Inwestycje w Uzdrowisku Swoszowice

O inwestycjach w uzdrowisku Swoszowice rozmawiano podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa.

Inwestycje w Uzdrowisku Swoszowice
Fot. Uzdrowisko Kraków Swoszowice

Prezes Zarządu Uzdrowiska Kraków Spółka z o.o. Krzysztof Szewczak przedstawił radnym sytuację w uzdrowisku. Instytucja otrzymała dofinansowanie w trzech zadaniach z Unii Europejskiej: utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, rewitalizację parku zdrojowego i rozbudowę głównego domu zdrojowego. Prace w parku trwają, miały zakończyć się pod koniec zeszłego roku. Obecnie zadanie jest wykonane w 60-70 proc. Opóźnienie związane jest z trudnościami na rynku budowlanym.

W związku z rozbudową głównego domu zdrojowego nastąpiła zmiana formy działalności uzdrowiska. Prace budowalne uniemożliwiają przyjmowanie kuracjuszy stacjonarnie. Dlatego uzdrowisko obecnie oferuje usługi ambulatoryjne. Jak zapewniał Prezes uzdrowiska, zmiany te są korzystne dla mieszkańców. Uzdrowisko podpisało z NFZ kontrakt na 2 mln złotych na usługi ambulatoryjne. Według informacji podanych przez Szewczaka 90 proc. pacjentów ambulatorium to mieszkańcy Krakowa i okolic.

Radna Anna Prokop-Staszecka dopytywała, czy uzdrowisko oferuje telerehabilitację. - Nikt nie finansuje telerehabilitacji, więc uzdrowisko nie oferuje takiej usługi. Pacjenci w trakcie turnusów są jednak szkoleni, jakie ćwiczenia mają wykonywać po powrocie do domu – tłumaczył Prezes. Jednocześnie informował, że kolejna inwestycja Uzdrowiska, czyli utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w zakresie badań nad praktyką innowacyjnej kompleksowej rehabilitacji osób starszych i innych narażonych na przedwczesne starzenie taką usługę będzie oferować.

Radna Dzielnicy X Swoszowice Bożena Zając dopytywała Prezesa Uzdrowiska o relacje z podwładnymi oraz sposób informowania o zmianach w uzdrowisku w związku z remontami i zmianą formy działalności. Prezes zapewnił radnych, że odpowiednie procedury informowania o zmianach zostały zachowane.

Rozmawiano także o ścieżce biegnącej przez Park Zdrojowy, która jest skrótem do szkoły dla dzieci zamieszkujących okolice uzdrowiska. Obecnie park jest zamknięty, dzieci zmuszone są nadkładać drogi, by dotrzeć do szkoły. Radna Dzielnicy X prosiła o otwarcie fragmentu parku. Prezes Szewczyk poinformował, że Park ciągle jest placem budowy i jest we władaniu inwestora. Zapewnił jednak, że jak tylko prace od inwestora zostaną odebrane, park zostanie otwarty.

Pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: EWELINA GARBACKA-KALEMBA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Zobacz także