargowe i skutecznie wyłonić wykonawcę. Harmonogram prac jest ambitny, bo już w połowie przyszłego roku klaster powinien zostać oddany do użytku – powiedział Łukasz Szewczyk, dyrektor ZIM w Krakowie.

– Mostostal Warszawa kolejny raz zaznacza swoją wysoką aktywność na terenie województwa małopolskiego, na którym obecnie realizuje szereg inwestycji, m.in. osiedle Przyzby-Zalesie, z mieszkaniami przeznaczonymi na potrzeby komunalne, czy obiekty Akademii Górniczo-Hutniczej. Dodatkowo, w ostatnich latach realizowaliśmy w Krakowie szereg ważnych obiektów użyteczności publicznej, m.in. Dworzec PKP Kraków Główny czy ostatnio oddany do użytkowania po przebudowie Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza  – powiedział Grzegorz Danikiewicz, dyrektor handlowy w Obszarze Wschodnim w firmie Mostostal Warszawa. – Klaster innowacji społeczno-gospodarczych to dla nas ważny projekt, który zrealizuje zespół wysoko wykwalifikowanych i zaangażowanych inżynierów, specjalizujących się w formule „Zaprojektuj i zbuduj” – dodał Danikiewicz.

Klaster innowacji społeczno-gospodarczych Zabłocie 20.22 to pomysł na wspólną przestrzeń, która ma zapewnić techniczne i organizacyjne warunki do pracy, nauki, czy spędzania wolnego czasu dla różnych środowisk: startupów i mikroprzedsiębiorstw, grup twórczych, organizacji społecznych, mieszkańców i grup nieformalnych, każdego, kto jest zainteresowany rozwijaniem swej aktywności. Udział w funkcjonowaniu klastra będzie miał też samorząd. Planuje się, że swoją siedzibę w nowej przestrzeni będą miały miejskie instytucje odpowiedzialne za wspieranie inicjatyw społecznych, dialog i współpracę z organizacjami społecznymi. Klaster powstanie oparciu o dwa istniejące budynki magazynowe przy ul. Zabłocie, w rejonie torów kolejowych.

Zgodnie z podpisaną umową, za realizację zadania Mostostal Warszawa SA otrzyma kwotę 39 253 583,09 złotych.

Mostostal Warszawa SA należy do grona największych firm budowlanych w Polsce. Siedem dekad obecności firmy na rynku budowlanym zaowocowało realizacją inwestycji we wszystkich kluczowych segmentach rynku budowlanego w kraju i Europie. W swoim działaniu spółka łączy wieloletnią tradycję polskiej myśli inżynierskiej z profesjonalną organizacją i szerokim wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Mostostal Warszawa jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych niemal od początku istnienia krajowego rynku kapitałowego. Głównym akcjonariuszem spółki jest Acciona SA – hiszpańska firma działająca w sektorze infrastruktury, energetyki odnawialnej oraz gospodarki wodnej. Mostostal Warszawa SA jest głównym udziałowcem kilku przedsiębiorstw tworzących Grupę Kapitałową Mostostal Warszawa.

Projekt ma unijne dofinansowanie w wysokości 15 631 922 złotych ze środków przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rewitalizację w ramach Osi 11 – Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 – Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 – Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

Adres:
ul. Zabłocie 20-22, Kraków

Pokaż metkę
Autor: Jan Machowski/ ZIM
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także