Komunikat archiwalny

Park Bednarskiego czeka rewitalizacja

W najbliższych latach park Bednarskiego zostanie poddany rewitalizacji. W tym roku rozpisany zostanie przetarg na wykonanie robót budowlanych, a w 2022 r. mieszkańcy zobaczą to miejsce w nowej odsłonie.

Park Bednarskiego czeka rewitalizacja
Fot. wizualizacje

W ramach rewitalizacji przebudowane zostaną ścieżki parkowe (pozostaną w większości w obecnym przebiegu, część zmieni nawierzchnię z istniejącej asfaltowej na tłuczniową wapienną), ogrodzenie, schody terenowe. Park zyska nowe oświetlenie oraz elementy małej architektury (ławki, kosze, leżaki parkowe, stoły piknikowe, stojaki rowerowe).

Odbudowany zostanie „Domek Ogrodnika” z funkcją toalety publicznej, wybudowana będzie drewniana altana widokowa, a istniejącą (gloriettę) czeka remont. Ponadto planowane są: likwidacja istniejącego placu zabaw i budowa nowego w zmienionej lokalizacji, budowa sceny plenerowej, budowa rzeźby Księgi Twardowskiego, renowację pomnika Wojciecha Bednarskiego oraz uporządkowanie istniejącej zieleni i liczne nowe nasadzenia.

Zieleń w parku zaprojektowano w oparciu o przeprowadzone analizy historyczne oraz kompozycyjne. Projekt nawiązuje do wcześniejszych opracowań zajmujących się problematyką tego miejsca, tworzących bogatą literaturę przedmiotu. Głównym założeniem projektowym jest dobór roślinności, odpowiadający romantycznemu charakterowi parku Bednarskiego, z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin.

Projektowany drzewostan, w którego skład wchodzą gatunki zgodne z pierwotnym założeniem parku, będzie jedynie uzupełnieniem istniejącego zadrzewienia. Projekt przewiduje przede wszystkim rozbudowanie piętra krzewów oraz niższego piętra roślinności. Ważną funkcją planowanych zakrzewień jest tworzenie dogodnych siedlisk dla zwierząt żyjących w parku przez wprowadzanie gatunków przyjaznych. Zastosowane gatunki mają zróżnicowaną fakturę i kolorystykę (jak np. liście błyszczące i całobrzegie irgi, liście piłkowane i złożone bzów, gładkie pędy w odcieniach czerwieni derenia oraz zimozielone igliwie cisów). Zieleń niska, w której skład wejdą byliny, rośliny okrywowe i trawy, zostanie w znaczny sposób rozbudowana. Ze względu na duże zacienienie, wprowadzono gatunki przystosowane do takich warunków. Podkreślają one ważne miejsca w parku i zwiększają ich atrakcyjność.

Zgodnie z kosztorysem, wartość planowanych robót to ok. 18 mln zł.

Pokaż metkę
Autor: Kamil Popiela
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Zobacz także